Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών μαθημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών 2021-2022 (εαρινό εξάμηνο):

Υπάρχει και το απλοποιημένο πρόγραμμα για τους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές.

ΔΕΥΤΕΡΑ

08:00-11:00, δεν έχει οριστεί (Πεδίο του Άρεως)
Ιταλικά II (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
08:30-10:30, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα α΄)
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
09:00-12:00, αιθ. Θ
Κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου (Έφη Ράγια)
09:00-12:00, αιθ. Πολυμέσων
Κεραμική τεχνολογία (Ξένια Χαραλαμπίδου)
11:00-13:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα β΄)
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Θεωρία και ιστορία της τεχνολογίας (Μήτσος Μπιλάλης)
12:00-15:00, αιθ. Πολυμέσων
Ανθρωπολογία της υγείας (Δήμητρα Μαρί Βαρβαρέζου)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Νεολιθικές κοινωνίες (Στυλιανή Σουβατζή)
15:00-18:00, αιθ. Σ
Κοινωνική και πολιτισμική θεωρία (Έλενα Τζελέπη)
15:00-18:00, αιθ. Ι
Ιστορική ανθρωπολογία: Το μεσαιωνικό χωριό (Ρίκα Μπενβενίστε)
15:30-17:30, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα γ΄)
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
18:00-21:00, αιθ. Ι
Εισαγωγή στους Προϊστορικούς Πολιτισμούς του Αιγαίου (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
18:00-21:00, αιθ. Θ
Τελετουργίες και επιτελέσεις (Δάφνη Τραγάκη)
18:00-21:00, αιθ. Σ
Η επανάσταση του 1821 (Άννα Ματθαίου)
18:00-20:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα δ΄)
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
18:00-21:00, αιθ. Ε (τμήμα α΄)
Γερμανικά IV (Ευαγγελία Παπαδημητρίου)

ΤΡΙΤΗ

09:00-12:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (Ελευθερία Δέλτσου)
09:00-12:00, αιθ. Γ
Εκκλησία, μονές και κοινωνία του Βυζαντίου (Έφη Ράγια)
09:00-12:00, αιθ. Πολυμέσων
Σπουδές του ήχου και πολιτισμική κριτική (Δάφνη Τραγάκη)
09:00-12:00, αιθ. Ι (τμήμα β΄)
Γερμανικά IV (Ευαγγελία Παπαδημητρίου)
12:00-15:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Κοινωνική ιστορία της ανατολικής Μεσογείου (15ος-19ος αι.) (Άννα Ματθαίου)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Πόλεις και Ιερά στην κλασική Αρχαιότητα: Αθήνα και Αττική (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
12:00-15:00, αιθ. Πολυμέσων
Σύγχρονες Αναγνώσεις της Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας (Έλενα Τζελέπη)
12:00-15:00, αιθ. Βέμη
Από το γραμμόφωνο στο DVD: Ιστορία των οπτικοακουστικών τεχνολογιών στον 20ό αι. (Μήτσος Μπιλάλης)
12:00-15:00, αιθ. Ι
Γερμανικά II (Ευαγγελία Παπαδημητρίου)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Αρχιτεκτονική και τέχνη στην παλαιολόγεια περίοδο (Ιωάννης Βαραλής)
15:00-18:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Ανθρωπολογία της μνήμης (Πηνελόπη Παπαηλία)
15:00-18:00, αιθ. Γ
Τέχνη και Πολιτική. Η τοιχογραφία στο Αιγαίο την Εποχή του Χαλκού. (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
15:00-18:00, αιθ. Σ
Ιστορία των Εβραίων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μετά το Ολοκαύτωμα (Ελένη Μπεζέ)
18:00-21:00, αιθ. Ε
Αρχαίες ελληνικές οικοδομικές επιγραφές (Γιάννης Λώλος)

ΤΕΤΑΡΤΗ

09:00-12:00, αιθ. Θ
Κοινωνική ιστορία της μεσαιωνικής Δύσης (Ρίκα Μπενβενίστε)
09:00-12:00, αιθ. Γ
Ανασκαφική (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν, Γιάννης Λώλος, Ιωάννης Βαραλής, Γιώργος Κουτσουφλάκης)
09:00-12:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Αγγλικά II (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
09:00-12:00, αιθ. Ι
Γαλλικά IV (Β. Τσελά)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Σύγχρονη πολιτισμική ιστορία (Νικόλαος Τσικρίκης)
12:00-15:00, αιθ. Σ
Ο κόσμος της Ύστερης Αρχαιότητας (Ρέα Ματσάγγου)
12:00-15:00, αιθ. Πολυμέσων
Ανθρωπολογία και Σπουδές Αναπηρίας (Δήμητρα Μαρί Βαρβαρέζου)
12:00-15:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Αγγλικά IV (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στην Αρχαία Αιγυπτιακή Τέχνη και Αρχιτεκτονική (Ηλέκτρα Αποστολά)
15:00-18:00, αιθ. Μ
Λογοτεχνία, ιστορία και επικοινωνία (Φιόνα Αντωνελάκη)

ΠΕΜΠΤΗ

08:30-10:30, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα ε΄)
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
09:00-12:00, αιθ. Θ
Αρχαιολογία των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
09:00-12:00, αιθ. Ι
Βυζαντινή Γλυπτική (Ιωάννης Βαραλής)
09:00-12:00, αιθ. Πολυμέσων
Κινηματογράφος και παρελθόν (Σάντρα Νίκολιτς)
11:00-13:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα ς΄)
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
12:00-15:00, αιθ. Μ
Αίγυπτος και Ανατολική Μεσόγειος στην 1η χιλιετία π.Χ. (21η-26η Δυναστεία, 1070-525 π.Χ.) (Ηλέκτρα Αποστολά)
12:00-15:00, αιθ. Πολυμέσων
Ψηφιακή αφήγηση και πολυμεσικές παραγωγές στην ανθρωπολογία (Πηνελόπη Παπαηλία)
12:00-15:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Λατινική Φιλολογία Ι (Γιάννα Στεργίου)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Ανθρωπολογία του ελληνικού χώρου (Αλεξάνδρα Σιώτου)
15:00-18:00, αιθ. Βέμη
Η Αναγέννηση και ο Μανιερισμός στην Ιταλία (Μιγκέλ-Φερνάντες Μπελμόντε)
15:00-18:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Αποικιοκρατία και Μεταποικιακές Σπουδές (Νικόλαος Τσικρίκης)
15:00-17:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα α΄)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
18:00-21:00, αιθ. Α
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία ΙΙ (Κλασική περίοδος) (Ιφιγένεια Λεβέντη)
18:00-21:00, αιθ. Θ
Ο μεταπολεμικός κόσμος (Πολυμέρης Βόγλης)
18:00-21:00, αιθ. Ι
Μνημειακή ζωγραφική στη Θεσσαλία μετά την Άλωση (15ος - 18ος αι.) (Ιωάννης Τσιουρής)
18:00-20:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα β΄)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:00-11:00, δεν έχει οριστεί (Πεδίο του Άρεως)
Ιταλικά IV (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
09:00-12:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία (Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί)
09:00-12:00, αιθ. Α
Τέχνη και εξουσία: Velázquez-Rubens-Rembrandt (Μιγκέλ-Φερνάντες Μπελμόντε)
09:00-12:00, αιθ. Ε
Εθνογραφία: διαμορφώνοντας το σύγχρονο πεδίο (Αλεξάνδρα Σιώτου)
12:00-15:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Εισαγωγή στην Ενάλια Αρχαιολογία (Γιώργος Κουτσουφλάκης)
12:00-15:00, αιθ. Πολυμέσων
Η πλαστική της ύστερης κλασικής περιόδου (4ου αι. π.Χ.) (Ιφιγένεια Λεβέντη)
12:00-15:00, αμφ. Σαράτση
Εισαγωγή στην ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας, 1949-1974 (Πολυμέρης Βόγλης)
12:00-14:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα γ΄)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Αστική ανθρωπολογία (Μιμήνα Πατεράκη)
15:00-18:00, αιθ. Γ Αρχιτεκτονικής (Πεδίο του Άρεως)
Γαλλικά II (Ντιάνα Κάκαρη)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας