Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ανακοινώσεις

15/09/2019

Προκήρυξη μεταπτυχιακών

Εισαγωγικές εξετάσεις ΠΜΣ
Γραπτές εξετάσεις, Σάββατο 21/9 και ώρα 3-6μμ στην αίθουσα Θ
Προφορικές εξετάσεις, Κυριακή 22/9 και ώρα 10πμ κ.ε. στην αίθουσα 13 του 6ου ορόφου, για όσους πέτυχαν στις γραπτές

30/08/2019

Ανακοινώσεις Φοιτητικής Μέριμνας

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση σίτισης και η αίτησή τους εμφανίζεται με «εκκρεμότητες», ότι μπορούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων.

Επίσης, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη σίτηση των φοιτητών θα ανοίξει ξανά την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 στις 11:00 και θα παραμείνει ανοιχτή έως  και την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 στις 11:00, για όσους φοιτητές δεν υπέβαλαν αίτηση σίτισης για το 2019-2020.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας