Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Ιωάννα Λαλιώτου

Βιογραφικό

Η Ιωάννα Λαλιώτου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Σπούδασε ιστορία στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1987-1992) και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Birmingham της Βρετανίας (M.Soc. Sc. in Cultural Studies, 1993) και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία (Ph.D. in History and Civilization, 1998). Το βιβλίο της με τίτλο Transatlantic Subjects. Acts of Migration and Cultures of Transnationalism between Greece and America (Chicago: Chicago University Press, 2004) αφορά την ιστορία της συγκρότησης του μετανάστη ως κοινωνικού υποκειμένου στο πλαίσιο των διατλαντικών πολιτισμικών και πολιτικών σχέσεων και ανταλλαγών κατά το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα. Είναι επίσης επιμελήτρια, από κοινού με τις Luisa Passerini, Enrica Capussotti και Dawn Lyon συλλογικού βιβλίου με τίτλο Women Between East and West (London: Berghan Books, forthcoming 2005). Πρόσφατα ολοκλήρωσε τη μελέτη Ιστορία του Μέλλοντος. Πώς ο Εικοστός Αιώνας Φαντάστηκε έναν 'Άλλο Κόσμο'; (Αθήνα: ΕΚΤ, υπό έκδοση). Ερευνητικά ενδιαφέροντα: νεώτερη και σύγχρονη ιστορία, ιστορία της μετανάστευσης και της διασποράς, διεθνικές σπουδές, ιστορία της υποκειμενικότητας, διαπολιτισμικές σχέσεις, φύλο, πολιτισμική ιστορία, πολιτισμική θεωρία και κριτική, ιστορία της ουτοπίας και της έννοιας του μέλλοντος.

Διακρίσεις-Υποτροφίες

2006: Fulbright Research Scholar, Hellenic Studies, Columbia University.

2000: Post-doctoral fellowship, International Center for Advanced Studies, New York University.

1999: Post-doctoral fellowship, Hellenic Studies, Princeton University.

1994-1998: Μεταπτυχιακή υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, European University Institute & Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

1987-90: Ετήσια βραβεία αριστείας στις προπτυχιακές σπουδές (ΙΚΥ).

Γλώσσες

Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά (βασική γνώση), Ισπανικά (βασική γνώση)

Ερευνητικά Προγράμματα
 • Member of the Scientific Committee, Bodies Across Borders: Oral and Visual Memory in Europe and Beyond, European Research Council, Seventh Framework, Advanced Grant Project, European University Institute (2011-2015).
 • Μέλος Ερευνητικής Ομάδας, DEMUCIV, Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: Ιστορική Έρευνα και Ανάπτυξη Καινοτόμων Διαδραστικών Περιβαλλόντων για τη Διάχυση της Γνώσης, Πρόγραμμα Θαλής, Υπουργείο ΠΔΒΜΘ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΣΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2011-2015).
 • Μέλος Ερευνητικής Ομάδας, Έμφυλες Διαστάσεις της Μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Πρόγραμμα Πυθαγόρας, Υπουργείο ΥΠΕΠΘ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΣΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2004-2007)
 • Scientific Co-ordinator, GRINE, Gender Relationship in Europe at the turn of the millenium: women as subjects in marriage and migration, EU Research on Social Humanities, FP5, European University Institute (1999-2004).
 • Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Project on Cities and Urban Knowledges. Metropolitan Life and Contemporary Culture, International Center for Advanced Studies, New York University (2000).
 • Μέλος της ερευνητικής ομάδας (από κοινού με την Ιουλία Πεντάζου), Πρόγραμμα Διδασκαλίας Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (www.protovoulia.org )
Επαγγελματικές και διοικητικές δραστηριότητες
 • Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό, Ελληνικός Πολιτισμός, Θεματική Ενότητα: Ελληνισμός της Διασποράς (2011-).
 • Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2014-).
 • Μέλος της Επιτροπής Πολιτογράφησης και Ιθαγένειας, Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2010-2012.
 • Μέλος Εφορευτικού Συμβουλίου Εθνικής Βιβλιοθήκης (2010-2011)
 • Μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Προγράμματος Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (www.gender.uth.gr ).
 • Μέλος της συντακτικής-εκδοτικής ομάδας του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού   Historein. A Review of the Past and Other Stories, (vol. 1, 1999-present). (www.historein.gr).
 • Κριτής άρθρων σε περιοδικά: Journal of Modern Greek Studies, Diaspora. A Journal of Transnational Studies, Journal of American Ethnic History.
 • Μέλος της ελληνικής αποστολής στο  World Congress of History Producers, London 2006 (http://www.history2006.com).
 • Προσκεκλημένη ειδική επιστήμονας στη διάσκεψη με θέμα “Memory of Holocaust and Crimes against Humanity” που διοργάνωσε το European Council, Strasburg, 2000.
 • Διεύθυνση εργαστηρίου με θέμα “Transnational History Curriculum” στο συνέδριο “The initial and in-service training of history teachers in South East Europe” organized by the Greek Ministry of Education and the Council of Europe, Task Force Education and Youth, Stability Pact for South Eastern Europe (http://www.coe.int/t/dg4/education/historyteaching/Source/Cooperation/SEE/Athens2000_en.pdf )

Δημοσιεύσεις

Monographs
 1. Το Μέλλον στο Παρελθόν. Δοκίμια για τον Κοσμοπολιτισμό (2017). [The Future in History: Essays on Cosmopolitanism (forthcoming, 2017)]
 2. Transatlantic Subjects: Acts of Migration and Culture of Transnationalism between Europe and America (Chicago University Press: Chicago, 2004).

Τranslated in Greek:

 1. Πέρα από τον Ατλαντικό: Έλληνες Μετανάστες στην Αμερική (Polis Publishers: Athens, 2005).
 2. Migrating Greece: Cultural Enactments of Migration in the Culture of the Nation (Ph.D. Thesis, European University Institute: Florence, 1998)
Co-authored and edited books:
 1. Luisa Passerini, Enrica Cappussotti, Ioanna Laliotou, Dawn Lyon, Women from East to West: migration, gender, and inter-nationality in Europe (Berghahn Publishers: London, 2007).
 2. Πολυμέρης Βόγλης, Ιωάννα Λαλιώτου, Γιάννης Παπαθεοδώρου, Ο πειρασμός της αυτοκρατορίας. Δοκίμια για την αμερικανική κυριαρχία (Μεταίχμιο: Αθήνα, 2006) [The temptation of Empire. Essays on American Hegemony]
Journal Articles:
 1. “On Luisa Passerini: subjectivity, Europe, affective historiography”, Women’s History Review (Vol. 25, Iss. 3, 2016).
 2. “Greek Crisis Foreseen: The Future in Migrancy”, Greek Review of Social Research, special issue Athena Athanasiou & Giorgos Tsimouris eds., "Displacements and emplacements: Migration, gender, and precarious subjectivities in conditions of aggressive neoliberalism", 140-141 B ́– Γ ́, 2013, 247-260.
 3. «Remembering Diaspora, Forgetting the Global? Emerging cosmopolitics in contemporary Greece”, Journal of Modern Greek Studies, vol. 28, no 2, October 2010, pp. 247-255.
 4. «Timely Utopias: Notes on Utopian Thinking in the Twentieth Century», Historein, vol. 7, 2007.
 5. «Κινητικότητα, Μετανάστευση και Υποκείμενο μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 92, 2006. [Mobility, Migration and Subjectivity between East and West Europe]
 6. «Αμερικανικός Εθνικισμός», Σύγχρονα Θέματα, 82 (June 2003), pp 6-9.[US Nationalism]
 7. Bios and Subjectivity: Migration in Life-story Narration”, Gramma. Journal of Theory and Criticism (Thessaloniki: Aristotelian University, English Department), vol. 6, 1998.
 8. «E.P. Thompson. Μια ιστοριογραφική προσέγγιση», Μνήμων, τομ. 16, 1994. [E.P. Thompson. A historiographical approach].
 9. “Nationalism in the Era of the End of Ideology. Short Stories, Grand Narratives and Greek Mythologies”, Cultural Studies from Birmingham, vol. 3 (1994).
 10. «Αφηγηματικές στρατηγικές στην ιστοριογραφία», Μνήμων, τομ. 12, 1993.[“Strategies of Narration in Historiography”, Mnemon, vol. 15, 1993.]
Chapters in books and Conference Proceedings:
 1. «Αντι-φυλετική κριτική, πολιτισμική θεωρία και ανάλυση, και δημόσιος διάλογος στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1990 και μετά», Πρακτικά Συνεδρίου (Αθήνα: Εκδόσεις Μέλισσα) (υπό έκδοση). [“Race critique, cultural theory and analysis and public debates in Greece since the 1990s”, Conference Proceedings, Historica, forthcoming 2017]
 2. “Μεταποικιακή συνθήκη και ιστορία” στο Αθηνά Αθανασίου, επιμ., Αποδομώντας την Αυτοκρατορία: Θεωρία και πολιτικής της μεταποικιακής κριτικής (Αθήνα: Νήσος, υπό έκδοση) [“Postcolonial condition and history” in Αthena Athanasiou ed., Deconstructing Empire: Theory and politics of postcolonial critique, Athens, Nisos, 2016].
 3. «Σύγχρονες μετατοπίσεις της πολιτισμικής θεωρίας και κριτικής: υποκειμενικότητα, συντρόφευση, κοσμοπολιτισμός» στο Ζήσης Κοτιώνης, Συμβιώσεις (Αθήνα: Καστανιώτης, 2016). [Contemporary shifts in cultural theory and critique: subjectivity, companionship, cosmopolitanism]
 4. «Η ιστορία της μετανάστευσης και οι μεταλλάξεις του εθνικού φαντασιακού», Λαμπρόπουλος Απόστολος - Μπαλασόπουλος Αντώνης (επιμ.), Χώρες της Θεωρίας, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2009 (“The history of immigration and the transformations of national imaginary”).
 5. “I want to see the world’: Mobility and Subjectivity in the European Context” in Women from East to West: migration, gender, and inter-nationality in Europe (Berghahn Publishers: London,2007) co-edited with Luisa Passerini, Enrica Capussotti, Dawn Lyon
 6. “Work and Migrant Subjectivity” in Women from East to West: migration, gender, and inter-nationality in Europe (Berghahn Publishers: London, 2007) co-authored with Enrica Capussotti, Dawn Lyon.
 7. "Crossings and Homecomings: Mobility and the Politics of Culture in Greece during the First Half of the Twentieth Century" in Anna Fragoudaki & Caglar Keyder eds., Ways to Modernity in Greece and Turkey. Encounters with Europe, 1850-1950 (London: I.B. Tauris, 2007) μεταφρασμένο στα ελληνικά ως   “Εν Πλω” στο Άννα Φραγκουδάκη & Τσαγκλάρ Κεϊντέρ επιμ., Ελλάδα και Τουρκία: Πορείες εκσυγχρονισμού Οι αμφίσημες σχέσεις τους με την Ευρώπη 1850-1950 (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2008).
 8. “Greek Diaspora”, in Melvin Ember et al. (eds.) Encyclopedia of Diasporas. Immigrant and Refugee Cultures around the World, New York, 2005, pp. 85-91.
 9. «Ιστορία της κινητικότητας και σύγχρονες πολιτισμικές καταγραφές: μετανάστευση και μετανάστες στο σύγχρονο μεσογειακό χώρο», Πρακτικά Συνεδρίου «Η Ιστορία ως Διακύβευμα: Μορφές Σύγχρονης Ιστορικής Κουλτούρας», Historein, vol. 4. 2003-4.
 10. “Πρόσφυγες και Προσφυγικό Ζήτημα στον 20ο αιώνα”, Πέρα από την Καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου (Athens, IME, 2003). [“Refugees and the Refugee Problem in the 20th century”, Beyo
 11. “Our Fellow Balkanoid Citizens: Balkans as an Anti-Symbol of Europe in the Early Twentieth Century”, European University Institute, Working Papers (2000).
 12. “Visions of the World, Visions of America: Science-fiction and Other Transatlantic Utopias at the Turn-of-the-Century”, in Relationships between USA and Europe (European Inter-University Press and Peter Lang Press: Brussels, 2000).
 13. “A Survey of Modern Greek Life-Writing” in Margaretta Jolly (ed.), Encyclopedia of Life-Writing (London: Routledge, 2001).
Book Introductions:
 1. «Ευρώπη και Αμερική: η ιστορία μιας σχέσης με συνέχειες, ανατροπές και μεταλλάξεις», εισαγωγή στην επανέκδοση του βιβλίου του Γιώργου Θεοτοκά, Δοκίμιο για την Αμερική, Αθήνα, Εστία, 2009. [“Europe and America” introduction to Giorgos Theotokas, Essay on America (2009[1954])]
 2. “Πρόλογος” στην ελληνική έκδοση του βιβλίου του Ρόμπερτ Γιανγκ, Μεταποικιακή Θεωρία: Μια ιστορική Εισαγωγή, Αθήνα, Πατάκης, 2008. [Introduction to greek translation of Robert Young's Postcolonialism. A Historical Introduction. Wiley-Blackwell, 2001]
 3. "Εισαγωγή” στην ελληνική μετάφραση του βιβλίου της Έλεν Παπανικόλας, Αιμιλία-Γεώργιος (Αθήνα: Εστία, 2005). [Introduction to the Greek translation of the book by Helen Papanikolas, Emilia-Yoryis: Emily-George by Helen Papanikolas. Salt Lake City: University of Utah Press, 1987]
Literature Surveys:
 1. “Σωματεμπορία, Πορνεία και Σεξουαλική Εκμετάλλευση. Βιβλιογραφική Επισκόπηση”, Κέντρο Έρευνας για Θέματα Ισότητας (Aθήνα, 2002) από κοινού με την Ντίνα Λάζαρη [“Trafficking, Prostitution and Sexual Exploitation. Literature Review” Research Center for Equality Issues, Athens, 2002)]
 2. “Literature review: gender relationships in Europe at the turn of the millennium. Women as subjects in marriage and migration”, Gender Studies, European University Institute, (Florence: 2002).
Translation:
 1. Luisa Passerini, Σπαράγματα του 20ου αιώνα ( Fragments of the Twentieth Century) (Nefeli: Athens, 1998) (from English to Greek).
Other Publications-Essays
 • 2000-: Αρθρογραφία στις εφημερίδες Το Βήμα, Το Βήμα της Κυριακής, Τα Νέα.
 • “H ιστορία ως έγκλημα και τιμωρία», Χρόνος, Φάκελος: Μεταπολίτευση. 40 Χρόνια Μετά, τχ. 15, Ιούλιος 2014.
 • «Architecture in the Age of Multitude/ η Αρχιτεκτονική στην Εποχή του Πλήθους: Μια Συζήτηση με τους Ηλία Ζέγγελη, Αλέξανδρο Κιουπκιολή, Ζήση Κοτιώνη και Γιώργο Τζιρτζιλάκη, παρεμβαίνει η Ιωάννα Λαλιώτου» στο Ζήσης Κοτιώνης & Γιώργος Τζιρτζιλάκης, Multidomes/Πληθοδομές (Volos: University of Thessaly Press, 2012).
 • “Monumenting the Cosmopolitical. Μνημειοποιώντας το Κοσμο-πολιτικό”, στο Αριστείδης Αντωνάς και Φίλιππος Ωραιόπουλος, Weak Monuments, (Thessaloniki, 2010).
 • “Σχετικά με την ιστορία της Κωνσταντίνας Κούνεβα” στο συλλογικό έργο Επισφαλής Εργασία. ‘Γυναικεία Εργασία’ (Aθήνα: Νεφέλη, 2009).
 • «Μετανάστες και Πολιτικές του Πολιτισμού» στο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου (επιμ.) Η μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής (Αθήνα, Παπαζήσης, 2007).
 • «Εθνική Μνήμη και Μετανάστευση» στο Ιστορία και πολιτική στο έργο του Παντελή Βούλγαρη (Αθήνα, Παπαζήσης, 2007).
 • «Ξένοι, μετανάστριες, πρόσφυγες: Ο κινηματογράφος της μετανάστευσης ως πολιτισμική πρακτική», Σε ξένο τόπο. Η μετανάστευση στον ελληνικό κινηματογράφο, (Αθήνα: Αιγόκερως, 2006)
 • «Ροές της Πόλης και Παρεμβάσεις», Παντελής Λαζαρίδης: Διαπραγματεύσεις του Εφήμερου (Αθήνα: Futura, 2006)
 • «Μύθοι και Μετανάστευση», Διάπλους, τχ. 4, Οκτ.-Νοεμ 2004, σσ.38-42.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας