Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Παρουσίαση του ΠΜΣ «Σπουδές στην κινητικότητα»

To νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) του ΙΑΚΑ «Σπουδές στην κινητικότητα» είναι το μοναδικό πρόγραμμα στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο ασχολείται με τη μελέτη της κινητικότητας.

Ενδιαφέρεται για τη μελέτη τις κινητικότητας σε όλες τις εκδοχές και διαστάσεις της, όπως η μετανάστευση, οι βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών, η προσφυγιά, η διακίνηση ιδεών, επιστημονικών γνώσεων και πολιτισμικών αγαθών, οι τεχνολογίες μετακίνησης και κυκλοφορίας, τα διεθνικά οικονομικά δίκτυα και η δημιουργία ταυτοτήτων και κοινοτήτων βασισμένων στην κινητικότητα. Υιοθετεί την διεπιστημονική προσέγγιση με βάση την οποία η ιστορία και η κοινωνική ανθρωπολογία συνδυάζονται με τα μεθοδολογικά και θεωρητικά εργαλεία της πολιτισμικής κριτικής, της κριτικής θεωρίας, των σπουδών του φύλου, της εθνομουσικολογίας και των σπουδών της ψηφιακότητας. Απευθύνεται σε αποφοίτους ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και γενικότερα σε όσους/ -ες πτυχιούχους ενδιαφέρονται για τη διεπιστημονική μελέτη των ποικίλων μορφών κινητικότητας και παρέχει επαγγελματική εξειδίκευση, η οποία θα διευκολύνει την απορρόφηση των νέων επιστημόνων από την αγορά εργασίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην κινητικότητα» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α΄114) του Υπουργείου Παιδείας. H φοίτηση στο ΠΜΣ «Σπουδές στην Κινητικότητα» είναι δωρεάν.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σπουδές στην κινητικότητα» (MSc in Studies on Mobility). Βλ. ΦΕΚ 5540/τ. Β’/17.12.2020.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας