Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Δάφνη Τραγάκη

 • Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγήτρια, Διευθύντρια Τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: ανθρωπολογική θεωρία, πολιτισμική κριτική και μουσική επιτέλεση, εθνογραφία της μουσικής, επιστημολογίες της μουσικής, σπουδές του ήχου, κριτική μουσική ιστοριογραφία
 • Γραφείο: 6 9
 • Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 17:00-18:00, Τετάρτη 12:00-13:00
 • Τηλέφωνο: 242174832
 • e-mail:
 • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Η Δάφνη Τραγάκη είναι διδάκτορας του Goldsmiths University of London (2003). Η διδακτορική της διατριβή έχει εκδοθεί σε επεξεργασμένη μορφή με τον τίτλο Rebetiko Worlds: Ethnomusicology and Ethnography in the City (Cambridge Scholars Publishing, 2007). Έχει επιμεληθεί τους συλλογικούς τόμους Empire of Song. Europe and Nation in the Eurovision Song Contest (Scarecrow Press, 2013) και Μade in Greece. Studies in Popular Music (2018, Routledge). Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διδάσκει από το 2004.

Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες
Επιμέλεια συλλογικών τόμων
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
 • 2019. “Acoustemologies of Rebetiko Love Songs”. Στο, Music as Atmosphere. Collective Feelings and Affective Sounds, επιμ. F. Riedel και Y. Torvinen. Ambiance, Atmosphere and Sensory Experiences of Places Series, Λονδίνο, Ν. Υόρκη: Routledge, 184-201.
 • 2018."Introduction: Greek Popular Music Studies?" Στο, Made in Greece. Studies in Popular Music, επιμ. Δ. Τραγάκη. Global Popular Music Series, Λονδίνο, Ν. Υόρκη: Routledge, 1-13.
 • 2018."Past Forward: Creative Re-inventions of Urban Popular Song in the Music of Sokratis Malamas". Στο, Made in Greece. Studies in Popular Music, επιμ. Δ. Τραγάκη. Global Popular Music Series, Routledge, 205-211.
 • 2018. "A Head Full of Gold: Α Discussion With Yiannis Angelakas". Στο, Made in Greece. Studies in Popular Music, επιμ. Δ. Τραγάκη. Global Popular Music Series, Routledge, 229-248.
 • 2017. "A Song for Tolerance. Bodies and the Politics of Sensitivity”. Στο, Performing Sexual Identities. Nationalities on the Eurovision Stage. Βιέννη: Εκδόσεις Univ. of Music and Performing Arts.
 • 2015. "Rebetiko Cosmopolitanisms: Questions for an Ethnography of Musical Imagination". Στο, Beyond the East-West Divide. Rethinking Balkan Music's Poles of Attraction, επιμ. I. Medić και K. Tomašević. Institute of Musicology, Serbian Academy of Sciences and Arts, 244-259.
 • 2013. "Introduction". Στο, Empire of Song. Europe and Nation in the Eurovision Song Contest, επιμ. Δ. Τραγάκη. Lanham, Toronto, Plymouth: Scarecrow Press, 1-33.
 • 2013. "Τhe Monsters' Dream. Fantasies of the Empire Within". Στο, Empire of Song. Europe and Nation in the Eurovision Song Contest, επιμ. Δ. Τραγάκη Lanham, Toronto, Plymouth: Scarecrow Press, 241-260.
 • 2012. "H 'Καθ' Ημάς Ανατολή' στον Ψηφιακό Κόσμο: Δειγματοληψία και Υβριδικότητα". Στο,  Λαογραφικές Αναγνώσεις στην Ελλάδα και την Τουρκία, επιμ. Ευ. Αυδίκος. Αθήνα: Πεδίο, 287-305.
 • 2010. "Επιστημολογικοί Προβληματισμοί για την Εθνογραφική Μελέτη της Μουσικής". Στο, Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες. Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα, επιμ. Μ. Πουρκός και Μ. Δαφέρμος. Αθήνα: Τόπος, 469-491.
 • 2005. "'Humanizing the Masses’. Enlightened Intellectuals and the Music of the People". Στο, The Mediterranean in Music: Critical Perspectives, Common Concerns, Cultural Differences, επιμ. D. Cooper και K. Dawe. Lanham, Maryland, Toronto, Oxford: Scarecrow Press, 49-75.
Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
 • 2020. “Experimental Ethnography. Performativity, Movement, Mediation”. Τeaching Anthropology 9 (2), 35-42.
 • 2019. Stokes, Martin and D. Tragaki. “Music and the Political. A Dialogue With Martin Stokes”. Rast Musicology Journal. Special Issue in Honor of Martin Stokes. Vol. 7 (2).
 • 2017. "Musical Counterpublics: the Dissensual Sounds of Yiannis Angelakas". Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (149). Special Issue: Urban Lives and Cultures of Protest in Neoliberal Times: Art, Αesthetics and Solidarity as Possibilities. Επιμ. Φ. Τσιμπιρίδου και Ελ. Δέλτσου.
 • 2015. "Rebetiko Past, Performativity and the Political: the Music of Yiannis Angelakas". Acta Musicologica LXXXVII/1 2015: 99-116.
 • 2013. Bohlman, Ph. V. και D. Tragaki. "Europa Borealis. Reflections on the 2013 Eurovision Song Contest, Malmö." Στο Oxford Univ. Press’s Αcademic Insights for the Thinking World, ιστολόγιο του Oxford Univ. Press (ύστερα από πρόσκληση), 13 Μαίου 2013
  (http://blog.oup.com/2013/05/europa-borealis/).
 • 2006. "'Άλλοι Ήχοι': Μουσική, Ετεροτοπία και Οριενταλισμός στον Μεταποικιακό Κόσμο". Τετράδιο: Μουσική, Ήχος & Τόπος. Άρτα: Εκδόσεις Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου: 11-18.
 • 2002. Βaily, John. "Αmin-e Diwaneh. Ο Τρελός Μουσικός". Κριτική εισαγωγή και απόδοση στα ελληνικά του άρθρου Amin-e Diwaneh: The Musician as Madman» (αρχική δημοσίευση στο περιοδικό Popular Music, "The South Asia/West Crossover", Cambridge Univ. Press, επιμ., Paul Oliver και John Baily, Vol. 7 (2), 1988: 133-146).  Μουσικολογία (16): 171-190.
Πρακτικά συνεδρίων
 • (υπό δημοσίευση). «Θορυβώδη Πλήθη. Επιτελέσεις της Εναντίωσης στη Συναυλία για την Ηριάννα». Στο, Αστικές Λαϊκές Μουσικές, επιμ. Γ. Κοκκώνης.
 • 2017. "Βυζαντινή Μουσική, Εθνομουσικολογία και Ανθρωπολογία της Μουσικής". Στο Θέματα Ελληνικής Μουσικής, επιμ. Π. Σκούφης (Α.Π.Θ.). Εκδόσεις: Μουσικό Σπουδαστήριο Καρδαμύλης, 103-112.
 • 2016. “In Love: Performances of the {Post)political”. Στο Ατμόσφαιρες, Αύριο / Αmbiances Tomorrow, Vol. 2, επιμ. Ν. Remy και N. Τixier. Βόλος: Ιnternational Ambiances Network, Παν. Θεσσαλίας, 703-706.
 • 2016. "Urban Wayfaring: Meshworks of Sounds, Trails and Words". Στo, Museums in Motion. Proceedings, επιμ. S. Alifragkis, G. Papakonstantinou, C. Papasarantou. Βόλος: Εκδόσεις Παν. Θεσσαλίας, 85-88.
 • 2013. Tragaki D. και G. Papakonstantinou. "Τrails/Narrative and the Trails of Narrative". Στo, Γεφυρώνοντας τις Γενιές. Διεπιστημονικότητα και Αφηγήσεις Ζωής στον 21ο αι. Προφορική Ιστορία και Άλλες Βιο-ιστορίες, επιμ. Ρ. Β. Μπούσχοτεν κ.α. Βόλος: Ένωση Προφορικής Ιστορίας, 111-122.
 • 2013. "Μeshwork City: Trails, Senses, Sounds, Words". Στo Hybrid City 2013 - Subtle Revolutions, επιμ. D. Charitos κ.α. Athens: University Research Institute of Applied Communication (National and Kapodistrian Univ. of Athens): 409-414.
 • 2005. "Τα Tραγούδια των Eξαθλιωμένων: οι Mοντέρνοι Kαιροί και η Mουσική της Συλλογικής Θλίψης". Στο, Αγροτική Κοινωνία. Λαϊκός Πολιτισμός, επιμ. Χ. Κασίμης κ.α. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Πάντειο Πανεπιστήμιο και Γαλλική Σχολή Αθηνών (CDRom).
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας