Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΙΑΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β΄, δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση Φ1/192329B3/13-12-2013, που αφορά στην διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις για όλα τα ΑΕΙ της χώρας γίνονται στο διάστημα 1-15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Οι κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα IAKA γίνονται με εξετάσεις στα εξής μαθήματα:

 • Αρχαιολογία: Θεωρία και Μέθοδοι
 • Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων

Αρχαιολογία

 • C. Renfrew & P. Bahn, Αρχαιολογία. Θεωρίες, Μεθοδολογία και Πρακτικές Εφαρμογές, Αθήνα 2001 (εκδ. Α. Καρδαμίτσα), σελ. 9-44
 • Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας, Αθήνα 1990 (εκδ. Καρδαμίτσα)
 • R. Treuil, P. Darque, J.C. Poursat, G. Touchais, Οι Πολιτισμοί του Αιγαίου, Αθήνα 1996 (εκδ. Α. Καρδαμίτσα), σελ. 125-209 (Νεολιθική εποχή και Πρώιμη Χαλκοκρατία)
 • Τζων Λόουντεν, Πρώιμη Χριστιανική και Βυζαντινή Τέχνη, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1999, σελ. 63-144

Ιστορία

 • Anthony Andrews, Aρχαία Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα. ΜΙΕΤ
 • Cyril Mango, Βυζάντιο: Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, Αθήνα, ΜΙΕΤ
 • Νίκος Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα, Θεμέλιο
 • Eric Hobsbawm, Η Εποχή των Επαναστάσεων, Αθήνα, Θεμέλιο

Κοινωνική Ανθρωπολογία

 • Joy Hendry, Οι Κόσμοι που Μοιραζόμαστε: Εισαγωγή στην Πολιτισμική και Κοινωνική Ανθρωπολογία. Αθήνα, Κριτική, 2011.

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων

 • «Αρχαιολογία: Θεωρία και Μέθοδοι», Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 3μμ-6μμ, αίθουσα Ι
 • «Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές», Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 3μμ-6μμ, αίθουσα Ι
 • «Εισαγωγή στην Κοινωνική ανθρωπολογία», Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016, 3μμ-6μμ αίθουσα Ι

Υπενθυμίζεται ότι οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος οφείλουν:
α) να έχουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
β) να βρίσκονται έξω από την αίθουσα εξετάσεων μισή ώρα πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης.

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων

Οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων 2016-2017 είναι οι:

 • Αμαραντίδου Σοφία
 • Γαϊτάνας Ιωάννης
 • Λαζαρίδου Αικατερίνη
 • Μητρίτσια Σοφία
 • Πανάγου Μαρία

Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΑΘΜΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΤΡΙΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ)
1 Αμαραντίδου Σοφία 10+10 12+12 18+16 39
2 Βαλσαμίδου Αριστοτέλης ΔΠ ΔΠ ΔΠ ΔΠ
3 Βασιλείου Άννα ΔΠ ΔΠ ΔΠ ΔΠ
4 Βέντζα Μαρία Μαλάμω 4+2 3,5+2,5 8+8 14
5 Γαϊτάνας Ιωάννης 20+17 10+11 17+16 45
6 Γάκιας Παναγιώτης ΔΠ ΔΠ ΔΠ ΔΠ
7 Γακίκου Σταυρούλα 4+2 7+8 8+8 18,5
8 Γκαγκάρας Στυλιανός 2+0 2,5+3,5 7+7 11
9 Δάσιου Χριστίνα ΔΠ ΔΠ ΔΠ ΔΠ
10 Ζεΐκου Σπυριδούλα 8+10 3+4 9+8 21
11 Καρακώστα Κων/να 2+2 8+7 5+6 15
12 Καραμανλής Τρύφωνας ΔΠ ΔΠ ΔΠ ΔΠ
13 Κασκαβέλης Αθανάσιος 0+0 3+4 7+7 10,5
14 Κεφάλας Δημήτρης ΔΠ ΔΠ ΔΠ ΔΠ
15 Κορδέας Αντώνιος ΔΠ ΔΠ ΔΠ ΔΠ
16 Κραββαρίτου Ευαγγελία ΔΠ ΔΠ ΔΠ ΔΠ
17 Κροτόπουλος Γεώργιος ΔΠ ΔΠ ΔΠ ΔΠ
18 Κυριακούλη Ελένη του Σόλωνα ΔΠ ΔΠ ΔΠ ΔΠ
19 Λαζαρίδου Αικατερίνη 14+15 20+20 14+18 50,5
20 Μητρίτσια Σοφία 15+17 18+18 20+20 54
21 Ντάκος Στέφανος ΔΠ ΔΠ ΔΠ ΔΠ
22 Οικονόμου Ευαγγελία 4+4 13+12 17+18 34
23 Πανάγου Μαρία 17+19 18+18 17+19 54
24 Παπαγεωργίου Κυριάκος ΔΠ ΔΠ ΔΠ ΔΠ
25 Παπαστάθης Θεοφάνης 4+4 7+8 9+8 20
26 Παρασκευά Βιολέττα 2+2 5+4 14+14 20,5
27 Τσεβεκίδου Άννα ΔΠ ΔΠ ΔΠ ΔΠ
28 Τσιαγλιώτης Γεώργιος ΔΠ ΔΠ ΔΠ ΔΠ
29 Χρυσάνθη Αβόσογλου Δήμητρα Ειρήνη 6+4 7,5+6,5 12+12 23,5
30 Ψαθάς Βασίλειος 0 ΔΠ ΔΠ ΔΠ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την Γραμματεία του Τμήματος ΙΑΚΑ.


 • «Αρχαιολογία: Θεωρία και Μέθοδοι», Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 3μμ-6μμ, αίθουσα Ι

 • «Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές», Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 3μμ-6μμ, αίθουσα Ι

 • «Εισαγωγή στην Κοινωνική ανθρωπολογία», Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016, 3μμ-6μμ αίθουσα Ι

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας