Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Συμβασιούχοι διδάσκοντες

Επισκέπτες καθηγητές

Nir Avieli
Προσκεκλημένος Καθηγητής
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική ανθρωπολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Συμβασιούχοι καθηγητές

Αντώνης Αντωνίου
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου
Συμβασιούχος Διδάσκων
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Προϊστορική Αρχαιολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Λέανδρος Κυριακόπουλος
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Όλγα Λαφαζάνη
Συμβασιούχος Διδάσκουσα
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική ανθρωπολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Χρήστος Μαλατράς
Συμβασιούχος Διδάσκων
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Βυζαντινή ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Κωνσταντία Μουστάνη
Μεταδιδακτορική Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Νεότερη ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Σάντρα Νίκολιτς
Συμβασιούχος Διδάσκουσα
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κινηματογράφος

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Μιμήνα Πατεράκη
Συμβασιούχος ΔιδάσκουσαΦωτογραφία
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική ανθρωπολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Γεωργία Σερμαμόγλου-Σουλμαΐδη
Μεταδιδακτορική Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική φιλολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Νίκος Τζαφλέρης
Συμβασιούχος ΔιδάσκωνΦωτογραφία
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία


Αλέξανδρος Τούρτας
Συμβασιούχος Διδάσκων
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ενάλια αρχαιολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Αικατερίνη Τρανταλίδου
Συμβασιούχος Διδάσκουσα
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Βιοαρχαιολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας