Εκδηλώσεις

• 22/08/2016 – 27/08/2016

Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων


Ανακοινώσεις

• 21/06/2016

Επόμενη ορκωμοσία παράταση προθεσμίας

Οι φοιτητές που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους τον Ιούνιο 2016 και να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία του Τμήματος τον Ιούλιο 2016 καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος ΙΑΚΑ μέχρι τις 8/7/2016.

  1. Από τη γραμματεία, θα προμηθευτούν την αίτηση ορκωμοσίας
  2. Από την υπηρεσία φοιτητικής μέριμνας, βεβαίωση για τη μη παροχή σίτισης - στέγασης
  3. Από τη βιβλιοθήκη, βεβαίωση μη χρέωσης βιβλίων

• 17/06/2016

Πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές του τομέα αρχαιολογίας που κάνουν πρακτική άσκηση σε ανασκαφές καθηγητών του τμήματος ΙΑΚΑ δηλώνουν στις συμβάσεις ως νόμιμο εκπρόσωπο της "εταιρείας" τον καθηγητή/τρια της ανασκαφής και ως φορέα το ΠΘ ΙΑΚΑ μαζί με το όνομα της ανασκαφής. Η ΔΟΥ και το ΑΦΜ είναι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μαζί με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να μπει από την γραμματεία σφραγίδα του τμήματος.

• 06/06/2016

Εμβόλιμη εξεταστική

Μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα εξετάσεων για την εμβόλιμη εξεταστική.

• 24/05/2016

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισε την προκήρυξη εννέα (9) συμπληρωματικών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στις κατευθύνσεις Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές». Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργηθούν στο διάστημα 17-18 Σεπτεμβρίου 2016.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας