Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Συμβασιούχοι διδάσκοντες

Συμβασιούχοι καθηγητές

Αντώνης Αντωνίου
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία


Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου
Συμβασιούχος Διδάσκων
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Προϊστορική Αρχαιολογία


Σούλα Μαρινούδη
Συμβασιούχος Διδάσκουσα
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική ανθρωπολογία


Κωνσταντία Μουστάνη
Μεταδιδακτορική Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Νεότερη ιστορία


Πέτρος Πετρίδης
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική Ανθρωπολογία


Αλέξανδρος Τούρτας
Συμβασιούχος Διδάσκων
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ενάλια αρχαιολογία


ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας