Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αποτυπώσεις του μεταναστευτικού και προσφυγικού λόγου (1950 - αρχές 21ου αιώνα)

  • Κωδικός: ΣΚ1340
  • Κατεύθυνση: -
  • Εξάμηνο: 3
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 χειμερινό

Περίληψη

Ο ελληνικός 20ός αιώνας χαρακτηρίζεται από το προσφυγικό και μεταναστευτικό φαινόμενο. Χιλιάδες ανθρώπων μετακινήθηκαν από και προς την Ελλάδα μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τη λήξη του ελληνικού Εμφυλίου έως σήμερα, και για διαφορετικές αιτίες. Όψεις της ιστορίας της μετανάστευσης αποτυπώνονται σε πολλά και διαφορετικού τύπου κείμενα  (τεκμηρίωσης, αφηγηματικά, λογοτεχνικά και ιστορικά). Στο σεμινάριο θα αναλυθούν ιστορικά, λογοτεχνικά κείμενα και φωτογραφικά υλικά, από και για τους μετανάστες/πρόσφυγες, από τα μέσα του 20ού αιώνα έως σήμερα, τα οποία αφορούν τρεις εποχές: τους έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες οι οποίοι μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου εγκαθίστανται στις ανατολικές χώρες (1949-1968), το μεταναστευτικό κύμα (Αλβανών, κυρίως, κ.ά.) που ακολούθησε την κατάρρευση των καθεστώτων στην ανατολική Ευρώπη (περίπου μετά το 1990) και το προσφυγικό κύμα λόγω των πολέμων στις αρχές του 21ου αιώνα από χώρες της νότιας Ασίας και της Αφρικής.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας