Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Ρέα Ματσάγγου

  • Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Θρησκευτική, κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της Ύστερης Αρχαιότητας
  • Γραφείο: 5 13
  • Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 15:00-17:00, Παρασκευή 12:00-14:00
  • Τηλέφωνο: 24210-74844
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Η Ρέα Ματσάγγου εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή (‘με διάκριση’ - cum laude, 2021) στο Πανεπιστήμιο του Leiden (Centre for the Study of Religion, Institute for Area Studies, Faculty of Humanities), υπό την επίβλεψη των καθηγητών  dr A.F. de Jong και dr Δ.Ι. Κυρτάτα. Ο τίτλος της διατριβής της είναι: «The Manichaeans of the Roman East: Manichaeism in Greek anti-Manichaica & Roman Imperial legislation». Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη συγκριτική θρησκειολογία, στο Ινστιτούτο Θρησκειολογικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Leiden (2008-09). Οι προπτυχιακές σπουδές της ήταν στη θεολογία (με άριστα) στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και στα οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

Εργάστηκε ως οικονομολόγος, από το 1985 έως το 1994, στον ιδιωτικό τομέα και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Από τον Νοέμβριο του 1994 έως σήμερα εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Την άνοιξη του 2013, μετατάχθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Εργαστήριο Ιστορίας του ΙΑΚΑ.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη θρησκευτική, κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της Ύστερης Αρχαιότητας. Ιδιαιτέρως εστιάζει στις κοινωνικές και πολιτισμικές μεταμορφώσεις στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής και στην αποτύπωση αυτού του μετασχηματισμού στις διάφορες πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου (καθημερινή ζωή και εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο, πχ. νομοθεσία, κανόνες Εκκλησίας).

Από τον Αύγουστο του 2022, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Association of Manichaean Studies (IAMS).

Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες
Άρθρα σε συλλογικούς τόμους, επιστημονικά περιοδικά, και βάσεις δεδομένων
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια & συμπόσια
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας