Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών μαθημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών 2017-2018 (εαρινό εξάμηνο):

Υπάρχει και απλοποιημένο πρόγραμμα για πρωτοετείς και δευτεροετείς που περιλαμβάνει μόνο τα καταστατικά μαθήματα.

ΔΕΥΤΕΡΑ

09:00-12:00, αίθουσα Θ
Ιστορική δημογραφία και τοπική ιστορία (Κωνσταντία Μουστάνη)
09:00-11:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 1)
Η αναζήτηση των πηγών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
09:00-12:00, αίθουσα Ι
Αγγλικά IV (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
11:00-13:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 2)
Η αναζήτηση των πηγών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
12:00-15:00, αίθουσα Ι
Λατινική Φιλολογία III (Θωμάς Τσαρτσίδης)
15:00-18:00, αίθουσα Ι
Εισαγωγή στους Προϊστορικούς Πολιτισμούς του Αιγαίου (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
15:00-18:00, αίθουσα Σ
Ιστορία της Βενετίας και της Βενετικής Αυτοκρατορίας (11ος – 18ος αι.) (Ανδρονίκη Διαλέτη)
15:00-18:00, αίθουσα Θ
Ανθρωπολογία της μνήμης (Πηνελόπη Παπαηλία)
15:00-17:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 3)
Η αναζήτηση των πηγών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
18:00-21:00, αίθουσα Θ
Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της μουσικής (Δάφνη Τραγάκη)
18:00-21:00, αίθουσα Ι
Ετεροδοξίες στη μεσαιωνική Δύση (Ρίκα Μπενβενίστε)

ΤΡΙΤΗ

09:00-12:00, αίθουσα Θ
Πολιτική ανθρωπολογία (Ελευθερία Δέλτσου)
09:00-12:00, αίθουσα Πολυμέσων
Κεραμεική Τεχνολογία και Τυπολογία: Θεωρία και Πράξη - Η Εποχή του Χαλκού στην Ηπειρωτική Ελλαδα (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
09:00-12:00, αίθουσα Ι
Αγγλικά II (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
11:00-14:00, αμφιθέατρο Αρχιτεκτονικής
Σύγχρονη πολιτισμική ιστορία (Ιωάννα Λαλιώτου)
11:00-13:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 4)
Η αναζήτηση των πηγών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
12:00-15:00, αίθουσα Θ
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία ΙΙ: Κλασική και Ελληνιστική περίοδος (Ιφιγένεια Λεβέντη)
12:00-15:00, αίθουσα Ι
Ηχοτοπία και Πολιτισμός (Δάφνη Τραγάκη)
13:00-15:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 5)
Η αναζήτηση των πηγών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
15:00-18:00, αίθουσα Θ
Μεσοβυζαντινή αρχιτεκτονική (600 - 1204) (Ιωάννης Βαραλής)
15:00-18:00, αίθουσα Ι
Σημειώσεις πεδίου (Πηνελόπη Παπαηλία)
15:00-17:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 6)
Η αναζήτηση των πηγών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
18:00-21:00, αίθουσα Θ
Θεωρίες φύλου (Έλενα Τζελέπη)
18:00-21:00, αίθουσα Ι
Ιστορία της Μ. Ασίας από τα Μυκηναϊκά έως τα Πρωτοβυζαντινά χρόνια (Γιάννης A. Πίκουλας)

ΤΕΤΑΡΤΗ

09:00-12:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα α΄)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
09:00-12:00, αίθουσα Θ
Λαογραφία και ανθρωπολογία της πόλης (Ευάγγελος Αυδίκος)
09:00-12:00, αίθουσα Ι
Επιγραφική Ι (Γιάννης A. Πίκουλας)
09:00-12:00, αίθουσα Πολυμέσων
Όμηρος και Αρχαιολογία (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
12:00-15:00, αίθουσα Θ
Κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου (Καλλίοπη Μαυρομμάτη)
12:00-15:00, αίθουσα Ι
Άνθρωπος και κατοικία. Παλαιοπεριβάλλον και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στην εποχή του λίθου (Ε. Καλογηροπούλου)
15:00-18:00, αίθουσα Θ
Ανασκαφική (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν, Ιωάννης Βαραλής, Γιάννης Λώλος)
15:00-18:00, αίθουσα Ι
Ο περιηγητικός-πολτιστικός τουρισμός: διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Χριστίνα Μητσοπούλου)

ΠΕΜΠΤΗ

09:00-12:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα β΄)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
09:00-12:00, αίθουσα Πολυμέσων
Ιστορική ανθρωπολογία: Το μεσαιωνικό χωριό (Ρίκα Μπενβενίστε)
09:00-12:00, αίθουσα Μεταπτυχιακών
Βυζαντινή κεραμική (4ος-14ος αι.) (Ιωάννης Βαραλής)
09:00-12:00, αίθουσα Ι
Ιταλικά IV (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
12:00-15:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα γ΄)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
12:00-15:00, αίθουσα Θ
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
12:00-15:00, αίθουσα Ι
Πολιτική του Σώματος (Έλενα Τζελέπη)
15:00-18:00, αίθουσα Θ
Θεωρία και ιστορία της τεχνολογίας (Μήτσος Μπιλάλης)
15:00-18:00, αίθουσα Ι
Τεχνική της συνέντευξης: από την πράξη στη θεωρία (Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν)
15:00-18:00, αίθουσα Πολυμέσων
Εικόνα και Λόγος (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
15:00-17:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 7)
Η αναζήτηση των πηγών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
17:00-19:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 8)
Η αναζήτηση των πηγών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
18:00-21:00, αίθουσα Θ
Ο μεταπολεμικός κόσμος (Πολυμέρης Βόγλης)
18:00-21:00, αίθουσα Ι
Η εξόντωση των Εβραίων στην Ευρώπη και την Ελλάδα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Νίκος Τζαφλέρης)
18:00-21:00, αίθουσα Πολυμέσων
Εβραϊκές Ταυτότητες (Βασιλική Γιακουμάκη)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-12:00, αίθουσα Θ
Εισαγωγή στη βυζαντινή τέχνη (Μαρία Βασιλάκη)
09:00-12:00, αίθουσα Ι
Ιστορία της αρχαίας ελληνικής θρησκείας (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
09:00-12:00, αίθουσα Ε
Ιταλικά II (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
12:00-15:00, αίθουσα Ι
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική κεραμική και εικονογραφία (10ος - 4ος αι.) (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
12:00-15:00, αίθουσα Σκουβαρά
Εθνικισμός και εθνοτικές ταυτότητες (Βασιλική Γιακουμάκη)
12:00-15:00, αίθουσα Θ
Ιστορία της ιστοριογραφίας (Μιχάλης Κονάρης)
15:00-18:00, αίθουσα Θ
Η βιομηχανική εποχή (Μήτσος Μπιλάλης)
15:00-18:00, αίθουσα δεν έχει οριστεί
Γαλλικά II (Ευτυχία Δαμάσκου)
18:00-21:00, αίθουσα Θ
Σύγχρονη ανθρωπολογική θεωρία
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας