Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Ωρολόγιο πρόγραμμα Π.Μ.Σ. «Σπουδές στην κινητικότητα» 2023-2024 (εαρινό εξάμηνο):

ΔΕΥΤΕΡΑ

18:00-21:00, αιθ. Μεταπτυχιακών
(Συγ)γράφοντας κινητικότητες: ήχος, video, κείμενο (Δάφνη Τραγάκη)

ΤΡΙΤΗ

15:00-18:00, αιθ. Μεταπτυχιακών
Ανθρωπολογίες καθ’ οδόν: Εθνογραφία, τουρισμός και άλλα ταξίδια (Ελευθερία Δέλτσου)
18:00-21:00, αιθ. Μεταπτυχιακών
Υπνωτισμένες κινητικότητες / Yπνωτισμένες νεωτερικότητες (Μήτσος Μπιλάλης)

ΠΕΜΠΤΗ

15:00-18:00, αιθ. Μεταπτυχιακών
Κινητικότητες στο Βυζάντιο: φυσική και κοινωνική μετακίνηση (κοινωνικές, εθνικές και θρησκευτικές ομάδες) (Έφη Ράγια)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας