Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί

  • Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Οθωμανική ιστορία
  • Σε άδεια αυτό το εξάμηνο
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Ο Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ-Παναχί γεννήθηκε στη Τεχεράνη, στο Ιράν. Σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Ταυρίδας και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταξύ 2012 και 2015 εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα την οικονομική και κοινωνική ιστορία της Κορινθίας κατά την οθωμανική περίοδο (15ος-18ος αιώνας).

Εργάστηκε ως ιστορικός-ερευνητής στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (1997-2012) και υπήρξε επί σειρά ετών συνεργάτης του Μουσείου Μπενάκη Ισλαμικών Τεχνών καθώς και του Αρχείου Μπενάκη. Δίδαξε οθωμανική παλαιογραφία και διπλωματική στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας αλλά και στο Μεταπτυχιακό τμήμα του ΕΚΠΑ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την οικονομική και κοινωνική ιστορία της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την ισλαμική τέχνη, καθώς και τον μυστικισμό στο Ισλάμ.

Δημοσιεύσεις

Βιβλία

Η οργή του σουλτάνου. Αυτόγραφα διατάγματα του Μαχμούτ Β΄ το 1821, Εκδόσεις ΕΑΠ 2021 (με τους Ηλία Κολοβό και Σουκρού Ιλιτζάκ).

Corinthia in the Ottoman period, επιμέλεια και συγγραφή του κύριου άρθρου: «Demography, Economy and settlements: The life of the common people in Ottoman Corinthia»,  εκδόσεις παν/μίου Θεσσαλίας 2015.

Άρθρα

“Οι νομαδικές φυλές της Κεντρικής Ασίας/The nomadic tribes of Central Asia”, στο Χαλιά και υφάσματα Κεντρικής Ασίας: Η συλλογή Ιασωνα Ντεϊτόν-Σαρτζετάκη/Rugs and textiles from Central Asia: Jason Deighton-Sarzetakis collection, επιμ. Δ. Ζερνιώτη, Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, Κέρκυρα 2016.

“Vasilika and its region in the Ottoman period”, στο: Sikyon I: the Urban Survey, Ioannis A. Lolos (επιμ.), εκδόσεις ΕΙΕ, Αθήνα 2021, σελ. 642-681.

“The response of the Orthodox Christian community of Smyrna in cases of natural disasters and epidemics”, στο Σμύρνη: Η ανάπτυξη μιας μητρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου (17ος αι. - 1922), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Υμηττός 202-23 Σεπτεμβρίου 2012, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2016, σελ. 181-189.

“Early 19th-century Athens, the Great Powers and the Parthenon Sculptures”, με την Δρ. Ε. Κόρκα στο: Ottoman Athens: Archaeology, Topography, History, Maria Georgopoulou, Konstantinos Thanasakis (επιμ.), Gennadius Library and the Aikaterini Laskaridis Foundation, Αθήνα 2019, σελ. 121-135.

“Christian Albanians and Vlachs in the kaza of Corinth during the Ottoman period (15th-18th Century)”, στο Θ' Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών (υπό έκδοση).

“Transgression of Law Regarding Church-Building (17th - 19th Century): The case of Lesvos”, με την Maria Tsitimaki, στο Marinos Sariyannis (ed.), New Trends in Ottoman Studies, papers presented at the 20th CIÉPO Symposium, University of Crete, Rethymno 2014, σελ. 1123-1140.

“Η περιοχή της Νεμέας από την πρώτη Οθωμανική κατάκτηση ως το 1719”, στο Σ. Κουράκου-Δραγώνα (επιμ.), Νεμέα: Διός και Διονύσου χώρα ερατεινή, Αθήνα 2011, σελ. 95-113.

“Όψεις της οικονομικής ζωής των Ορθοδόξων κατοίκων της Πισιδίας από την οθωμανική κατάκτηση ως τον ύστερο 18ο αιώνα”, στο Πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί θεσμοί, των Ελλήνων της Μικράς Ασίας κατά τους Νεότερους Χρόνους, Νέα Ιωνία 2010, σελ. 269-280.

“Δερβενοχώρια”, στο Σίδερης Α. (επιμ.), Βοιωτία. Ιστορία, Αρχαιολογία, Φύση και Πολιτισμός, Αθήνα 2010.

Συνταγματικά Κείμενα των Ιονίων Νήσων, Σχεδιασμός & Επιμ. Έκδοσης Αλίκη Νικηφόρου, Αθήνα 2008. (μεταγραφή και μετάφραση των Οθωμανικών εγγράφων σε συνεργασία με τον Μαρίνο Σαρηγιάννη)

“Trophy of knowledge: An Ottoman Turkish translation of a Persian treatise on Pharmacology in the Benaki Museum”, Μουσείο Μπενάκη 5 (2006), σελ. 199-205.

Συγγραφή κειμένων στο Φέρλα, Κ. (επιμ.), Διαδρομή στην ιστορία της Αθήνας, Δήμος Αθηναίων, Αθήνα 2004.

“Φορολογία στον καζά Θεσσαλονίκης 1768-1770”, Ίμερος 1 (2000), Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, σελ. 131-148.

“Oι συντεχνίες και οι τιμές των προϊόντων στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 19ου αιώνα”, ΙΣΤ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Ελληνική Ιστορική Εταιρία, 26-28 Μαΐου 1995, Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 271-288.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας