Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Επιτροπές 2018-2019

Επιτροπές

 • Επιτροπή Εκδηλώσεων: Δ.Τραγάκη, Α. Μαζαράκης, Ρ. Μπενβενίστε
 • Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Τμήματος: Γ. Βαραλής, Ι. Πίκουλας, Β. Γιακουμάκη
 • Επιτροπή εκπαιδευτικών μετακινήσεων: I. Τουρναβίτου, Γ. Πίκουλας
 • Επιτροπή ηλεκτρονικού κόμβου: Γ. Λώλος, Θ. Ντάλλας, Ρ. Ματσάγγου
 • Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, Erasmus: Ε. Τζελέπη, Π. Βόγλης, Ι. Λεβέντη
 • Επιτροπή ανταλλαγής μαθημάτων με άλλα Τμήματα: Α. Διαλέτη, Γ. Λώλος, Δ. Τραγάκη
 • Επιτροπή Χώρων: Ι. Τουρναβίτου, Ρ. Μπενβενίστε, Π. Παπαηλία
 • ΟΜΕΑ: Δ. Μπιλάλης, Γ. Βαραλής, Β. Γιακουμάκη, με αναπλ. Ρ. Δέλτσου
 • Επιτροπή στρατηγικού σχεδιασμού: Ε. Τζελέπη, Π. Βόγλης
 • Επιτροπή καταστροφής υλικών: τακτικά μέλη: Τ. Χατζηδήμου, Θ. Ντάλλας, Γ. Λώλος, αναπληρωματικά μέλη: Ρ. Ματσάγγου, Χρ. Μητσοπούλου
 • Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων:
 • Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης: Γ. Βαραλής, Ρ. Δέλτσου, Α. Διαλέτη
 • Επιτροπή προγράμματος σπουδών: Δ. Μπιλάλης, Γ. Βαραλής, Δ. Τραγάκη
 • Επιτροπή για τη Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια των αποφοίτων: Α. Διαλέτη, Δ. Παλαιοθόδωρος, Μ. Μπιλάλης

Υπεύθυνοι και Εκπρόσωποι

 • Υπεύθυνος για τη Φύλαξη του Αρχείου εκδηλώσεων Τμήματος: Θ. Ντάλλας
 • Υπόλογος του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ): Για το Προπτυχιακό: Π. Παπαηλία Για το Μεταπτυχιακό: Ι. Τουρναβίτου
 • Υπεύθυνος Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης: Γ. Βαραλής
 • Εκπρόσωπος στο Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Θ.: Ε. Δέλτσου
 • Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Π.Θ.: Γ. Βαραλής (τακτ. μέλος), Ι. Πίκουλας (αναπλ. μέλος)
 • Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Ερευνών: Α. Μαζαράκης (τακτ. μέλος), Ι. Τουρναβίτου (αναπλ.)
 • Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Θ.: Α. Ματθαίου, Δ/ντρια ΠΜΣ
 • Συντονιστικό ΠΜΣ (απόφαση 12ης/13-6-2018 Συν.): Α. Ματθαίου (Δ/ντρια), Ι. Λώλος (Αναπλ. Δ/ντής), Α. Μαζαράκης με αναπλ. Ι. Βαραλή, Α. Διαλέτη με αναπλ. Ρ. Μπενβενίστε, Ε. Τζελέπη με αναπλ. Ε. Δέλτσου.
 • Εκπρόσωπος στη ΜΟΔΙΠ: Δ. Παλαιοθόδωρος, Μ. Μπιλάλης (αναπλ.)
 • Εκπρόσωποι στην Πρόσβαση: Β. Γιακουμάκη, Π. Χατζηλαζαρίδου

Σύμβουλοι Σπουδών ανά Τομέα

 • Τομέας Ιστορίας: Π. Βόγλης, Ι. Πίκουλας, Α. Διαλέτη
 • Τομέας Αρχαιολογίας: Ι. Λώλος, Ι. Βαραλής, Ι. Τουρναβίτου
 • Τομέας Κοινων. Ανθρωπολογίας: Ε. Δέλτσου, Β. Γιακουμάκη, Π. Παπαηλία
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας