Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΙΑΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β΄, δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση Φ1/192329B3/13-12-2013, που αφορά στην διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις για όλα τα ΑΕΙ της χώρας γίνονται στο διάστημα 1-15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Οι κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα IAKA γίνονται με εξετάσεις στα εξής μαθήματα:

 • Αρχαιολογία: Θεωρία και Μέθοδοι
 • Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων

Αρχαιολογία

 • C. Renfrew & P. Bahn, Αρχαιολογία. Θεωρίες, Μεθοδολογία και Πρακτικές Εφαρμογές, Αθήνα: Καρδαμίτσα, 2001 (σελ. 9-44)
 • Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας, Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1990
 • R. Treuil, P. Darque, J.C. Poursat, G. Touchais, Οι Πολιτισμοί του Αιγαίου, Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1996 (σελ. 125-209, Νεολιθική εποχή και Πρώιμη Χαλκοκρατία)
 • Τζων Λόουντεν, Πρώιμη Χριστιανική και Βυζαντινή Τέχνη, Αθήνα: Καστανιώτης, 1999 (σελ. 63-144)

Ιστορία

 • Anthony Andrews, Aρχαία Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα: ΜΙΕΤ
 • Cyril Mango, Βυζάντιο: Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, Αθήνα: ΜΙΕΤ
 • Thomas Gallant, Νεότερη Ελλάδα. Από τον πόλεμο της ανεξαρτησίας μέχρι τις μέρες μας, Αθήνα: Πεδίο, 2017
 • Eric Hobsbawm, Η Εποχή των Επαναστάσεων, Αθήνα, Θεμέλιο

Κοινωνική Ανθρωπολογία

 • Joy Hendry, Οι Κόσμοι που Μοιραζόμαστε: Εισαγωγή στην Πολιτισμική και Κοινωνική Ανθρωπολογία. Αθήνα: Κριτική, 2011
 • Τhomas Η. Εriksen, Mικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα. Αθήνα: Κριτική, 2007 (κεφ. 9, 10, 16, 18)

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων

 • «Αρχαιολογία: Θεωρία και Μέθοδοι», Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, 3.00μ.μ.- 6.00μ.μ. στην αίθουσα Θ
 • «Εισαγωγή στην Κοινωνική ανθρωπολογία», Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 3.00μ.μ.-6.00μ.μ. στην αίθουσα Θ
 • «Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές», Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 3.00μ.μ-6.00μ.μ. στην αίθουσα Θ

Υπενθυμίζεται ότι οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος οφείλουν:
α) να έχουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
β) να βρίσκονται έξω από την αίθουσα εξετάσεων μισή ώρα πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την Γραμματεία του Τμήματος ΙΑΚΑ.

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων

Οι επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις Φεβρουαρίου 2018 του Τμήματος ΙΑΚΑ για το ΠΜΣ είναι οι εξής 12:

 • Διπλάρη Ελένη
 • Εμμανουηλίδου Χρυσούλα
 • Κορομηλά Βασιλική
 • Μαρκάκη Παρασκευή
 • Μάρος Αλέξανδρος
 • Μουτσινά Ευμορφία
 • Μτσεντλίντζε Νίνο
 • Παβέλη Γεωργία
 • Παλιατσή Αναστασία Νεκταρία
 • Σοφού Αναστασία
 • Τατάκου Ζωή
 • Τσέργας Γεώργιος

Η αναλυτική βαθμολογία είναι αναρτημένη εδώ [.xlsx, 20kB]

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας