Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Συμβασιούχοι διδάσκοντες

Συμβασιούχοι καθηγητές

Κωνσταντίνος Βασιλείου
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία της τέχνης


Ε. Καλογηροπούλου
Συμβασιούχος Διδάσκουσα
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Προϊστορική αρχαιολογία


Μιχάλης Κονάρης
Συμβασιούχος Διδάσκων
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία


Σούλα Μαρινούδη
Συμβασιούχος Διδάσκουσα
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική Ανθρωπολογία


Καλλίοπη Μαυρομμάτη
Συμβασιούχος Διδάσκουσα
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Φυσικό περιβάλλον στο Βυζάντιο, Κοινωνία και καθημερινός βίος των Βυζαντινών, Ιστορική γεωγραφία και επιστήμη


Κωνσταντία Μουστάνη
Μεταδιδακτορική Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Νεότερη ιστορία


Πέτρος Πετρίδης
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική Ανθρωπολογία


Κωνσταντίνος Στέφου
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Φιλολογία


Νίκος Τζαφλέρης
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία


Θωμάς Τσαρτσίδης
Συμβασιούχος Διδάσκων
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Λατινική φιλολογία


ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας