Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Συμβασιούχοι διδάσκοντες

Συμβασιούχοι καθηγητές

Αντώνης Αντωνίου
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου
Συμβασιούχος Διδάσκουσα
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Προϊστορική Αρχαιολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Παναγιώτης Κοντονάσιος
Συμβασιούχος Διδάσκων
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική φιλολογιά

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ιωάννης Κυριακάκης
Συμβασιούχος Διδάσκων
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική ανθρωπολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Λέανδρος Κυριακόπουλος
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ανδρονίκη Μακρή
Συμβασιούχος Διδάσκουσα
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αρχαία ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Χρήστος Μαλατράς
Συμβασιούχος Διδάσκων
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Βυζαντινή ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Μιγκέλ-Φερνάντες Μπελμόντε
Συμβασιούχος Διδάσκων
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία της Τέχνης

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Γεωργία Παντίδου
Συμβασιούχος Διδάσκουσα
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική φιλολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ελένη Άννα Πρεβεδώρου
Συμβασιούχος Διδάσκουσα
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Βιοαρχαιολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Αλεξάνδρα Σιώτου
Συμβασιούχος Διδάσκουσα
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Νίκος Τζαφλέρης
Συμβασιούχος ΔιδάσκωνΦωτογραφία
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Νικολέτα Τρούπκου
Συμβασιούχος Διδάσκουσα
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Βυζαντινή αρχαιολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας