Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Επιτροπές 2017-2018

Επιτροπές

Επιτροπή Εκδηλώσεων: Α. Μαζαράκης, Ρ. Μπενβενίστε, Δ.Τραγάκη

Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Τμήματος: Γ. Βαραλής, Α. Ματθαίου, Β. Γιακουμάκη

Επιτροπή εκπαιδευτικών μετακινήσεων: I. Τουρναβίτου, Γ. Πίκουλας

Επιτροπή ηλεκτρονικού κόμβου: Γ. Λώλος, Θ. Ντάλλας, Ρ. Ματσάγγου

Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, Erasmus: Β. Αυδίκος, Γ. Λώλος, Β. Γιακουμάκη

Επιτροπή Πιστοποίησης: Α. Μαζαράκης, Δ. Κυρτάτας, Β. Αυδίκος

Επιτροπή ανταλλαγής μαθημάτων με άλλα Τμήματα: Α. Ματθαίου, Γ. Λώλος, Δ. Τραγάκη

Επιτροπή Χώρων: Μ. Βασιλάκη, Ρ. Μπενβενίστε, Δ. Τραγάκη

ΟΜΕΑ: Δ. Μπιλάλης, Γ. Λώλος, Β. Γιακουμάκη με αναπλ. Ρ. Δέλτσου

Επιτροπή καταστροφής υλικών:
τακτικά μέλη: Τ. Χατζηδήμου, Θ. Ντάλλας, Γ. Λώλος
αναπληρωματικά μέλη: Δ. Μπιλάλης, Γ. Βαραλής, Ι. Τουρναβίτου

Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων:

Επιτροπή προγράμματος σπουδών: Δ. Μπιλάλης, Γ. Βαραλής, Δ. Τραγάκη

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης: Γ. Βαραλής, Γ. Πίκουλας, Ρ. Δέλτσου

Υπεύθυνοι και Εκπρόσωποι

Υπεύθυνος για τη Φύλαξη του Αρχείου εκδηλώσεων Τμήματος: Θ. Ντάλλας

Υπόλογος του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ):
Για το Προπτυχιακό: Γ. Βαραλής
Για το Μεταπτυχιακό: Δ. Μπιλάλης

Υπεύθυνος Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης: Γ. Βαραλής

Εκπρόσωπος στο Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Θ.: Γ. Λώλος

Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Π.Θ.: Γ. Βαραλής (τακτ. μέλος), Β. Γιακουμάκη (αναπλ. μέλος)

Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Ερευνών: Α. Μαζαράκης (τακτ. μέλος), Ι. Τουρναβίτου (αναπλ. μέλος)

Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Θ.: Ι. Λεβέντη, Δ/ντρια ΠΜΣ

Συντονιστικό ΠΜΣ (απόφαση 8ης/25-5-2016 ΓΣΕΣ):Δ. Κυρτάτας, Ρ. Μπενβενίστε (αναπλ.), Γ. Λώλος, Δ. Παλιοθόδωρος (αναπλ.), Β. Γιακουμάκη, Δ. Τραγάκη (αναπλ.)

Εκπρόσωπος στη ΜΟΔΙΠ: Π. Βόγλης, Μ. Μπιλάλης (αναπλ.)

Εκπρόσωποι στην Πρόσβαση: Β. Γιακουμάκη, Ι. Σαραντοπούλου

Σύμβουλοι Σπουδών ανά Τομέα

Τομέας Ιστορίας: Δ. Κυρτάτας, Α. Ματθαίου, Ρ. Μπενβενίστε

Τομέας Αρχαιολογίας: Ι. Τουρναβίτου, Γ. Βαραλής, Γ. Λώλος

Τομέας Κοινων. Ανθρωπολογίας: Β. Αυδίκος, Π. Παπαηλία, Β. Γιακουμάκη

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας