Εκδηλώσεις

• 26/02/2015 – 01/03/2015

5o Aρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΙΑΚΑ) σε συνεργασία με τις Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας διοργανώνουν στο Βόλο συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Θα παρουσιαστεί το έργο των κατά τόπους Eφορειών και τα ανασκαφικά πεπραγμένα των παρελθόντων ετών. Θα παρουσιαστούν επίσης εισηγήσεις με θεωρητικό περιεχόμενο και θα γίνουν ερμηνευτικές και συνθετικές παρουσιάσεις.


Ανακοινώσεις

• 21/01/2015

Αλλαγές εξεταστικής

Τα μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας θα εξεταστούν στις 3 Φεβουαρίου και ώρα 15:00 και 17:00, αντίστοιχα.

Η εξέταση του μαθήματος Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορίας θα ξεκινήσει στις 09:00 κι όχι στις 11:30 το πρωί.

Η εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στην Κλασσική Αρχαιολογία ΙΙ θα γίνει την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 στο γραφείο της διδάσκουσας.

• 19/11/2014

Προκήρυξη μεταπτυχιακών

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισε την προκήρυξη είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές». Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργηθούν στο διάστημα 14-15 Φεβρουαρίου 2015. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας