Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπολογία, φυλές και πρωτογονισμός

  • Κωδικός: ΚΑ1681
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό, 2018-2019 εαρινό, 2016-2017 χειμερινό, 2014-2015 εαρινό, 2012-2013 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό

Περίληψη

Για κάποιους η ένταξη σε φυλή βασίζεται σε φαινοτυπικά χαρακτηριστικά. Για την κοινωνική ανθρωπολογία η φυλή συνιστούσε πολιτικό σχηματισμό με εξισωτικά χαρακτηριστικά. Για κάποιους πάλι οι φυλές παρέπεμπαν σε κοινωνίες πρωτόγονου κομμουνισμού. Για τις αποικιακές διοικήσεις οι φυλές αποτελούσαν μονάδες τοπικής επιβολής της αποικιοκρατίας. Για πολιτικούς αναλυτές ο «φυλετισμός» αποτελεί βασικό αίτιο για εθνοτικές διαμάχες. Τα μάθημα αυτό θέτει μια σειρά από ζητήματα προς κριτική σκέψη: Από πού προέρχεται η ιδέα της πρωτόγονης κοινωνίας; Ποιά είναι τα στερεότυπα για τις «φυλές» και τους «πρωτόγονους»; Υπήρξε ο «πρωτόγονος κομμουνισμός»; Υπήρχαν «κανιβαλικές» φυλές και τι είναι ο κανιβαλισμός; Τι ρόλο έχουν παίξει στις φυλετικές διαμάχες η αποικιοκρατία, οι μεταποικιακές πολιτικές εξελίξεις και οι διεκδικήσεις πλουτοπαραγωγικών πηγών; Πώς σχετίζονται όλα τα παραπάνω με την ιδέα της προόδου, του ευγενή άγριου, αλλά και με το ρατσισμό;

Συγγράμματα

  • Wade P. (2009): Φυλή, φύση, πολιτισμός: μια ανθρωπολογική προσέγγιση, Αθήνα: Πολύτροπον
  • Αβδελά Ε. &al (2017): Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας