Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Βασιλική Γιακουμάκη

 • Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγήτρια
 • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Εθνοτικές Ταυτότητες-Μειονότητες, “Πολυπολιτισμικότητα”, Θρησκεία και Δημόσια Σφαίρα, Διατροφικές Κουλτούρες, Σύγχρονες Εβραϊκές Ταυτότητες, Ανθρωπολογία του Σύγχρονου Ισραήλ και των Κοινωνιών της "Μέσης Ανατολής"
 • Γραφείο: 5 11
 • Τηλέφωνο: 2421074532
 • e-mail:
 • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Η Βασιλική Γιακουμάκη (PhD, New School for Social Research, 2003) είναι Επίκουρος Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας- Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος).

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε: εθνοτικές ομάδες και μειονότητες, πολιτικές πολυπολιτισμικότητας, εβραϊκές ταυτότητες και κουλτούρες, θρησκεία και δημόσια σφαίρα, και πρακτικές σύγχρονης θρησκευτικότητας.  Έχει επίσης εργασθεί στο πεδίο της ανθρωπολογίας της τροφής, διερευνώντας σχέσεις ανάμεσα σε διατροφικές κουλτούρες και εθνικές / εθνοτικές ταυτότητες.

Πιο πρόσφατα εστιάζει μεγάλο μέρος της διδασκαλίας της σε θέματα θρησκείας και δημόσιας σφαίρας, και εβραϊκών ταυτοτήτων σε Ελλάδα και Ευρώπη.  Τα τελευταία χρόνια, εισάγει θέματα της ανθρωπολογίας του σύγχρονου Ισραήλ και της «Μέσης Ανατολής» στο διδακτικό πρόγραμμα.

Το σημερινό ερευνητικό της πεδίο είναι το Ισραήλ και ο ελληνο-ισραηλινός εβραϊσμός.  Ειδικότερα, διεξάγει προσωπική έρευνα για σύγχρονες προσλήψεις ελληνικής ταυτότητας σε πολίτες του Ισραήλ με «ελληνική» καταγωγή, και είναι μέλος ερευνητικής ομάδας που διερευνά θέματα «ελληνικής» μουσικής κουλτούρας στο Ισραήλ.

Δημοσιεύσεις

 • Yiakoumaki, Vassiliki 2020. “Νέες ‘σχέσεις αγάπης’: Εξετάζοντας τη γκάμα της επιθυμίας για την εγγύς Δύση στο σύγχρονο Ισραήλ.” [=New ‘terms of endearment’: Examining the Gamut of Desire for the Near West in Contemporary Israel]. In F. Tsibiridou (ed), Εθνογραφία και Καθημερινότητα στην Καθ’ημάς Ανατολή [=Ethnography and Everyday Life in “What Lies to our East.”]. Athens: Kritiki, pp. 201-234 (in Greek)
 • Yiakoumaki, Vassiliki & Theodosiou, Aspasia (Sissie) 2019 (co-authors). «Η ‘ελληνική’ μουσική στο Ισραήλ: χρήσεις, λόγοι, και πολιτικές από τα πρώτα χρόνια του νέου κράτους μέχρι σήμερα» [=“Greek” Music in Israel: Uses, Discourses, and Politics from the Early Years of the New State until Present], E-journal of the Greek Dance Association, vol. 11 (Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Χορού, Τόμος 11) http://elepex.gr/index.php/el/content/11os-tomos (in Greek)
 • Yiakoumaki, Vassiliki 2014. «Αναγκαίες ευαισθησίες: H ανάδυση της εβραϊκότητας στην ελληνική δημόσια ζωή» (=“Necessary Sensibilities: The Emergence of Jewishness in Greek Public Life"). In E. Pleksousaki (ed), Μεταμορφώσεις του εθνικισμού: Επιτελέσεις της συλλογικής ταυτότητας στην Ελλάδα [=Metamorphoses of Nationalism: Performances of Collective Identity in Greece]. Athens: Alexandria (in Greek)
 • Yiakoumaki, Vassiliki 2011. “Οn Bureaucratic Essentialism: Constructing the Mediterranean in European-Union Institutions”. In Maria Kousis, Tom Selwyn and David Clark (eds), Contested Mediterranean Spaces: Ethnographic Essays in Honour of Charles Tilly. Oxford: Berghahn, pp. 17-34
 • Yiakoumaki, Vassiliki 2010. “Of Jews, Christians, and Travelers in Crete: Recovered ‘Roots,’ Unwanted ‘Heritage’”. In J. Scott & T. Selwyn (eds), Thinking Through Tourism, ΑSA Monographs (Association of Social Anthropologists, UK). London: Berg, pp. 161-182
 • Yiakoumaki, Vassiliki 2009. “Υπάρχουν Εβραίοι στα Χανιά; Περί απουσίας, παρουσίας, και επίκτητης εμπειρίας της ετερότητας” [=“Are There Jews in Chania? On Absence, Presence, and the Acquired Experience of ‘Difference’”]. In F. Tsibiridou (ed) Μειονοτικές και μεταναστευτικές εμπειρίες: Βιώνοντας την “κουλτούρα του κράτους” [=Minority and Immigration Experiences: Εxperiencing the ‘Culture of the State’]. Athens: Kritiki, pp. 255-280
 • Yiakoumaki, Vassiliki 2007. “Η υιοθέτηση της ‘πολυπολιτισμικότητας’: Μια εισαγωγή στο θέμα των πολιτικών διαχείρισης της ετερότητας στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα” 2[=The Adoption of ‘Multiculturalism’: An Introduction to Politics of the Management of Difference in Contemporary Greece]. In volume: Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των Τσιγγανοπαίδων [= Ethnic Difference in the School Classroom, and the Teaching of Greek Language and Mathematics: The Case of Roma Students]. Ερευνητικό Πρόγραμμα 'Ενταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο [=Research Project: Integration of Roma Students to School Environments]. Volos: University of Thessaly and Ministry of Education http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/906/156.pdf (in Greek)
 • Yiakoumaki, Vassiliki 2007. “Archiving ‘Heritage’, Reconstructing the ‘Area’: Conducting Audio-Visual Ethnography in EU-Sponsored Research.” Sarah Pink (ed), Visual Interventions: Αpplied Visual Anthropology. Oxford: Berghahn, pp. 143-176
 • Yiakoumaki, Vassiliki 2006. “‘Local,’ ‘Ethnic,’ and ‘Rural’ Food: On the Emergence of ‘Cultural Diversity’ in post-EU-accession Greece.” Journal of Modern Greek Studies 24: 415-445
 • Yiakoumaki, Vassiliki 2006. “Ethnic Turks and ‘Muslims’ and the Performance of Multiculturalism: The Case of the Dromeno of Thrace.” South European Society & Politics 11 (1): 145-161.
  Also in volume: Theodossopoulos, D. (ed) 2007. When Greeks Think About Turks: the View from Anthropology. London: Routledge/Taylor & Francis, pp. 145-161 Editor: Penelope Papailias. http://www.culanth.org/?q=node/441 and http://www.culanth.org/?q=node/432
Εθνογραφική ταινία
 • Yiakoumaki, Vassiliki 2005. Etz Hayyim-Tree of Life: Voices Surrounding a Synagogue Production: Dept. of Sociology, University of Crete © “Mediterranean Voices” & London Metropolitan University Co-directed by Vassiliki Yiakoumaki & Chronis Theocharis Εthnographic film/documentary produced in the framework of the European Research Program “Mediterranean Voices: Oral History and Cultural Practice in Mediterranean Cities” EUROMED HERITAGE II / EUROPEAID / EUROPEAN COMMISSION & UNIVERSITY OF CRETE, 2002-06. (Contract Number: ME8/AIDCO/2000/2095-05)
Άλλες δραστηριότητες
 • President, Board of Trustees, Not-for-Profit Organization for the protection and preservation of Etz Hayyim Synagogue, Chania, Crete
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας