Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Επιτροπές 2020-2021

Επιτροπές

 • Επιτροπή εκδηλώσεων: Ι. Λεβέντη, Α. Διαλέτη, Δ. Τραγάκη
 • Επιτροπή βιβλιοθήκης του τμήματος: Γ. Βαραλής, Α. Ματθαίου, Β. Γιακουμάκη
 • Επιτροπή εκπαιδευτικών μετακινήσεων: I. Τουρναβίτου, Γ. Πίκουλας
 • Επιτροπή ηλεκτρονικού κόμβου: Γ. Λώλος, Θ. Ντάλλας, Τ. Χατζηδήμου
 • Επιτροπή διεθνών σχέσεων Erasmus: Ε. Τζελέπη, Μ. Παναχί, Ι. Λεβέντη
 • Επιτροπή ανταλλαγής μαθημάτων με άλλα Τμήματα: Β. Γιακουμάκη, Μ. Παναχί, Ι. Βαραλής
 • Επιτροπή χώρων: Ρ. Μπενβενίστε, Ι. Λώλος, Δ. Τραγάκη
 • Ομάδα εσωτερικής αξιολόγησης: Ι. Τουρναβίτου, Ι. Πίκουλας, Ε. Τζελέπη
 • Επιτροπή καταστροφής υλικών: τακτικά μέλη: Ι. Τσιουρής, Θ. Ντάλλας, Γ. Λώλος, αναπληρωματικά μέλη: Ρ. Ματσάγγου, Χρ. Μητσοπούλου
 • Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων:
 • Επιτροπή πρακτικής άσκησης: Γ. Βαραλής, Β. Γιακουμάκη, Α. Διαλέτη
 • Επιτροπή προγράμματος σπουδών: Π. Βόγλης, Γ. Βαραλής, Δ. Τραγάκη
 • Επιτροπή για τη διδακτική και παιδαγωγικήεπάρκεια των αποφοίτων: Α. Διαλέτη, Δ. Παλαιοθόδωρος, Μ. Μπιλάλης
 • Επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας (για θέματα προπτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών): τακτικά μέλη: Ι. Τουρναβίτου, Π. Βόγλης, Δ. Τραγάκη, αναπληρωματικά μέλη: Α. Μαζαράκης, Δ. Μπιλάλης, Ρ. Δέλτσου

Υπεύθυνοι και Εκπρόσωποι

 • Υπεύθυνος για τη φύλαξη του αρχείου εκδηλώσεων τμήματος: Θ. Ντάλλας
 • Υπόλογος του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) για το Προπτυχιακό: Π. Βόγλης
 • Υπεύθυνος Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης: Γ. Βαραλής
 • Εκπρόσωπος στο Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Θ.: Δ. Μπιλάλης
 • Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Π.Θ.: Γ. Βαραλής (τακτ. μέλος), Α. Ματθαίου (αναπλ. μέλος)
 • Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Ερευνών: Ι. Λώλος (τακτ. μέλος), Ι. Τουρναβίτου (αναπλ. μέλος)
 • Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Θ.: Ρ. Δέλτσου, Δ/ντρια ΠΜΣ
 • Συντονιστικό ΠΜΣ (απόφαση 11ης/3-6-2020 Συν.): Ρ. Δέλτσου (Δ/ντρια ΠΜΣ), Π. Παπαηλία (Αναπληρώτρια Δ/ντρια ΠΜΣ), Α. Διαλέτη, με αναπληρωματικό Μ. Παναχί, Ι. Λεβέντη, με αναπληρωματικό Ι. Βαραλή και Ε. Τζελέπη, με αναπληρωματική Β. Γιακουμάκη
 • Εκπρόσωπος στη ΜΟΔΙΠ: Δ. Παλαιοθόδωρος, Π. Βόγλης (αναπλ.)
 • Εκπρόσωπος στη ΜΟΔΙΠ για ΠΜΣ: Ρ. Δέλτσου, Π. Παπαηλία (αναπλ.)
 • Εκπρόσωποι στην Πρόσβαση: Β. Γιακουμάκη, Π. Χατζηλαζαρίδου

Σύμβουλοι Σπουδών ανά Τομέα

 • Τομέας Ιστορίας: Ρ. Μπενβενίστε, Α. Ματθαίου, Ι. Πίκουλας
 • Τομέας Αρχαιολογίας: Ι. Λώλος, Ι. Τουρναβίτου, Α. Μαζαράκης
 • Τομέας Κοινων. Ανθρωπολογίας: Ε. Δέλτσου, Β. Γιακουμάκη, Δ. Τραγάκη
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας