Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ανακοινώσεις

02/08/2018

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

Το τμήμα ΙΑΚΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» προκηρύσσει θέσεις για τα αντικείμενα και μαθήματα:

 • Ιστορία του 20ου αιώνα
  • ΙΣ0311 Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου (χειμερινό εξάμηνο)
  • ΙΣ3081 Προφορική Ιστορία (χειμερινό εξάμηνο)
  • ΙΣ2441 Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940 (εαρινό εξάμηνο)
 • Προϊστορική αρχαιολογία
  • ΑΡ0411 Εισαγωγή στην Αρχαιομετρία (χειμερινό εξάμηνο)
  • ΑΡ2621 Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στην Εποχή του Λίθου (χειμερινό εξάμηνο)
  • ΑΡ2691 Εποχή του Λίθου και γεωπεριβάλλον (εαρινό εξάμηνο) 
 • Οικονομική ανθρωπολογία δίκτυα και τεχνοπολιτισμός
  • ΜΚ1811 Ανθρωπολογία των κοινών (χειμερινό εξάμηνο, μεταπτυχιακό)
  • ΚΑ2151 Ανθρωπολογία και παιχνίδι (χειμερινό εξάμηνο)
  • ΚΑ1071 Οικονομική Ανθρωπολογία (εαρινό εξάμηνο)

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι και τις 24 Αυγούστου στη Γραμματεία του ΙΑΚΑ και θα είναι σε δύο αντίγραφα: ένα έντυπο και ένα ηλεκτρονικό. Η πλήρης προκήρυξη με αναλυτικές πληροφορίες είναι αναρτημένη εδώ.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας