Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Πηνελόπη Παπαηλία

 • Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια Τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορική ανθρωπολογία, πολιτισμική μνήμη και ιστορική κουλτούρα, θάνατος και νεκροπολιτική, ψηφιακή εθνογραφία, θεωρία των νέων μέσων, μετα-αποικιακές σπουδές, φεμινιστική θεωρία
 • Σε άδεια αυτό το εξάμηνο
 • e-mail:
 • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

H Πηνελόπη Παπαηλία γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και σπούδασε αγγλική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Harvard. Έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στην πολιτισμική ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο του Michigan.

Το βιβλίο της Genres of Recollection: Archival Poetics and Modern Greece, που βασίστηκε στην διατριβή της, εξετάζει την παραγωγή της ιστορικής γνώσης ως κοινωνικό φαινόμενο, και εκδόθηκε το 2005 (Palgrave Macmillan). Έχει συγγράψει με τον Πέτρο Πετρίδη ένα ηλεκτρονικό σύγγραμμα ανοικτής πρόσβασης, με τίτλο Ψηφιακή Εθνογραφία (2015).

Διδάσκει στο ΙΑΚΑ από τις 2001. Είναι διευθύντρια του τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και του Εργαστήριου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, καθώς και πρόεδρος του Κέντρου Ξενών Γλωσσών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι επίσης τακτικό μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβούλιου (ΤΕΣ) του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.

Αποτελεί μέλος της εκδοτικής ομάδας του περιοδικού φεμινιστιqά και συν-ιδρύτρια του Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities.

Η τρέχουσα έρευνά της εξετάζει την πολιτική και ηθική της μαρτυρίας (witnessing) του δημοσίου θανάτου και του νεκρού σώματος στην εποχή των κοινωνικών μέσων. Πειραματίζεται ενεργά με νέους τρόπους διδασκαλίας, πολιτισμικής παραγωγής/ κριτικής και επικοινωνίας που σχετίζονται με μεταβολές στο τοπίο της γνώσης στην ψηφιακή συνθήκη.

Δημοσιεύσεις

Monographs
 • με τον Πέτρο Πετρίδη. Ψηφιακή Εθνογραφία (Digital Ethnography) [ηλεκτρ. βιβλ.], Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα 2015. Διαθέσιμο στο: http://repfiles.kallipos.gr/html_books/15369/.
 • Genres of Recollection: Archival Poetics and Modern Greece. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
Journal Articles
 • “Memeifying the Corpse: The Photograph and the Dead Body between Evidence and Bereavement.” Residues of Death. Routledge (forthcoming)
 • “Witnessing to Survive: Selfie Videos, Live Mobile Witnessing and Black Necropolitics. Image Testimonies in Times of Social Media (forthcoming)
 • “(Un)seeing Dead Refugee Bodies: Mourning Memes, Spectropolitics and the Haunting of Europe”, Media, Culture & Society, 2018 http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0163443718756178
 • “(Re)sounding Histories: On the Temporalities of the Media event, Social Analysis 61: 86-101.https://www.berghahnjournals.com/view/journals/social-analysis/61/1/sa610106.xml
 • “Puerto Greeko,” https://culanth.org/fieldsights/861-puerto-greeko. In the digital forum «Greece is Burning» in Cultural Anthropology (Hot Spots).
 • “Witnessing in the Age of the Database: Viral Memorials, Affective Publics and the Assemblage of Mourning,” Μemory Studies 9(4): 437 - 454, 2016. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1750698015622058
 • “The Screen of the Migrant Body: Technologies of Abjection and the ‘So-Called’ Rape of Amarinthos,” Greek Review of Social Research [Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών] 140-141 B´– Γ´ (special issue: “Displacements and Emplacements: Migration, Gender, and Precarious Subjectivities in Conditions of Aggressive Neoliberalism,” ed. A. Athanasiou and G. Tsimouris), 2013: 261-273. Available online
 • “Reporting as an Act of Citizenship: The Net, the News and the Greek ‘Crisis.’” Euxeinos 5 (special issue: “Citizenship, Activism and Mobilization: Internet Politics in Greece, Turkey and Bulgaria,” ed. O. Spassov), 2012: 5-13. Available online
 • Editor and contributor to the digital forum “Beyond the ‘Greek Crisis’: Histories, Rhetorics, Politics” for the journal Cultural Anthropology (“Hot Spots”). November 2011. “Introduction”: Avialable online, “Witnessing the Crisis”: Available online
 • “The Photographs from Abu Ghraib: The Scandal of ‘New Technology’ and the Politics of Visual Realism” [Οι φωτογραφίες από το Αμπού Γκράιμπ: Το σκάνδαλο της «νέας» τεχνολογίας και η πολιτική του οπτικού ρεαλισμού], Synhrona Themata [Σύγχρονα Θέματα] 102 (2008): 69-81. In Greek.
 • “Giving Voice to the Right? The Poetics and Politics of Testimony in Orthokosta” [Δίνοντας φωνή στη Δεξιά; Η ποιητική και πολιτική της μαρτυρίας στην Ορθοκωστά], Nea Estia [Νέα Εστία] 162: 1802 (2007): 173-197. In Greek.
 • “‘Especially Humiliating for Iraqi Men’: The Culture Concept and the Discourse on Sex in the Abu Ghraib Scandal.” Social Science Tribune [Bήμα των Κοινωνικών Επιστημών] 44 (2005): 9-32.
 • “‘Money of Kurbet is Money of Blood’: The Making of a ‘Hero’ of Migration at the Greek-Albanian Border,” Journal of Ethnic and Migration Studies 29:6 (2003): 1059-1078. Available online
Chapters in Edited Volumes
 • “Anthropology and Postcolonial Studies: From the Colonial Critique of Anthropology to the Anthropology of Colonialism” [Ανθρωπολογία και μετααποικιακές σπουδές: Από την αποικιακή κριτική της ανθρωπολογίας στην ανθρωπολογία της αποικιοκρατίας]. In Deconstructing Empire: Theory and Politics of Postcolonial Critique [Αποδομώντας την Αυτοκρατορία: Θεωρία και πολιτική της μετααποικιακής κριτικής], edited by A. Athanasiou. Athens: Nisos, pp. 23-72. In Greek. (2016)
 • “Teaching 2.0. The Trip to the Moon and Other Adventures” [Διδασκαλία 2.0: Η εκδρομή στο φεγγάρι και άλλες περιπέτειες] in Evangelos Avdikos (ed.), Cultures of the Internet [Πολιτισμοί του Διαδίκτυο]. Athens: Pedio. In Greek. (2016)
 • “Instant History: Technology and Temporality in the Media Event” [“Историята ‘на живо’: технология и темпоралност в медийното събитие], in Dessislava Lilova (ed.), Natural Sciences, Technologies and Social Worlds. Center for Advanced Study. Sofia: Riva. In Bulgarian. (2015)
 • “Projecting Places: Personal Photographs, Migration and the Technology of (Re)location,” in Philip Carabott, Yannis Hamilakis and Eleni Papargyriou (eds.), Camera Graeca: Photographs, Narratives, Materialities. London: Ashgate (2015): 337-358.
 • “The Violence of Visualization: The Wounded Migrant Body as Media Spectacle in Contemporary Greece [Η βία της οπτικοποίησης: Το πληγωμένο ξένο σώμα ως μιντιακό θέαμα στη σύγχρονη Ελλάδα],” in Katerina Rozakou and Eleni Gara (eds.), Greek Paradoxes: Patronage, Civil Society and Violence [Ελληνικά Παράδοξα: Πατρωνία, Κοινωνία Πολιτών και Βία]. Athens: Alexandria (2013): 451-481. In Greek.
 • “Writing Home in the Archive: 'Refugee Memory' and the Ethnography of Documentation,” in Francis X. Blouin Jr. and William G. Rosenberg (eds.), Archives, Documentation and the Institutions of Social Memory. Ann Arbor: University of Michigan Press (2006): 402-416.
 • «Μülteci Belleği veya Bir Yunan Kurumu Üzerine Notlar” [Refugee Memory: Notes on a Greek Institution], in Esra Özyürek (ed.), Türkiye'nin Toplumsal Hafızası [Social Memory in Turkey]. Istanbul: İletişim Yayınları (2001): 267-297. In Turkish.
Websites
 • Co-producer of the trilingual website (Greek, Albanian, English) of the Pythagoras research program "Gendered Dimensions of Migration in Southeast Europe: Labor, Integration and Intercultural Communication" [Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη νοτιοανατολική Ευρώπη: Εργασία, Ένταξη και Διαπολιτισμική Επικοινωνία], 2008. http://gendermigration.ha.uth.gr
Research Projects
 • “Crisis” and “Catastrophe” on Screen: The Media Event in Contemporary Greece” [«Κρίση» και «καταστροφή» στην οθόνη: To μιντιακό συμβάν στη σύγχρονη Ελλάδα]. Personal research project funded by the Research Committee of the University of Thessaly.
 • 2004-7: “Gendered Dimensions of Migration in Southeast Europe: Labor, Integration and Intercultural Communication” [Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη νοτιοανατολική Ευρώπη: Εργασία, Ένταξη και Διαπολιτισμική Επικοινωνία]. Collaborative research project funded by the Greek Ministry of Education and the European Union.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας