Εκδηλώσεις

• 21/08/2019 – 31/08/2019

Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities

• 25/08/2019 – 30/08/2019

Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων


Ανακοινώσεις

• 25/07/2019

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Στο ΙΑΚΑ προβλέπονται θέσεις στα γνωστικά αντικείμενα:
1. Βυζαντινή ιστορία
2. Ενάλια αρχαιολογία
3. Εθνογραφία και ανθρωπολογική θεωρία
4. Σύγχρονη πολιτισμική ιστορία
5. Ανθρωπολογία της μετανάστευσης
6. Προϊστορική αρχαιολογία

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Τρίτη 20 Αυγούστου 2019.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.

• 24/06/2019

Προκήρυξη μεταπτυχιακών

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισε την προκήρυξη 24 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές». Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργηθούν στις 21-22 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2019 με ευθύνη των υποψηφίων.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας