Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Πολυμέρης Βόγλης

  • Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου
  • Ώρες συνεργασίας: Πέμπτη 17:00-18:00, Παρασκευή 10:00-12:00
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Έχει εκδώσει τις μελέτες Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι στον εμφύλιο πόλεμο(2004), Η ελληνική κοινωνία στην Κατοχή, 1941-1944 (2010), Η αδύνατη επανάσταση. Η κοινωνική δυναμική του εμφυλίου πολέμου (2014). Είναι μέλος του περιοδικού Historein/Ιστορείν και των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν την σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία και την κοινωνική ιστορία.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας