Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σύλλογος αποφοίτων

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του ΙΑΚΑ δραστηριοποιείται με σκοπό

  • τη διεκδίκηση και την ενίσχυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, των αποφοίτων του τμήματος.
  • την καλλιέργεια κλίματος αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη του και στα μέλη άλλων συλλόγων του ΙΑΚΑ και του ΠΘ.
  • και τα μέλη άλλων συλλόγων και συνδικαλιστικών οργάνων.
  • την προώθηση θεμάτων σχετικών με την επιστημονική και εκπαιδευτική εξέλιξη των αποφοίτων σε συλλογικό επίπεδο σε συνάρτηση με την επιστημονική έρευνα.
  • τη φροντίδα για την ενημέρωση σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων
  • την καλλιέργεια επιστημονικού διαλόγου και ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών.
  • την προβολή των αποφοίτων και του έργου τους μέσα από δραστηριότητες του συλλόγου και του τμήματος.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Ελεάννα Κεντρή
Αντιπρόεδρος
Κώστας Αθανασίου
Γραμματέας
Χρήστος Χρυσανθόπουλος
Ταμίας
Όλγα Σεβαστίδου
Μέλος
Κίμων Παπαθωμάς

Επικοινωνία

mailing list syllogosapofoitwniaka@googlegroups.com

e-mail

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας