Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ανακοινώσεις

27/04/2017

Εμβόλιμη εξεταστική

Οι επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος (≥ 9ο εξάμηνο σπουδών) έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν εμβόλιμα σε μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο (πλην των  σεμιναριακών μαθημάτων), εφόσον φροντίσουν να ενημερώσουν ηλεκτρονικά τους διδάσκοντες με ηλεκτρονικό μήνυμα, από τη Τρίτη 2/5/2017 έως και την Παρασκευή 5/5/2017, όπου θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου τους και τον τίτλο του μαθήματος που επιθυμούν να εξεταστούν. Τα μαθήματα θα καταχωρηθούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Τμήματος και θα ανακοινωθεί ξεχωριστά το πρόγραμμα εξέτασής τους.

Προσοχή! Δε  θα υπάρξει παράταση προθεσμίας!

15/03/2017

Δήλωση συγγραμάτων (σύστημα Εύδοξος)

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017.
Η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας