Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Σπουδές στην Κινητικότητα: Θεωρίες και Μεθοδολογίες

  • Κωδικός: ΣΚ1100
  • Κατεύθυνση: -
  • Εξάμηνο: 1
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό, 2021-2022 χειμερινό

Περίληψη

Η πέριληψη δεν είναι διαθέσιμη.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας