Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπολογία και κατανάλωση

  • Κωδικός: ΚΑ1851
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό, 2019-2020 χειμερινό, 2015-2016 εαρινό, 2010-2011 χειμερινό

Περίληψη

Η κατανάλωση περιλαμβάνει πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας από τις πιο καθημερινές και απαραίτητες για την επιβίωση μας, όπως το φαγητό και την ένδυση, μέχρι αγαθά κύρους, συμβολικές πρακτικές και αντιλήψεις. Η ανθρωπολογία μελετά όλες τις πολιτισμικές εκφράσεις της κατανάλωσης, αναδεικνύοντας τις κοινωνικές σχέσεις και τις σημασίες που εμπεριέχονται σε και διαμορφώνονται μέσα από καταναλωτικές πρακτικές. Το σεμινάριο αυτό εξετάζει την κατανάλωση διαπολιτισμικά όσον αφορά τις συμβολικές διαστάσεις των αγαθών και τις πολιτισμικές επιβολές μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομίας της αγοράς, μέχρι την παγκοσμιοποιητική κατανάλωση των MacDonalds, της Coca Cola και του ethnic. Επικεντρώνεται στη διαμόρφωση της αξίας των καταναλωτικών αγαθών και στα αγαθά ως πηγές διαμόρφωσης κοινωνικών ταυτοτήτων τόσο μέσα στα πλαίσια ενός καπιταλιστικού συστήματος όσο και πέρα από αυτό.

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίζουν οι φοιτητές-τήτριες τις κλασικές και νεότερες ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της κατανάλωσης και να κατανούν τις κοινωνικές διαστάσεις της κατανάλωσης, όπως και τις διαδικασίες συγκρότησης των κοινωνικών και συμβολικών νοηματοδοτήσεων των υλικών αντικειμένων.

Συγγράμματα

  • Bauman Z. (2008): Ζωή για κατανάλωση, Αθήνα: Πολύτροπον
  • Γιαλούρη, Ελεάνα (επιμ.) (2013): Υλικός πολιτισμός: η ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας