Υποστηρίξεις

• 10/02/2023 11:00, αιθ. Μεταπτυχιακών

Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας

Έλενα Σακελλαρίου: Η εικονογραφία του γρύπα σε θωράκια και ψευδοσαρκοφάγους της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου στον ελλαδικό χώρο


Ανακοινώσεις

• 25/01/2023

Ενημέρωση από την "Πρόσβαση"

Εγγραφές και επικαιροποιήσεις αναγκών φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23: από την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023.

• 23/01/2023

Εξετάσεις ΠΜΣ

Μετά τον έλεγχο των φακέλων υποψηφιότητας των υποψηφίων στο ΜΠΣ «Σπουδές στην Κινητικότητα», ακολουθεί η διαδικασία των προφορικών συνεντεύξεων το Σάββατο 28/1/2023.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας