Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ανακοινώσεις

16/10/2018

Ανακοινώσεις Φοιτητικής Μέριμνας

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, σύμφωνα με τον πίνακα, να περάσουν από τα Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας, με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα, προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης,από 17/10/2018 μέχρι και 26/10/2018.

Στον πίνακα μπορείτε να δείτε αν είστε δικαιούχος δωρεάν σίτισης με "ΕΥΡΕΣΗ" με τον Αριθμό Γενικού Μητρώου.

12/10/2018

Δήλωση μαθημάτων

Σας γνωστοποιούμε ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων των προπτυχιακών φοιτητών ξεκινούν στις 15/10/2018 και λήγουν στις 21/10/2018.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας