Εκδηλώσεις

• 01/06/2016 12:00

Βιβλιοπάζαρο

• 01/06/2016 14:00

Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην τροφή

• 22/08/2016 – 27/08/2016

Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων


Υποστηρίξεις

• 07/06/2016 15:00

Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας

Άννα Τσινούδη: Αποτρογγυλεμένα όστρακα και μικκύλα αγγεία. από τη νεολιθική Θεσσαλία: ​ ​ από το περιθώριο στο προσκήνιο


Ανακοινώσεις

• 26/05/2016

Εκλογή προέδρου τμήματος

Κατά τις σημερινές εκλογές, νέος Πρόεδρος του ΙΑΚΑ εκλέχθηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυμέρης Βόγλης.

• 24/05/2016

Προκήρυξη μεταπτυχιακών

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισε την προκήρυξη εννέα (9) συμπληρωματικών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στις κατευθύνσεις Αρχαιολογίας και Κοινωνικής ΝΑθρωπολογίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές». Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργηθούν στο διάστημα 17-18 Σεπτεμβρίου 2016.

• 18/05/2016

Αιτήσεις συμμετοχής σε ανασκαφή

Οι φοιτητές του ΙΑΚΑ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αρχαιολογικές ανασκαφές του τμήματος το καλοκαίρι, καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας