Εκδηλώσεις

• 26/02/2015 – 01/03/2015

5o Aρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΙΑΚΑ) σε συνεργασία με τις Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας διοργανώνουν στο Βόλο συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Θα παρουσιαστεί το έργο των κατά τόπους Eφορειών και τα ανασκαφικά πεπραγμένα των παρελθόντων ετών. Θα παρουσιαστούν επίσης εισηγήσεις με θεωρητικό περιεχόμενο και θα γίνουν ερμηνευτικές και συνθετικές παρουσιάσεις.


Ανακοινώσεις

• 09/12/2014

Κατατακτήριες εξετάσεις

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων:

 • Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές
  10/12/2014, 15:00-18:00, αιθ. Ι (κτήριο Δελμούζου, β' όροφος)
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
  11/12/2014, 15:00-18:00, αιθ. Ι (κτήριο Δελμούζου, β' όροφος)
 • Εισαγωγή στην Αρχαιολογία
  12/12/2014, 15:00-18:00, αιθ. Ι (κτήριο Δελμούζου, β' όροφος)

Υπενθυμίζεται ότι οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος οφείλουν:

 • να έχουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους
 • να βρίσκονται έξω από την αίθουσα εξετάσεων μισή ώρα πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης

• 19/11/2014

Προκήρυξη μεταπτυχιακών

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισε την προκήρυξη είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές». Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργηθούν στο διάστημα 14-15 Φεβρουαρίου 2015. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας