Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

  • Κωδικός: ΛΓ0101
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Βασιλική Γιακουμάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2022-2023 χειμερινό, 2021-2022 εαρινό, 2020-2021 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2018-2019 χειμερινό, 2017-2018 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 εαρινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών-τριών με το αντικείμενο της κοινωνικής ανθρωπολογίας και με τις βασικές της έννοιες για την μελέτη του πολιτισμού / της κοινωνίας. Η γνωριμία με τις κύριες κατευθύνσεις της ανθρωπολογικής ανάλυσης στο παρελθόν και σήμερα, με την ανθρωπολογική έρευνα και την πολιτισμική κριτική επικεντρώνεται σε κρίσιμα πεδία του ανθρωπολογικού προβληματισμού, όπως οι συγκροτήσεις των αναλυτικών εννοιών πολιτισμός, κοινωνία, εξουσία, και οι διαπολιτισμικές εκφορές του φύλου, της πολιτικής, της συγγένειας, της οικονομίας, της υγείας, της φύσης, της τελετουργίας, της νεωτερικότητας, κλπ.

Οι φοιτητές-τήτριες μαθαίνουν να κατανοούν τη σχέση του εθνοκεντρισμού με τον ρατσισμό και τη σημασία του πολιτισμικού σχετικισμού για την κατανόηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, όπως και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη για ζητήματα πολυπολιτισμικότητας και ετερότητας.

Συγγράμματα

  • Hendry J. (2011): Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε, Αθήνα: Κριτική
  • Σερεμετάκη, Κ.Ν. (2016): Εισαγωγή στην πολιτισμική ανθρωπολογία, Αθήνα: Πεδίο
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας