Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πρόγραμμα εξεταστικής

Εξεταστική Ιανουαρίου 2017.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/01/2017

23:59, γραφείο διδάσκοντος: παράδοση εργασιών σε συννενόηση με τον διδάσκοντα
Αριστοτέλης: Αθηναίων Πολιτεία (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
23:59, γραφείο διδάσκοντος: παράδοση εργασιών σε συννενόηση με την διδάσκουσα
Όψεις της καθημερινότητας στη νεότερη Ευρώπη (Ανδρονίκη Διαλέτη)

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/01/2017

09:00-11:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: παράδοση εργασιών και εξέταση
Η/Υ III: τεχνικές ψηφιοποίησης (Θέμης Ντάλλας)
17:00-19:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Κοινωνική ιστορία της μεσαιωνικής Δύσης (Ρίκα Μπενβενίστε)
19:00-21:00, αμφιθέατρο Σαράτση
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία ΙΙΙ: Ελληνιστική - ρωμαϊκή περίοδος (Γιάννης Λώλος)

ΤΡΙΤΗ 24/01/2017

09:00-11:00, αμφιθέατρο Κορδάτου, αμφιθέατρο Σαράτση
Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές (Ρίκα Μπενβενίστε)
11:00-13:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Εφαρμογές GIS στην αρχαιολογία (Γιάννης Λώλος)
15:00-17:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Νεότερη Ευρωπαϊκή ιστορία, 16ος-18ος αι. (Ανδρονίκη Διαλέτη)

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/01/2017

15:00-17:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Οι απαρχές της νεοελληνικής φιλολογίας (Άννα Ματθαίου, Βασίλης Κλείτσας)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/01/2017

13:00-15:00, αμφιθέατρο Κορδάτου, αμφιθέατρο Σαράτση
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (Δάφνη Τραγάκη)
17:00-19:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία I (Βασίλειος Παππάς)

ΤΡΙΤΗ 31/01/2017

13:00-15:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Μινωικός πολιτισμός (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
14:00-15:00, γραφείο διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Αρχαία ελληνικά ανάγλυφα: Εικονογραφία της λατρείας και του θανάτου (Ιφιγένεια Λεβέντη)
15:00-17:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική πλαστική (7ος-4ος αι.) (Ιφιγένεια Λεβέντη)

ΤΕΤΑΡΤΗ 01/02/2017

11:00-13:00, αμφιθέατρο Κορδάτου, αμφιθέατρο Σαράτση
Αρχαιολογία. Θεωρία και Μέθοδοι (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
12:00-16:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορική εξέταση
Εισαγωγή στις Σπουδές του Λαϊκού Πολιτισμού (Ευάγγελος Αυδίκος)
15:00-17:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Ανθρωπολογία και παιχνίδι (Πέτρος Πετρίδης)

ΠΕΜΠΤΗ 02/02/2017

11:00-13:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
19:00-21:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Από το γραμμόφωνο στο DVD: Ιστορία των οπτικοακουστικών τεχνολογιών στον 20ό αι. (Μήτσος Μπιλάλης)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/02/2017

09:00-11:00, αμφιθέατρο Σαράτση
Η δόξα του Βυζαντίου (μεσοβυζαντινή τέχνη) (Μαρία Βασιλάκη)
11:00-12:00, γραφείο διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Ο κόσμος των εικόνων Ι (Μαρία Βασιλάκη)
15:00-17:00, αμφιθέατρο Κορδάτου, αμφιθέατρο Σαράτση
Η βιομηχανική εποχή (Μήτσος Μπιλάλης)
23:59, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Ιστορία: Οι εβραϊκές κοινότητες της Θεσσαλίας (Κωνσταντία Μουστάνη)
23:59, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών
Ανθρωπολογία, τέχνη και πολιτική (Δάφνη Τραγάκη)

ΔΕΥΤΕΡΑ 06/02/2017

09:00-11:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Αγγλικά I (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
11:00-13:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Αγγλικά III (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
17:00-19:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Ο νεώτερος και σύγχρονος κόσμος (19ος-20ός αι.) (Ιωάννα Λαλιώτου)
19:00, γραφείο διδάσκοντος: παράδοση εργασιών σε συννενόηση με την διδάσκουσα
Κινητικότητα. Μετανάστευση, Προσφυγιά: Ιστορικές και πολιτισμικές αποτυπώσεις (Ιωάννα Λαλιώτου)

ΤΡΙΤΗ 07/02/2017

11:00-13:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία και αρχαιογνωσία (Γιάννης A. Πίκουλας)
13:00-15:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Ανθρωπολογία, φυλές και πρωτογονισμός (Ελευθερία Δέλτσου)
19:00-21:00, αμφιθέατρο Σαράτση
Κοινωνική ιστορία της ανατολικής Μεσογείου (15ος-19ος αι.) (Άννα Ματθαίου)
21:00, θυρίδα διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Ιστορία της οικογένειας (Άννα Ματθαίου)

ΤΕΤΑΡΤΗ 08/02/2017

09:00-11:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 1η ομάδα
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
11:00-13:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 2η ομάδα
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
13:00-15:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Νεολιθικός Πολιτισμός. Αιγαίο και Ηπειρωτική Ελλάδα (Αρετή Πεντεδέκα)
13:00-15:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 3η ομάδα
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)

ΠΕΜΠΤΗ 09/02/2017

09:00-11:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Ιστορία των Θετικών Επιστημών (Θέμης Ντάλλας)
11:00-13:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Σύγχρονες εθνογραφίες του Ισλάμ (Βασιλική Γιακουμάκη)
13:00-15:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙI (Γιάννης A. Πίκουλας, Βασίλης Κλείτσας)
19:00-21:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Επισκόπηση αρχαίας ιστορίας II: Ελληνιστική εποχή και ύστερη αρχαιότητα (Δημήτρης I. Κυρτάτας)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/02/2017

11:00-13:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Ανθρωπολογία της θρησκείας (Βασιλική Γιακουμάκη)
13:00-15:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία Ι: Γεωμετρική - αρχαϊκή περίοδος (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
15:00-16:00, γραφείο διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Μεταβυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική (Ιωάννης Βαραλής)
17:00-19:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Εισαγωγή στη βυζαντινή αρχιτεκτονική: η πόλη και ο χριστιανικός ναός κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος - 6ος αι.) (Ιωάννης Βαραλής)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας