Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Μήτσος Μπιλάλης

 • Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιστορίας
 • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Σύγχρονη Ιστορία, Θεωρία της Ιστορίας, Ιστοριογραφία, Θεωρία της Τεχνολογίας, Σπουδές διαδικτύου, Σπουδές οπτικού πολιτισμού, Κριτική Θεωρία, Πολιτισμικές Σπουδές.
 • Γραφείο: 5ος / γραφείο 15
 • Τηλέφωνο: 2421074768
 • e-mail:
 • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Ο Μήτσος Μπιλάλης σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο «Sv. Kl. Ohridski» της Σόφιας. Εργάζεται ως επίκουρος καθηγητής θεωρίας και τεχνολογίας της ιστορικής πληροφορίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στους χώρους της θεωρίας της ιστορίας, της κριτικής θεωρίας της τεχνολογίας και των σπουδών της εικόνας.

Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες
 • Το παρελθόν στο δίκτυο. Εικόνα, τεχνολογία και ιστορική κουλτούρα στη σύγχρονη Ελλάδα (1994-2005) [Online Pasts. Image, Technology and historical Culture in modern Greece (1994-2005)], Αθήνα: Historein, ΕΚΤ/ΕΙΕ, 2015.
 • Sistemnata struktura na danatshnoto oblagane prez poslednite desetiletija na 16ija vek. Zarnoproizvodstvo pokraj srednoto tetshenie na r. Struma. [Η συστημική δομή της φορολογικής υποχρέωσης στις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα. Σιτοπαραγωγή στην κοιλάδα του Στρυμόνα, The systemic Logic of Taxation. Wheat Farming in Struma Valley during the last decades of the 16th century], Σόφια: Universitetsko izdatelstvo ‘Sv. Kliment Ohridski’, 1999.
Άρθρα
 • «The Jurassic Park of Historical Culture» στο M. Carretero, S. Berger και M. Grever (επιμ.) Palgrave Handbook of Historical Culture and Education, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017, σελ. 207-224 (από κοινού με τον Α. Λιάκο).
 • «Ιο-πολιτική και ιστορική κουλτούρα» [Virality and historical culture] στο Ανδρέας Ανδρέου, Σπύρος Κακουριώτης, Γιώργος Κόκκινος, Έλλη Λεμονίδου, Ζέτα Παπανδρέου, Ελένη Πασχαλούδη (επιμ.) Η Δημόσια Ιστορία στην Ελλάδα. Χρήσεις και καταχρήσεις της ιστορίας, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2015, σελ. 65-82.
 • «Viral histories: Historical culture in Greek digital networks», Ricerche Storiche, τ. 44/1, Ιανουάριος-Απρίλιος, 2014, σελ. 121-134.
 • «Historiography and Political Mythologies of Cyberculture (1980-19950» στο Daniela Koleva, Κonstantin Grozev, (επιμ.) Istorija, Mitologija, Politika, μτφρ. από τα αγγλικά Ν. Galabova, Σόφια: Universitetsko izdatelstvo ‘Sv. Kliment Ohridski’, 2010, σελ. 287–296.
 • «Θέτις Authentics» στο Παντελής Σκάγιαννης (επιμ.) Πάθος, επιμονή και διορατικότητα. Εννέα παράθυρα ευκαιρίας – εννέα επιχειρηματικές ιστορίες, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2008, σελ. 61-84.
 • «Κυβερνοπολιτισμός. Οι λέξεις και οι χρόνοι (1980-1995)» [Times of Cyberculture],Σύγχρονα Θέματα, 102/Ιούλιος-Σεπτέμβριος, 2008, σελ. 58-64.
 • «Από την παρουσία στη φετιχοποίηση: διαδρομές της ιστορικής πληροφορίας στο διαδίκτυο», Αρχειοτάξιο, 9, 2007, σελ. 202-208.
 • «Re-domesticating the National Past: Visuality and Nostalgia on Greek Personal Homepages), μτφρ. από τα αγγλικά T. Hristov, Sociological Problems, 36/3-4, 2004, σελ. 226-242.
 • «The Internet as a Cultural Object. Perception of the New and the Technological in Greece during the ‘90s» στο Οrlin Spassov, Christo Todorov (επιμ.) New Media in South East Europe, Σόφια: SOEMZ, 2003, σελ. 185-207.
 • «Ιστορίες ‘υπολογιστικής όρασης’: Αναγνώσεις του 19ου αιώνα σε ψηφιακά περιβάλλοντα έρευνας», Ο Μνήμων, 24, 2002, σελ. 387-402.
 • «Σπουδάζοντας μπροστά στην οθόνη. Η διείσδυση των διαδραστικών τεχνολογιών στις εκπαιδευτικές πρακτικές των ιστορικών κατά την εξαετία 1994-1999», ΙΜΕρος, 1, 2001, σελ. 9-22.
 • «Η πόλη του Internet. Καινούριες διαδρομές για τη σύγχρονη πόλη και το αστικό φαινόμενο», στο Χρήστος Λούκος (επιμ.) Η πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19ος-20ος αι.), Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 2000, σελ. 297-310 (από κοινού με την Κ. Παπακωνσταντίνου).
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας