Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πρόσφατες και τρέχουσες εκδηλώσεις

Η αναζήτηση επέστρεψε 12 εγγραφές με τα κριτήρια που δώσατε:

03/05/2017Διάλεξη της Φωτεινή Βενιέρη με θέμα "Προσεγγίζοντας την ιστορία μέσα από το μουσειακό θέατρο"
04/05/2017Διάλεξη των Sharon Stocker και Jack Davis με θέμα "The Griffin Warrior of Pylos"
10/05/2017Επιλογές από το 7ο Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου Αθήνας
17/05/2017Διάλεξη της Δάφνης Λάππα με θέμα "Βενετοί και Οθωμανοί στην πόλη της Κέρκυρας (18-19 αι.)"
24/05/2017To ερευνητικό έργο του Τομέα Αρχαιολογίας για το 2016
24/05/2017Διάλεξη του Victor Fernandez με θέμα "Amnesty International, the Greek colonels and the rise of anti-torture international law"
29/05/2017Ημερίδα "Εθνογραφίες στο/για το μέλλον"
31/05/2017Διάλεξη της Gonda van Steen με τίτλο "AA: Adoptees Anonymous. Adoption, Memory, and Cold War Greece"
31/05/2017Διάλεξη του Κώστα Γκοτσίνα με τίτλο "«Εις ηδονιστικός όλεθρος»: Η ιστορία των ναρκωτικών στην Ελλάδα (1880-1940)"
09/06/2017 – 10/06/2017Ημερίδα "Η μακρά δεκαετία του ΄50: σχόλιο σε μία εικόνα"
25/06/2017 – 05/07/2017Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities
29/06/2017Ημερίδα "Democracy and Dissent"
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας