Εκδηλώσεις

• 19/12/2018 19:00, Μουσείο της Πόλης του Βόλου

Βιβλιοπαρουσίαση: "Λαογραφία και ανθρωπολογία. Μία συμβολή στον διάλογο"


Ανακοινώσεις

• 13/12/2018

Μετεγγραφές φοιτητών

Καλούνται οι φοιτητές που αιτήθηκαν ένσταση μετεγγραφής να προσέλθουν αυτοπροσώπως η μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, από την Πέμπτη 13/12/2018 έως και τη Δευτέρα 17/12/2018 προσκομίζοντας την αίτηση μετεγγραφής τους και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος.

• 12/12/2018

Ανακοινώσεις Φοιτητικής Μέριμνας

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Π. Θ. ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των δικαιούχων φοιτητών δωρεάν σίτισης από 7/1/2019 έως 30/6/2019. Οι δικαιούχοι φοιτητές δωρεάν σίτισης, μπορούν να περάσουν από 13/12/2018 μέχρι και 26/1/2019 από τα κατά τόπους Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας, με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης για το έτος 2019 (με ισχύ έως 30 Σεπτεμβρίου 2019).

• 29/11/2018

Προκήρυξη μεταπτυχιακών

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισε την προκήρυξη οκτώ (8) συμπληρωματικών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για την κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές». Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργηθούν στις 2 Φεβρουαρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, έως και την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 με ευθύνη των υποψηφίων.

• 25/10/2018

Δήλωση συγγραμάτων (σύστημα Εύδοξος)

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018. Η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας