Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών μαθημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών 2018-2019 (χειμερινό εξάμηνο):

Υπάρχει και το απλοποιημένο πρόγραμμα για τους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές.

ΔΕΥΤΕΡΑ

09:00-11:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 1 - Θέμης Ντάλλας)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
11:00-13:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 2 - Θέμης Ντάλλας)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Η βιομηχανική εποχή (Μήτσος Μπιλάλης)
15:00-18:00, αμφ. Σαράτση
Νεότερη Ευρωπαϊκή ιστορία, 16ος-18ος αι. (Ανδρονίκη Διαλέτη)
15:00-18:00, αιθ. Ι
Ιστορική δημογραφία και τοπική ιστορία (Κωνσταντία Μουστάνη)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Κοινωνική Ανθρωπολογία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελευθερία Δέλτσου)
15:00-17:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 3 - Θέμης Ντάλλας)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
18:00-21:00, αμφ. Σαράτση
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (Δάφνη Τραγάκη)
18:00-21:00, αιθ. Θ
Κοινωνική ιστορία της μεσαιωνικής Δύσης (Ρίκα Μπενβενίστε)
18:00-21:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Εφαρμογές GIS στην αρχαιολογία (Γιάννης Λώλος)

ΤΡΙΤΗ

09:00-12:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 1)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
09:00-12:00, αιθ. Ι
Μινωικός πολιτισμός (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
09:00-12:00, αιθ. Θ
Εθνογραφία: Ζητήματα θεωρίας και μεθόδου (Ελευθερία Δέλτσου)
09:00-12:00, αιθ. Πολυμέσων
Οι κοινωνίες του ιταλικού χώρου κατά την πρώιμη νεότερη περίοδο (Ανδρονίκη Διαλέτη)
12:00-15:00, αιθ. Πολυμέσων
Τοπογραφία της αρχαίας Ρώμης (Γιάννης Λώλος)
12:00-15:00, αιθ. Ι
Οπτική ανθρωπολογία (Δάφνη Τραγάκη)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Από το γραμμόφωνο στο DVD: Ιστορία των οπτικοακουστικών τεχνολογιών στον 20ό αι. (Μήτσος Μπιλάλης)
13:00-15:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 4 - Ρέα Ματσάγγου)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές (Ρίκα Μπενβενίστε)
15:00-17:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 5 - Ρέα Ματσάγγου)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
18:00-21:00, αιθ. Σ
Εισαγωγή στη βυζαντινή αρχιτεκτονική: η πόλη και ο χριστιανικός ναός κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος - 6ος αι.) (Ιωάννης Βαραλής)
18:00-21:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία και αρχαιογνωσία (Γιάννης A. Πίκουλας)
18:00-21:00, αιθ. Πολυμέσων
Νησιωτικές κοινωνίες (17ος-19ος αι.) (Άννα Ματθαίου)

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:30-11:30, αιθ. Πολυμέσων
Παυσανίας (Γιάννης A. Πίκουλας)
09:00-12:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 2)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
09:00-12:00, αιθ. Θ
Κοινωνική ιστορία της ανατολικής Μεσογείου (15ος-19ος αι.) (Άννα Ματθαίου)
09:00-12:00, αιθ. Μεταπτυχιακών
Η αρχαία ελληνική πόλη: πολεοδομία και αρχιτεκτονική (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
12:00-15:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 3)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)

ΠΕΜΠΤΗ

09:00-12:00, αιθ. Βέμη
Αρχαιολογία. Θεωρία και Μέθοδοι (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
09:00-11:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 6 - Θέμης Ντάλλας)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
09:00-12:00, αιθ. Ι
Ιταλικά III (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
12:00-15:00, αιθ. Ε
Βυζαντινή Γλυπτική (Ιωάννης Βαραλής)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Ψηφιακή αφήγηση και πολυμεσική εθνογραφία (Πηνελόπη Παπαηλία)
13:00-15:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 7 - Ρέα Ματσάγγου)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία Ι: Γεωμετρική και Αρχαϊκή περίοδος (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
15:00-18:00, αιθ. Ι
Νεότερη πολιτική φιλοσοφία (Έλενα Τζελέπη)
15:00-18:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Ανθρωπολογία και παιχνίδι (Πέτρος Πετρίδης)
15:00-17:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 8 - Ρέα Ματσάγγου)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
15:00-18:00, αιθ. Η
Αγγλικά I (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
18:00-21:00, αμφ. Σαράτση
Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου (Αντώνης Αντωνίου)
18:00-21:00, αιθ. Θ
Ανθρωπολογία της θρησκείας (Βασιλική Γιακουμάκη)
18:00-21:00, αιθ. Ι
Εισαγωγή στην Αρχαιομετρία (Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-12:00, αιθ. Θ
Ετερότητα και η πολιτική της αναπαράστασης (Πηνελόπη Παπαηλία)
09:00-12:00, αιθ. Ι
Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στην Εποχή του Λίθου (Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου)
09:00-12:00, αιθ. Πολυμέσων
Προφορική ιστορία (Αντώνης Αντωνίου)
12:00-15:00, αμφ. Σαράτση
Εισαγωγή στην ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας, 1949-1974 (Πολυμέρης Βόγλης)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Θρησκευτικές μειονότητες (Βασιλική Γιακουμάκη)
12:00-15:00, αιθ. Ι
Αγγλικά III (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
12:00-15:00, αιθ. Η
Γερμανικά I (Βασιλική Παλασάκη)
15:00-18:00, αιθ. Η
Γερμανικά III (Βασιλική Παλασάκη)
15:00-18:00, αιθ. Ι
Ιταλικά I (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας