Εκδηλώσεις

• 04/03/2015 18:30

Η γέννηση του ρωμαϊκού δηναρίου

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 και ώρα 18:30 στην αίθουσα Πολυμέσων του ΙΑΚΑ, ο Patrick  Marchetti (Kαθολικό Παν/μιο Louvain) θα μιλήσει με θέμα Η γέννηση του ρωμαϊκού δηναρίου.

• 04/03/2015 18:30

Τρία καινούργια βιβλία για τη δεκαετία του 1940

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 και ώρα 18:30 στο αμφιθέατρο Σαράτση, θα γίνει η παρουσίαση τριών νέων βιβλίων με θέμα τη δεκαετία του 1940.

• 11/03/2015 19:00

Grime, Time and the Idea of Medea

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015, ώρα 19:00 στο αμφιθέατρο Σαράτση, ο Hillel Schwartz θα μιλήσει με θέμα Grime, Time  and the Idea of Medea.


Υποστηρίξεις

• 04/03/2015 11:00

Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας

Μαρία Μαλακασιώτου: Η σεξιστική αντιμετώπιση των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και η ανάγκη εξάλειψης των έμφυλων διακρίσεων

• 04/03/2015 12:00

Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας

Δημήτρης Σιόβας: Αναπαραστάσεις του πυρηνικού ολέθρου στο συλλογικό φαντασιακό


Ανακοινώσεις

• 27/02/2015

Έγγραφο του υπουργείου

Έγγραφο του ΥΠΠΟΠΑΙΘ με θέμα την απαίτηση για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ως απαραίτητο προσόν διορισμού. Ενδιαφέρει τους αποφοίτους του ΙΑΚΑ.

• 20/02/2015

Δήλωση μαθημάτων

Οι φοιτητές του τμήματος καλούνται να δηλώσουν με δική τους ευθύνη στην ηλεκτρονική γραμματεία του τμήματος τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 από 24/2/2015 έως και 8/3/2015.

Η δήλωση μαθημάτων θα γίνει με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς προπτυχιακών σπουδών όπως έχουν αναρτηθεί στον κόμβο του τμήματος. Το ίδιο ισχύει και για τη δήλωση μαθημάτων από άλλα τμήματα.

Εκπρόθεσμες αλλαγές δεν γίνονται δέκτες. Δεν θα υπάρξει παράταση της προθεσμίας.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας