Εκδηλώσεις

• 21/11/2018 18:30, αιθ. Πολυμέσων

Διάλεξη του Τom Western με θέμα "Aural Borders, Audible Migrations: Sound and Citizenship in Athens"

• 28/11/2018 18:30, αιθ. Πολυμέσων

Διάλεξη της Δανάης Καρυδάκη με θέμα "Χαρτογραφώντας το κακό: η ιστορία του Columbus Centre για τη Μελέτη της Προκατάληψης και της Γενοκτονίας (1962-1981)"

• 05/12/2018 18:30, αμφ. Σαράτση

Προβολή του φιλμ «Οι παρτιζάνοι των Αθηνών» και συζήτηση με τον σκηνοθέτη Γιάννη Ξυδά.


Ανακοινώσεις

• 14/11/2018

Μετεγγραφές φοιτητών

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής να προσέλθουν αυτοπροσώπως, ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας από την Πέμπτη 15/11/2018 έως την Τρίτη 20/11/2018, προσκομίζοντας τα παρακάτω  δικαιολογητικά:

  • Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής με υπογραφή
  • Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του τελευταίου εξαμήνου)
  • Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014)
  • Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων
  • Δικαστική απόφαση, με την οποία ο ένας γονέας έχει αποκτήσει την επιμέλεια του αιτούντος μετεγγραφή φοιτητή.

• 12/11/2018

Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2018

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου - Ώρα 9:30

  • Αναγόρευση Διδακτόρων της Σχολής
  • Ορκωμοσίες αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου - Ώρα 12:30

  • Ορκωμοσία αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας οι ορκιζόμενοι απόφοιτοι καλούνται να προσέλθουν στο βεστιάριο, που βρίσκεται στον χώρο διεξαγωγής της τελετής, δέκα πέντε (15) λεπτά πριν από την έναρξη της τελετής προκειμένου να ετοιμαστούν. Στο βεστιάριο θα παραλαμβάνουν τήβεννο με την προσκόμιση της αστυνομικής τους ταυτότητας, η οποία θα τους επιστραφεί μετά το πέρας της τελετής κατά την παράδοση της τηβέννου.

Κατά την διεξαγωγή της τελετής ορκωμοσίας απαγορεύεται αυστηρά η χρήση σερπαντίνων, κομφετί, χρήση κόρνας και παρόμοιων υλικών που δυσχεραίνουν το έργο της καθαριότητας τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους του Ιδρύματος.

• 31/10/2018

Κατατακτήριες εξετάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, έως και την Πέμπτη, 15η Νοεμβρίου 2018, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 10, 11 και 13 Δεκεμβρίου 2018.

• 25/10/2018

Δήλωση συγγραμάτων (σύστημα Εύδοξος)

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018. Η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας