Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Βασιλική Γιακουμάκη

  • Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγήτρια
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική Ανθρωπολογία, Εθνοτικές Ταυτότητες, Μειονότητες, Πολιτικές Πολυπολιτισμικότητας, Θρησκεία και Δημόσια Σφαίρα, Σύγχρονες Μορφές Θρησκευτικότητας, Διατροφικές Κουλτούρες
  • Γραφείο: 5 11
  • Τηλέφωνο: 2421074532
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Η Βασιλική Γιακουμάκη είναι κοινωνική ανθρωπολόγος και έχει λάβει το διδακτορικό της από το New School for Social Research της Νέας Υόρκης (2003). Έχει Master's σε πολιτισμικές σπουδές στο χώρο των ΜΜΕ από το Πανεπιστήμιο του Leicester Μ. Βρετανίας (1993), και πτυχίο από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (1989).
Έχει εργασθεί και διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, και έχει επίσης εργασθεί ως διδάσκουσα στα Πανεπιστήμια New York University και Harvard.
Έχει εργασθεί ως ερευνήτρια σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τα Πανεπιστήμια Κρήτης, Μακεδονίας, και Γεωπονικό Αθηνών.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανθρωπολογία των θεσμών, και ειδικά σε θέματα που αφορούν εθνοτικές ταυτότητες και πολιτικές πολυπολιτισμικότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο, και Ευρωπαϊκές πολιτικές πολιτισμού.
Ιδιαίτερο θεματικό ενδιαφέρον μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχει υπάρξει ο χώρος της τροφής/διατροφής και οι σύγχρονες καταναλωτικές συμπεριφορές.  Επίσης έχει ασχοληθεί με θέματα εβραϊκής ταυτότητας και κουλτούρας στον ελληνικό και ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.  Πιο πρόσφατο ερευνητικό ενδιαφέρον είναι το θέμα της θρησκείας στη δημόσια σφαίρα, και ειδικότερα η θρησκευτικότητα και οι θρησκευτικές πρακτικές στους σημερινούς Έλληνες.

Vassiliki Yiakoumaki received her PhD in cultural anthropology at the New School for Social Research, New York (2003). She has an MA in Mass Communications from the University of Leicester, UK (1993), and a BA from the University of Ioannina, School of Philosophy, Dept. of Philosophy-Education-Psychology (1989).
She has taught at Panteion University, Athens, and Columbia University, New York, and also has teaching experience at Harvard University and New York University.
She has conducted research for European-Union research programs, through the Universities of Crete, Macedonia, and the Agricultural University of Athens.
Her research interests focus on the anthropology of institutions, and particularly on issues pertaining to ethnic identities and politics of multiculturalism in Europe, and on European cultural policies. In this context, she has developed a particular research interest in the area of food and eating in connection to modern consumption.  Currently she is exploring, and teaches on, issues of jewish identity and culture in Greece and the rest of Europe.  Her research focuses on religion and the public sphere, and particularly ideas and practices of religiosity among contemporary Greeks.

 

Δημοσιεύσεις

PUBLICATIONS

• Γιακουμάκη, Βασιλική, «To σύγχρονο Μουσείο και ο Άλλος, Ή, το δέος της ‘διαφοράς’: Στοχασμός μέσα από την εμπειρία της εφαρμοσμένης έρευνας στο πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ» [=Contemporary Museums and the Awe of 'Difference': A Reflection on Applied Research Experience in the THALES Research Program].  Στο: Ασπασία Θεοδοσίου και Ειρήνη Παπαδάκη, Τεχνοπολιτισμός και Πολιτιστικές Βιομηχανίες [=Techno-Cultures and Culture Industries]

• Yiakoumaki, Vassiliki 2015.  “On Minority Religions: the Volos City Museum as case study for the ‘multiculturalist turn’ in the Greek context.”  In: Proceedings of the Conference ”Museums in Motion”, THALES research programIndustries].  Αθήνα: Νήσος (υπό προετοιμασία) (in preparation)

• Γιακουμάκη, Βασιλική 2014.  «Αναγκαίες ευαισθησίες: H ανάδυση της εβραϊκότητας στην ελληνική δημόσια ζωή» [=“Necessary Sensibilities: The Emergence of Jewishness in Greek Public Life"].  Στο: Έφη  Πλεξουσάκη (επιμ.), Μεταμορφώσεις του εθνικισμού: Επιτελέσεις της συλλογικής ταυτότητας στην Ελλάδα [=Metamorphoses of Nationalism: Performances of Collective Identity in Greece].  Αθήνα: Αλεξάνδρεια

• Yiakoumaki, Vassiliki 2011.  “Contesting Histories of Greek Student Protest, or the Debate on ‘Open’ and ‘Closed’ universities”.  Cultural Anthropology (Journal of the Society for Cultural Anthropology), electronic version, October.  Hot Spots Series: Beyond The "Greek Crisis": Histories, Rhetorics, Politics.  Editor: Penelope Papailias. http://www.culanth.org/?q=node/441 and http://www.culanth.org/?q=node/432

• Yiakoumaki, Vassiliki 2011.  “Οn Bureaucratic Essentialism: Constructing the Mediterranean in European-Union Institutions”.  Maria Kousis, Tom Selwyn and David Clark (eds), Contested Mediterranean Spaces: Ethnographic Essays in Honour of Charles Tilly. Oxford: Berghahn, pp. 17-34

• Yiakoumaki, Vassiliki 2010.  “Of Jews, Christians, and Travelers in Crete: Recovered ‘Roots,’ Unwanted ‘Heritage’”.  J. Scott & T. Selwyn (eds), Thinking Through Tourism, ΑSA Monographs (Association of Social Anthropologists, UK).  London: Berg, pp. 161-182

• Γιακουμάκη, Βασιλική 2009.  «Υπάρχουν Εβραίοι στα Χανιά; Περί απουσίας, παρουσίας, και επίκτητης εμπειρίας της ετερότητας» [“Are There Jews in Chania? On Absence, Presence, and the Acquired Experience of ‘Difference’”].  Στο: Φωτεινή Τσιμπιρίδου (επιμ.) Μειονοτικές και μεταναστευτικές εμπειρίες: Βιώνοντας την «κουλτούρα του κράτους» [Minority and Immigration Experiences: Εxperiencing the ‘Culture of the State’].  Αθήνα: Κριτική, pp. 255-280

• Γιακουμάκη, Βασιλική 2007.  “Η υιοθέτηση της ‘πολυπολιτισμικότητας’: Μια εισαγωγή στο θέμα των πολιτικών διαχείρισης της ετερότητας στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα” [=The Adoption of ‘Multiculturalism’: An Introduction to Politics of the Management of Difference in Contemporary Greek Society].  Στον τόμο: Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των Τσιγγανοπαίδων [=Ethnic Difference in the School Classroom, and the Teaching of Greek Language and Mathematics: The Case of Roma Students ].  Επιμέλεια/Συντονισμός: Ναπολέων Μήτσης.  Ερευνητικό Πρόγραμμα 'Ενταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο [=Research Project: Integration of Roma Students to School Environments].  Βόλος: Παν/μιο Θεσσαλίας και ΥΠΕΠΘ, http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/906/156.pdf

• Yiakoumaki, Vassiliki 2007.  “Archiving ‘Heritage’, Reconstructing the ‘Area’: Conducting Audio-Visual Ethnography in EU-Sponsored Research.”  Sarah Pink (ed), Visual Interventions: Αpplied Visual Anthropology.  Oxford: Berghahn, pp. 143-176

• Yiakoumaki, Vassiliki 2006.  “‘Local,’ ‘Ethnic,’ and ‘Rural’ Food: On the Emergence of ‘Cultural Diversity’ in post-EU-accession Greece.”  Journal of Modern Greek Studies 24: 415-445

• Yiakoumaki, Vassiliki 2006. “Ethnic Turks and ‘Muslims’ and the Performance of Multiculturalism: The Case of the Drómeno of Thrace.”  South European Society & Politics 11 (1): 145-161.

Also in volume: Theodossopoulos, D. (ed) 2007. When Greeks Think About Turks: the View from Anthropology.  London: Routledge/Taylor & Francis, pp. 145-161

 

Εthnographic Film

• Yiakoumaki, Vassiliki 2005. Etz Hayyim-Tree of Life: Voices Surrounding a Synagogue. Ethnographic Film produced in the framework of the research programme “Mediterranean Voices: Oral History and Cultural Practice in Mediterranean Cities”, EUROMED HERITAGE II / EUROPEAID / EUROPEAN COMMISSION & UNIVERSITY OF CRETE, 2002-2006. © “Mediterranean Voices” & London Metropolitan University

 

 

RESEARCH PROJECTS (selectively)

 

• 2015 (ongoing)

UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM

"Oral History Documentation Project"

Documenting crimes against civilian populations during World War II

European Project Director: Nathan Beyrak

Greek Project Coordinator: Annita Mordechai

www.ushmm.org

Conducting research for the area of Crete

 

• 2012-2015

“THALΕS” Program - Support of the interdisciplinary and/or inter-institutional research and innovation

MINISTRY OF EDUCATION, GREECE / NSRF (NATIONAL STRATEGIC REFERENCE FRAMEWORK) 2007-2013, EUROPEAN SOCIAL FUND

Name of Project: “Designing the Museum of the City of Volos: Historical Research and Development of Innovative Interactive Content for the Dissemination of Knowledge”, 2011-2015

Project Co-ordinator: University of Thessaly/School of Architecture

Project Partners: University of Thessaly/Department of History-Archaeology-Social Anthropology, University of Thessaly/School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki/School of Architecture

http://lecad.arch.uth.gr/en/research/show/9

http://excellence.minedu.gov.gr/thales/en/thalesprojects/375632

 

• 2003-2006

EUROMED HERITAGE II, EUROPEAN COMMISSION/EUROPE AID & UNIVERSITY OF CRETE/DEPARTMENT OF SOCIOLOGY.

Name of Program: “Mediterranean Voices: Oral History and Cultural Practice in Mediterranean Cities”

Contract Number: ME8/AIDCO/2000/2095-05.

Project Co-ordinator: London Metropolitan University/International Institute for Culture, Tourism and Development

Local Co-ordinator: University of Crete

http://www.euromedheritage.net/intern.cfm?menuID=12&submenuID=14&idproject=25

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/03390-EN.pdf

 

• 2011-present

RESEARCH COMMITTEE, UNIVERSITY OF THESSALY

(Academic-faculty research projects funded by the local institution)

Cultures of ‘religious’ practice in contemporary Greece: Εxploring boundaries between the religious and the secular

Coordinator of personal ongoing research

 

 

TEACHING AND RESEARCH INTERESTS

Ethnic Groups/Minorities, Jewish Cultures and History, Politics of Multiculturalism, Religion and Public Sphere, Contemporary Religiosity, Food Cultures

 

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας