Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πρόσφατες και τρέχουσες εκδηλώσεις

Η αναζήτηση επέστρεψε 2 εγγραφές με τα κριτήρια που δώσατε:

26/08/2018 – 31/08/2018Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων
06/09/2018 – 08/09/20185ο διεθνές εθνολογικό συνέδριο: Πολιτιστική κληρονομιά της Πεδινής Θεσσαλίας. Η πολιτισμική της διαχείριση
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας