Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η βυζαντινή κοινωνία και οι θεσμοί της

  • Κωδικός: ΚΝ0301
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Έφη Ράγια
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό, 2021-2022 χειμερινό, 2020-2021 εαρινό, 2019-2020 εαρινό, 2006-2007 χειμερινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Με διάρκεια ζωής ένδεκα αιώνων, η Βυζαντινή αυτοκρατορία καταλαμβάνει σημαντική θέση στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής ιστορίας. Με άξονα τα σημαντικά ιστορικά ορόσημα που καθόρισαν τη φυσιογνωμία του Βυζαντίου και τη μετατροπή του από ένα υστερορωμαϊκό κράτος σε μία κατά κύριο λόγο ελληνική, χριστιανική, μεσαιωνική αυτοκρατορία, το μάθημα αυτό αποσκοπεί να εισάγει ομαλά τους φοιτητές σε αυτή την σημαντική περίοδο. Θα εξεταστούν κυρίως οι πολύπλοκοι θεσμοί που έχουν σχέση με την διοίκηση, την οικονομία, την εκκλησία και την κοινωνία, που στήριξαν το κράτος και διαμόρφωσαν την τελευταία ενώ τελούν –αν και όχι πάντα– σε ομαλή συνδιαλλαγή με αυτήν, αλλά και η απόκριση της κοινωνίας στις εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις διά μέσου των ένδεκα αιώνων ιστορίας του Βυζαντίου.

Συγγράμματα

  • Καραγιαννόπουλος Ι. (1995): Το Βυζαντινό Κράτος, Θεσσαλονίκη: Βάνιας
  • Χριστοφιλοπούλου Αι. (2004): Το πολίτευμα και οι θεσμοί της βυζαντινής αυτοκρατορίας (324-1204), Αθήνα: Ηρόδοτος
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας