Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πρόγραμμα εξεταστικής

ΔΕΥΤΕΡΑ 03/09/2018

09:00-11:00, αιθ. Θ
Ιστορία των Θετικών Επιστημών (Θέμης Ντάλλας)
12:00-15:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορική εξέταση
Εισαγωγή στις Σπουδές του Λαϊκού Πολιτισμού (Ευάγγελος Αυδίκος)
12:00-15:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορική εξέταση
Λαογραφία και ανθρωπολογία της πόλης (Ευάγγελος Αυδίκος)
12:00-15:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορική εξέταση
Σύνορα και μορφές της ετερότητας (Ευάγγελος Αυδίκος)
15:00-17:00, αιθ. Θ
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙΙ (δεν έχει οριστεί)
19:00-21:00, αιθ. Θ
Κοινωνική ιστορία της μεσαιωνικής Δύσης (Ρίκα Μπενβενίστε)

ΤΡΙΤΗ 04/09/2018

09:00-11:00, αιθ. Σκουβαρά
Γαλλικά III (Ευτυχία Δαμάσκου)
09:00-11:00, αιθ. Σκουβαρά
Γαλλικά IV (Ευτυχία Δαμάσκου)
11:00-13:00, αμφ. Κορδάτου
Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές (Ρίκα Μπενβενίστε)
11:00-13:00, αιθ. Γ
Γαλλικά I (Ευτυχία Δαμάσκου)
11:00-13:00, αιθ. Γ
Γαλλικά II (Ευτυχία Δαμάσκου)
13:00-15:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορική εξέταση
Ζητήματα ιστορίας των αισθήσεων (18ος - 20ός αι.) (Μήτσος Μπιλάλης)
15:00-17:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Ιστορία της Βενετίας και της Βενετικής Αυτοκρατορίας (11ος – 18ος αι.) (Ανδρονίκη Διαλέτη)
19:00-21:00, αιθ. Θ
Ετεροδοξίες στη μεσαιωνική Δύση (Ρίκα Μπενβενίστε)

ΤΕΤΑΡΤΗ 05/09/2018

09:00-11:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Θεωρία και ιστορία της τεχνολογίας (Μήτσος Μπιλάλης)
11:00-13:00, αιθ. Ι, αιθ. Θ
Αγγλικά I (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
11:00-13:00, αιθ. Ι, αιθ. Θ
Αγγλικά II (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
12:00, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών. Τα θέματα θα ανακοινωθούν στο eclass στις 3/9.
Ιστορική ανθρωπολογία: Το μεσαιωνικό χωριό (Ρίκα Μπενβενίστε)
13:00-15:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Αγγλικά III (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
13:00-15:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Αγγλικά IV (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
15:00-17:00, αιθ. Θ
Ψηφιακός πολιτισμός (Πέτρος Πετρίδης)
17:00-19:00, αιθ. Ι
Η Φεουδαρχία: Όψεις της κοινωνικής ιστορίας και ιστοριογραφικές διαμάχες (Ρίκα Μπενβενίστε)
19:00-21:00, αμφ. Κορδάτου
Ρατσισμός, βία και διακρίσεις στον 20ο αιώνα (Νίκος Τζαφλέρης)

ΠΕΜΠΤΗ 06/09/2018

09:00-11:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Κράτος, κοινωνία, οικονομία στην Ελλάδα (19ος αιώνας) (Άννα Ματθαίου)
13:00-15:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Ηλεκτρονικά μέσα και ιστορική κουλτούρα (Μήτσος Μπιλάλης)
19:00-21:00, αιθ. Θ
Η εξόντωση των Εβραίων στην Ευρώπη και την Ελλάδα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Νίκος Τζαφλέρης)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/09/2018

11:00-13:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Η βιομηχανική εποχή (Μήτσος Μπιλάλης)
13:00-15:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Εισαγωγή στη βυζαντινή αρχιτεκτονική: η πόλη και ο χριστιανικός ναός κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος - 6ος αι.) (Ιωάννης Βαραλής)
23:59, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών (οδηγίες στο eclass)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
23:59, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών (οδηγίες στο eclass)
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/09/2018

13:00-15:00, αιθ. Θ
Άνθρωπος και κατοικία. Παλαιοπεριβάλλον και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στην εποχή του λίθου (Ε. Καλογηροπούλου)
17:00-19:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική πλαστική (7ος-4ος αι. πΧ) (Ιφιγένεια Λεβέντη)

ΤΡΙΤΗ 11/09/2018

11:00-13:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία ΙΙ: Κλασική και Ελληνιστική περίοδος (Ιφιγένεια Λεβέντη)
15:00-17:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Μεσοβυζαντινή αρχιτεκτονική (600 - 1204) (Ιωάννης Βαραλής)
17:00-19:00, αιθ. Ι
Αποικιοκρατία και πολιτισμική κριτική (Πηνελόπη Παπαηλία)
17:00-19:00, αιθ. Θ
Ανθρωπολογία της μνήμης (Πηνελόπη Παπαηλία)

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/09/2018

09:00-11:00, αμφ. Κορδάτου
Ανθρωπολογία του θανάτου (Πηνελόπη Παπαηλία)
13:00-15:00, αιθ. Θ, αιθ. Σκουβαρά
Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης: μέθοδοι, ρεύματα, σύγχρονοι προβληματισμοί (Κωνσταντίνος Βασιλείου)
15:00-17:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου (δεν έχει οριστεί)
19:00-21:00, αιθ. Θ, αιθ. Σκουβαρά
Ο μεταπολεμικός κόσμος (Πολυμέρης Βόγλης)

ΠΕΜΠΤΗ 13/09/2018

09:00-11:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
17:00-19:00, αμφ. Κορδάτου
Ιστορία της αρχαίας ελληνικής θρησκείας (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
19:00-21:00, αιθ. Θ, αιθ. Σκουβαρά
Κράτος, κοινωνία, οικονομία στην Ελλάδα (1909-1940) (Πολυμέρης Βόγλης)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/09/2018

09:00-11:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Εισαγωγή στη βυζαντινή τέχνη (Μαρία Βασιλάκη)
09:00-11:00, αιθ. Σκουβαρά, αιθ. Βέμη
Επισκόπηση αρχαίας ιστορίας Ι: Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
11:00-13:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Η τέχνη την εποχή των Παλαιολόγων (Μαρία Βασιλάκη)
15:00, γραφείο διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Μάρτυρες, άγιοι και μαρτύρια: Η αρχαιολογία των μεγάλων προσκυνημάτων (Ιωάννης Βαραλής)
15:00, γραφείο διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Βυζαντινή κεραμική (4ος-14ος αι.) (Ιωάννης Βαραλής)
15:00-17:00, αιθ. Γ
Γερμανικά I (Βασιλική Παλασάκη)
15:00-17:00, αιθ. Γ
Γερμανικά II (Βασιλική Παλασάκη)
15:00-17:00, αιθ. Γ
Γερμανικά III (Βασιλική Παλασάκη)
15:00-17:00, αιθ. Γ
Γερμανικά IV (Βασιλική Παλασάκη)
19:00-21:00, αιθ. Θ
Σύγχρονη ανθρωπολογική θεωρία (Σούλα Μαρινούδη)
23:59, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών
Ιστορική δημογραφία και τοπική ιστορία (Κωνσταντία Μουστάνη)
23:59, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Ιστορία: Οι εβραϊκές κοινότητες της Θεσσαλίας (Κωνσταντία Μουστάνη)
23:59, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών
Οι εβραϊκές κοινότητες της ΝΑ Μεσογείου (μέσα 19ου- μέσα 20ου) (Κωνσταντία Μουστάνη)

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/09/2018

23:59, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών
Όμηρος και Αρχαιολογία (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/09/2018

11:00-13:00, αιθ. Θ
Λατινική Φιλολογία III (Θωμάς Τσαρτσίδης)
13:00-15:00, αμφ. Κορδάτου
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (Δάφνη Τραγάκη)
15:00-17:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στους Προϊστορικούς Πολιτισμούς του Αιγαίου (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
18:00, δεν έχει οριστεί: παράδοση εργασιών
Η χώρα των αρχαίων ελληνικών πόλεων (Γιάννης Λώλος)

ΤΡΙΤΗ 18/09/2018

09:00-11:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Πολιτική ανθρωπολογία (Ελευθερία Δέλτσου)
11:00-13:00, αιθ. Θ
Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και η Ηπειρωτική Ελλάδα στην Εποχή του Χαλκού (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
11:00-13:00, αιθ. Πολυμέσων
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία και αρχαιογνωσία (Γιάννης A. Πίκουλας)
13:00-15:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της μουσικής (Δάφνη Τραγάκη)
17:00-19:00, αμφ. Σαράτση
Θεωρίες φύλου (Έλενα Τζελέπη)
19:00-21:00, αιθ. Θ
Σύγχρονη πολιτισμική ιστορία (Ιωάννα Λαλιώτου)
23:59, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών
Επιγραφική Ι (Γιάννης A. Πίκουλας)
23:59, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών
Ιστορία της Μ. Ασίας από τα Μυκηναϊκά έως τα Πρωτοβυζαντινά χρόνια (Γιάννης A. Πίκουλας)

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/09/2018

11:00-13:00, αμφ. Κορδάτου και Σαράτση
Αρχαιολογία. Θεωρία και Μέθοδοι (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
13:00-15:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Πόλεις και Ιερά στην κλασική Αρχαιότητα: Αθήνα και Αττική (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
15:00-17:00, αμφ. Σαράτση
Πολιτική του Σώματος (Έλενα Τζελέπη)

ΠΕΜΠΤΗ 20/09/2018

09:00, δεν έχει οριστεί: παράδοση εργασιών σε συννενόηση με την διδάσκουσα
Τεχνική της συνέντευξης: από την πράξη στη θεωρία (Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν)
11:00-13:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
17:00-19:00, αμφ. Κορδάτου, αμφ. Κορδάτου
Εθνικισμός και εθνοτικές ταυτότητες (Βασιλική Γιακουμάκη)
19:00-21:00, αιθ. Θ
Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου (Αντώνης Αντωνίου)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/09/2018

11:00-13:00, αιθ. Θ: παράδοση εργασιών
Εικόνα και Λόγος (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
11:00-13:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική κεραμική και εικονογραφία (10ος - 4ος αι.) (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
13:00-15:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Ιστορία της ιστοριογραφίας (δεν έχει οριστεί)
15:00-17:00, αιθ. Θ, αιθ. Ι
Ανθρωπολογία του ελληνικού χώρου (Βασιλική Γιακουμάκη)
17:00-19:00, αιθ. Θ
Ο περιηγητικός-πολτιστικός τουρισμός: διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Χριστίνα Μητσοπούλου)
23:59, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών
Ηχοτοπία και Πολιτισμός (Δάφνη Τραγάκη)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας