Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Ελευθερία Δέλτσου

 • Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος
 • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αστική και αγροτική ανθρωπολογία, ελληνική εθνογραφία, πολιτικές του πολιτισμού, ανθρωπολογία του χώρου, οικονομική ανθρωπολογία, ανθρωπολογία του τουρισμού, Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοιολογήσεις της αρχαιότητας, κοινωνικά κινήματα
 • Γραφείο: 5 11
 • Τηλέφωνο: 2421074532
 • e-mail:
 • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Πανεπιστημιακές Σπουδές:

 • 1984           Πτυχίο σπουδών. Αγγλικό τμήμα, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.
 • 1989           Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Tομέαs Λαογραφίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Λαογραφία και Προφορική Ιστορία (Α. Κυριακίδου-Νέστορος)
 • 1989-1991  MA Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, Indiana University (ΗΠΑ)
 • 1992-1995  Ph.D. Κοινωνικής και Πολιτισμικής Aνθρωπολογίας, Indiana University (ΗΠΑ)

Διδακτορικη Διατριβη

 • 1995    Praxes of Tradition and Modernity in a Village in Northern Greece. (Indiana University, Bloomington)

Δημοσιεύσεις

Συνεπιμέλειες συλλογικών τόμων και αφιερωμάτων
Άρθρα
 • 2018α «Urban activism and cosmopolitan aesthetics in times of crisis: “Thessaloniki Otherwise” meets Stuttgart». Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 149: 137-151. doi: http://dx.doi.org/10.12681/grsr.15819
 • 2018β E. Deltsou και F. Tsibiridou, Introduction – Urban lives and protests in neoliberal times: Art, aesthetics and solidarity as possibilities, The Greek Review of Social Research 149: 3-16. doi:http://dx.doi.org/10.12681/grsr.15810
 • 2016α «‘Salonica Other Ways – Otherwise’: A Mirror-λ letter and heterotopias of an urban experiment». Στο Deltsou, E. και Papadopoulou, M. (eds.), Changing Worlds and Signs of the Times: Selected Proceedings from the 10th International Conference on Semiotics, σσ. 186-194.
 • 2016β «Camping experiences of nature in Sithonia, Halkidiki». Ethnologhia on-line (ejournal) 7: 1-19. https://www.societyforethnology.gr/site/pdf/E.o.L.-2016.01A-Deltsou-Camping_Experiences.pdf
 • 2016 Deltsou, E. και Papadopoulou, M., Preface & Introduction, στο Deltsou, E. and Papadopoulou, M. (eds.), Changing Worlds and Signs of the Times: Selected Proceedings from the 10th International Conference on Semiotics, σσ.11-13.
 • 2016 Deltsou E. και F. Tsibiridou, Introduction – Semiotics and Fieldwork: On Critical Ethnographies, Punctum. International journal of semiotics 2:2 December 2016 file:///C:/Users/user/Downloads/Punctum22-forweb-v1.pdf
 • 2015 «Mass tourism in the west and southwest of Halkidiki in the post 1950s». Στο Basil G. Gounaris (ed.), Mines, Olives and Monasteries: Aspects of Halkidiki’s Environmental History. Επίκεντρο και Pharos Books, σσ. 185-198. Στο https://repository.ihu.edu.gr/xmlui/bitstream/handle/11544/12425/Mines,%20Olives%20and%20Monasteries.pdf?sequence=3
 • 2014α «Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον ‘πολιτισμό’ και πολιτικές τεχνολογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Στο Έφη Πλεξουσάκη (επιμ.), Μεταμορφώσεις του εθνικισμού: Επιτελέσεις της συλλογικής ταυτότητας στην Ελλάδα. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, σσ. 297-317.
 • 2014β Νοέμβριος, «Θεσσαλονίκη: Από τον νεοπλουτισμό στην κρίση». Παράλλαξη - Επετειακό τεύχος για τα 25 χρόνια - 198:22-23. Ανατύπωση, 25 Φεβρουαρίου 2018, https://parallaximag.gr/parallax-view/apotonneoploutismostin-krisi
 • 2011α «Greece, the Balkans and Europe in Anthropology». Στο V. Nitsiakos, I. Manos, G. Agelopoulos, A. Angelidou και V. Dalkavoukis (επιμ.), Balkan Border Crossings: Second Annual of the Konitsa Summer School. Berlin: Lit-Verlag, σσ. 45-61.
 • 2011β «Σκέψεις για τις μετα-κομμουνιστικές εννοιολογήσεις της κατανάλωσης και της Ευρώπης: Με αφορμή μια έρευνα για την έμφυλη μεταναστευτική εργασία». H έκδοση του συλλογικού τόμου από το συνέδριο Έμφυλες Διαστάσεις της Μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ακυρώθηκε. [Ερευνητικό πρόγραμμα Πυθαγόρας 2004-2006] https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24022.80963
 • 2010 «The Designation of a Historic Locus in Greece as an Exercise of Knowledge and Localism». Στο S. Sutton and A. Stroulia (επιμ.), Archaeology in Situ: Sites, Archaeology, and Communities in Greece. Lexington Books, σσ. 241-266.
 • 2009α «Σύλλογοι, ιστορική μνήμη και άλλες πολιτικές πρακτικές: με αφορμή δημόσιες παρουσίες Ποντιακών συλλόγων». Στο Μ. Παύλου και Α. Σκουλαρίκη (επιμ.), Μετανάστες & Μειονότητες: Λόγος Και Πολιτικές, Εκδόσεις Βιβλιόραμα (σειρά ΚΕΜΟ), σσ. 277-286.
 • 2009β «Researching Biographies of Archaeological Sites: The Case of Sikyon». Public Archaeology 8 (2–3): 176–189.
 • 2008α «Pontic Greek Politics of Public Memory in Salonica at the End of the 20th Century». Mesogeios: Mediterranee, (ειδικό τεύχος «Visages de Salonique au XXe siecle», επιμ. S. Sawas), 34: 131-143.
 • 2008β Βιβλιοκριτική: Philip Duke (2008). The Tourists Gaze, the Cretans Glance: Αrchaeology and Tourism on a Greek Island. (Walnut Creek, CA: Left Coast Press), European Journal of Archaeology 11(2/3): 305–307.
 • 2007α «Χρόνος, Τόπος και Νοσταλγία σε Αναπαραστάσεις του Εναλλακτικού Τουρισμού». Στο Η Οικονομία και η Κοινωνία Μπροστά στις Νέες Προκλήσεις του Παγκόσμιου Αγροτροφικού Συστήματος. Ηλεκτρονική διευρυμένη δημοσίευση των κειμένων που παρουσιάστηκαν στο 9ο συνέδριο της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. (Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας) Το Αγροτικό Τοπίο της Ελληνικής Υπαίθρου: Μεταβολή των Παραγωγικών Συστημάτων και των Αναπαραστάσεων που Συνδέονται με το Τοπίο, σσ. 1-18.
 • 2007β “Second Homes and Tourism in a Greek Village: A Travelogue”, special issue “Double Homes. Double Lives?” (ed. Ο. Lofgren), Ethnologia Europaea 1-2: 124-133.
 • 2007γ Σχολιασμός για την ταινία της Β. Γιακουμάκη «Ετζ Χαγιίμ: Φωνές Γύρω Από Μια Συναγωγή». Στο διαδικτυακό τόπο της Ομάδας για την Μελέτη της Ιστορίας των Εβραίων της Ελλάδας http://histjews.blogspot.com/
 • 2007δ «Οικονομίες της ενοχής; Αποφασίζοντας σε ποιον να δώσεις οικονομική βοήθεια». Ανακοίνωση στο συνέδριο «Περί συναισθημάτων: ιστορία, πολιτικές, αναπαραστάσεις», Historein, Αθήνα, 18-20 Μαΐου. Σελ.1-9. Το κείμενο βρίσκεται αναρτημένo https://www.researchgate.net/publication/337604054_Oikonomies_tes_enoches_Apophasizontas_se_poion_na_doseis_oikonomike_boetheia
 • 2005 «Negotiating European and National Identity Boundaries in a Village in Northern Greece». Στο H. Kopnina, Ch. Moutsou, J. Stacul (επιμ.), Crossing European Boundaries: Beyond Conventional Categories, Oxford/New York: Berghahn Books, σσ. 197-209.
 • 2004 «Ποντιακές μνήμες και πολιτική: Η διαμόρφωση και η σημασία της μνήμης των Ποντίων προσφύγων του 1922 εν έτει 2000». Στο Β. Γούναρης και Ι. Μιχαηλίδης (επιμ.), Προσφυγική μνήμη στα Βαλκάνια (Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα), εκδόσεις Πατάκη, σσ. 253-285.
 • 2002 «Η ‘πολιτισμική κληρονομιά’ στο παρόν και στο μέλλον: αντιλήψεις και πρακτικές ενός εθνικού παρελθόντος και ενός ευρωπαϊκού μέλλοντος» στο Το Παρόν του Παρελθόντος: Ιστορία, Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής Σχολή Μωραΐτη), σσ. 209-231.
 • 2001α «Κριτικές προσεγγίσεις της έννοιας της παράδοσης και ένα εθνογραφικό παράδειγμα.» Στο Χρυσούλα Χατζητάκη-Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός: Λαογραφία και Ιστορία, Παρατηρητής, σσ. 201-208.
 • 2001β «The Rhetoric of ‘Development’ as Discourse for the Construction of Place and Politics». Στο Γ. Πασχαλίδης και Ε. Χοντολίδου (επιμ.), Σημειωτική και Πολιτισμός: (τόμος ΙΙ) Ιδεολογία-επιστήμη-τέχνη-αρχιτεκτονική, Παρα­τηρητής, σσ. 62-70.
 • 2001γ «Ποντιακές μνήμες και πολιτική: Η διαμόρφωση και η σημασία της μνήμης των Ποντίων προσφύγων του 1922 εν έτει 2000». Πορίσματα έρευνας για το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, σσ.1-55.
 • 2001δ (1999) Ν. Τερζής, Ε. Δέλτσου, Κ. Θ. Μπονίδης, Π.Π.Ε.: Ελλάδα, Βαλκάνια, Ευρώπη: Λαοί και Πολιτισμός. Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων, Τόμος Β, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σσ. 15-80.
 • 2000α «Η τουριστική ανάπτυξη και ο προσδιορισμός της φύσης και της παράδοσης: παραδείγματα από τη Βόρεια Ελλάδα». Στο Β. Νιτσιάκος, Χ. Κασίμης (επιμ.), Ο Ορεινός Χώρος της Βαλκανικής: Συγκρότηση και Μετασχηματισμοί, Πλέθρον / Δήμος Κόνιτσας, σσ. 231-248.
 • 2000β «The Politics of Tradition in a Northern Greek Village». Folk: Journal of the Danish Ethnographic Society 42: 119-135.
 • 2000γ «‘Tourists,’ ‘Russian-Pontics,’ and ‘Native Greeks:’ Identity Politics in a Village in Northern Greece». Anthropological Journal on European Cultures (ειδικό τεύχος «Transborder Movements and Diasporas»), 9(2): 31-51.
 • 1996α «Ελληνικές ταινίες και κοινωνία: μια ανάλυση του ιδεολογικού λόγου των ταινιών για την κοινωνική αλλαγή». Στο Ε. Φ. Λαγόπουλος, Κ. Boklund-Λαγοπούλου, Β. Τεντοκάλη, Κ. Τσουκαλά (επιμ.), `Ανθρωπος ως Σημαίνον, Τόμος 1, Λόγος και Ιδεολογία. Παρατηρητής, Ελληνική Σημειωτική Εταιρία, σσ. 330-346.
 • 1996β «Theoretical and Everyday Practices of Otherness». Journal of Liberal Arts 2(2): 87-98.
 • 1996γ «Tradition and Modernity: A Discourse of the Past and the Future». «S»: European Journal for Semiotic Studies 8(4): 759-774.
 • 1996δ Ελευθερία Δέλτσου, Αίγλη Μπρούσκου, «‘Εικόνα σου είμαι Κοινωνία και σου Μοιάζω’: Οι μεταμορφώσεις του σώματος». Στο Η Αφήγηση του Σώματος, Θεσσαλονίκη: Camera Obscura, σσ. 15-17.
 • 1996ε Georgios Agelopoulos, Eleftheria Deltsou, Aigli Brouskou, «Communication of Places and People: Messimvria and Nea Messimvria, An Ethnographic Exhibition». http://mahabbet.uom.gr/Messimvria/
 • 1995 «O ‘ιστορικός τόπος’ και η σημασία της ‘παράδοσης’ για το έθνος-κράτος». Εθνολογία 4:107-126.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας