Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Μέλη ΔΕΠ

Ιωάννης Βαραλής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Βυζαντινή αρχαιολογία και αρχιτεκτονική, εικονογραφία και γλυπτική, μεταβυζαντινή ζωγραφική

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Πολυμέρης Βόγλης
Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΦωτογραφία
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου

Σε άδεια αυτό το εξάμηνο


Βασιλική Γιακουμάκη
Επίκουρος Καθηγήτρια
Τομέας: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική Ανθρωπολογία, Εθνοτικές Ταυτότητες, Μειονότητες, Πολιτικές Πολυπολιτισμικότητας, Θρησκεία και Δημόσια Σφαίρα, Σύγχρονες Μορφές Θρησκευτικότητας, Διατροφικές Κουλτούρες

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ελευθερία Δέλτσου
Επίκουρος Καθηγήτρια
Τομέας: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αστική και αγροτική ανθρωπολογία, ελληνική εθνογραφία, πολιτικές του πολιτισμού, ανθρωπολογία του χώρου, οικονομική ανθρωπολογία, ανθρωπολογία του τουρισμού, Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοιολογήσεις της αρχαιότητας, κοινωνικά κινήματα

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ανδρονίκη Διαλέτη
Επίκουρος Καθηγήτρια
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία της πρώιμης νεότερης Ευρώπης

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Δημήτρης I. Κυρτάτας
ΚαθηγητήςΦωτογραφία
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αρχαία Ιστορία, Ύστερη Αρχαιότητα, Θρησκεία στην αρχαιότητα

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ιωάννα Λαλιώτου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία του Σύγχρονου κόσμου (19ος-20ος) με έμφαση στις διαπολιτισμικές σχέσεις

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ιφιγένεια Λεβέντη
Αναπληρώτρια ΚαθηγήτριαΦωτογραφία
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία με έμφαση στην Πλαστική και την Εικονογραφία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Γιάννης Λώλος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα ΑρχαιολογίαςΦωτογραφία
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική αρχαιολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν
Καθηγητής
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Άννα Ματθαίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διεθύντρια Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών ΣπουδώνΦωτογραφία
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική Ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ρίκα Μπενβενίστε
Καθηγήτρια, Αντιπρόεδρος ΤμήματοςΦωτογραφία
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία της Μεσαιωνικής Ευρώπης

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Μήτσος Μπιλάλης
Επίκουρος ΚαθηγητήςΦωτογραφία
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Σύγχρονη Ιστορία, Θεωρία της Ιστορίας, Ιστοριογραφία, Θεωρία της Τεχνολογίας, Σπουδές διαδικτύου, Σπουδές οπτικού πολιτισμού, Κριτική Θεωρία, Πολιτισμικές Σπουδές.

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Δημήτρης Παλαιοθόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία, με έμφαση στην κεραμική, την αγγειογραφία, την εικονογραφία, την Αρχαιολογία της Νότιας Ιταλίας και της Σικελίας και την Ετρουσκολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Πηνελόπη Παπαηλία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια Τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Τομέας: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορική ανθρωπολογία, πολιτισμική μνήμη και ιστορική κουλτούρα, θάνατος και νεκροπολιτική, ψηφιακή εθνογραφία, θεωρία των νέων μέσων, μετα-αποικιακές σπουδές, φεμινιστική θεωρία

Σε άδεια αυτό το εξάμηνο


Γιάννης A. Πίκουλας
ΚαθηγητήςΦωτογραφία
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αρχαία Ελληνική Ιστορία, Ιστορική Τοπογραφία, Επιγραφική, Oικονομία της διατροφής (οίνος, λάδι)

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί
Επίκουρος ΚαθηγητήςΦωτογραφία
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Οθωμανική ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Έλενα Τζελέπη
Επίκουρος Καθηγήτρια
Τομέας: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία, σύγχρονη κριτική θεωρία, φεμινιστική σκέψη και θεωρίες φύλου, φιλοσοφία της τέχνης, πολιτισμική κριτική, σύγχρονες αναγνώσεις της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και τραγωδίας

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ιφιγένεια Τουρναβίτου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Προϊστορική Αρχαιολογία

Σε άδεια αυτό το εξάμηνο


Δάφνη Τραγάκη
Επίκουρος Καθηγήτρια
Τομέας: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ανθρωπολογία της Μουσικής και Εθνομουσικολογία, Μουσική Εθνογραφία, Eπιτέλεση, Πολιτικές της Μουσικής, Ηχοτοπία και Αστικός Χώρος, Μουσική και Ευρωπαϊκότητα, Αισθήσεις

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας