Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940

  • Κωδικός: ΙΣ2441
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Αντώνης Αντωνίου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-18:00, αιθ. Θ

Περίληψη

Το μάθημα θα ασχοληθεί με τις εξελίξεις στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940, δηλαδή την Κατοχή, την Αντίσταση και τον Εμφύλιο. Το μάθημα πιο συγκεκριμένα χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα εξεταστούν η πείνα, η ανάπτυξη της Αντίστασης, η πολιτική των κατοχικών δυνάμεων, η εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων και οι εμφύλιες συγκρούσεις στη διάρκεια της Κατοχής. Παράλληλα θα γίνει και σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε στην υπόλοιπη κατεχόμενη Ευρώπη. Στη δεύτερη ενότητα θα εξεταστούν τα Δεκεμβριανά, η πολιτική πόλωση, η κλιμάκωση της βίας και τέλος ο εμφύλιος πόλεμος (1946-1949) στις στρατιωτικές, πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις του.

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές ιστορικές γνώσεις για την κρίσιμη δεκαετία του 1940.

Συγγράμματα

  • Mazower M. (2009): Στην Ελλάδα του Χίτλερ. Η εμπειρία της κατοχής, Αθήνα: Αλεξάνδρεια (4)
  • Βόγλης Π. (2014): Η αδύνατη επανάσταση. Η κοινωνική δυναμική του εμφυλίου πολέμου, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας