Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Ιφιγένεια Τουρναβίτου

Βιογραφικό

Η Ιφιγένεια Τουρναβίτου είναι πτυχιούχος του Bedford College, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με ειδίκευση στην Ελληνική Προϊστορική και Κλασική Αρχαιολογία (Β.Α., κλάδος VII), απ’ όπου αποφοίτησε το 1983, με διάκριση πρώτης τάξης (άριστα). Το 1988 ολοκλήρωσε την Διδακτορική της διατριβή (Ph.D) στο Πανεπιστήμιο του Manchester, υπό την εποπτεία της Dr. E. B. French, με θέμα: “A comprehensive study of four adjacent houses at Mycenae, with regard to their function and their position in the social-economic activity of the site”.

Μεταξύ 1998-2000, υπήρξε υπεύθυνη για τις εργασίες ανάπλασης στον αρχαιολογικού χώρου των Μυκηνών (ΥΠΠΟ) και μεταξύ 2000-2003, συνεργάσθηκε με τον Καθηγ. Σπυρ. Ιακωβίδη στην μελέτη του αρχαιολογικού υλικού από τις ανασκαφές Μυλωνά-Ιακωβίδη 1960-1991, στις Μυκήνες. Από το 2004 εργάζεται σαν επίκουρη καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας, με έμφαση στην Εποχή του Χαλκού, στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι μέλος της Βρετανικής Σχολής στην Αθήνα από το 1981 και εταίρος της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, από το 1999.

Εχει συμμετάσχει συνολικά σε επτά (7) ανασκαφικά/ερευνητικά προγράμματα, στα οποία περιλαμβάνονται η ανασκαφή του Νεολιθικού οικισμού στο Ντικιλι-Τάς, κοντά στην Καβάλα  (1987-1988), η ανασκαφή και δημοσίευση του ΥΜ ΙΙΙΒ οικισμού στα Μάλια (Quartier Nu) (1988-1998), η τοπογραφική έρευνα της ευρύτερης περιοχής Μυκηνών, υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Αγγλικής Σχολής στην Αθήνα (1990-1991), η ανασκαφή και δημοσίευση του Μινωϊκού Ιερού Κορυφής στον Αγ. Γεώργιο στο Βουνό, Κυθήρων (1994) και η πανεπιστημιακή ανασκαφή στην Μαγούλα Ζερέλια, στην Θεσσαλία (2005-2008). Από το καλοκαίρι του 2010 διευθύνει ένα νέο ερευνητικό/ανασκαφικό πρόγραμμα στις Μυκήνες, υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (Ανασκαφικό/Ερευνητικό Πρόγραμμα Ανατολικής Οικίας Μυκηνών), με χρηματοδότηση από το INSTAP. Από το 2015 διευθύνει νέο τριετές ανασκαφικό πρόγραμμα στον μυκηναϊκό οικισμό στο Μακρυχώρι Λάρισσας, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισσας και συμμετέχει στο νέο πενταετές πρόγραμμα μελέτης και δημοσίευσης του μυκηναϊκού οικισμού στα Πευκάκια Βόλου, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.

Eχει επίσης συμμετάσχει σε 30 διεθνή συνέδρια και είναι υπεύθυνη για την συνδιοργάνωση τριών (3) διεθνών συνεδρίων. Στις δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται τρείς μονογραφίες: 1. The «Ivory Houses» at Mycenae (BSA Suppl. Vol. Series, Νο 24, 1995), 2. Κύθηρα. Το Μινωϊκό Ιερό Κορυφής στον Αγ. Γεώργιο στο Βουνό. 4. Κεραμεική της Εποχής του Χαλκού, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας Αρ. 289, 2014. Η τρίτη μονογραφία, με θέμα τις μυκηναϊκές εικονιστικές τοιχογραφίες από την Δυτική Οικία στις Μυκήνες, είναι υπό δημοσίευση στη σειρά INSTAP Monographs. Στις δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται επίσης πέντε (5) άρθρα σε εξειδικευμένα αρχαιολογικά περιοδικά και 29 άρθρα/κεφάλαια σε εγχειρίδια, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

Τα τρέχοντα ερευνητικά της προγράμματα περιλαμβάνουν την μελέτη της αρχιτεκτονικής και της στρωματογραφίας από τις ανασκαφές στην Ανατολική Οικία στις Μυκήνες, καθώς και τον συντονισμό της επιστημονικής ομάδας που μελετά το υπόλοιπο αρχαιολογικό υλικό, εν όψει της δημοσίευσης της ανασκαφής στην σειρά “Ανασκαφαί Μυκηνών” της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, τη μελέτη και δημοσίευση των μυκηναϊκών εικονιστικών τοιχογραφιών της οδού Νιόβης στο Αργος, σε συνεργασία με την Χ. Μπρεκουλάκη, και την μελέτη του μυκηναϊκού αρχαιολογικού υλικού (αρχιτεκτονική, κεραμεική, ελεφαντουργήματα), από το ιερό της Αρτεμης στη Δήλο, σε συνεργασία με την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. Εχει επίσης αναλάβει τη μελέτη και δημοσίευση της αρχιτεκτονικής και στρωματογραφίας των μυκηναϊκών οικισμών στο Μακρυχώρι Λάρισσας και στα Πευκάκια, Βόλου.

Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες
 1. Tournavitou, I., 1995, The “Ivory Houses” at Mycenae, BSA Supplementary Volume Series, Νο 24.
 2. Ιφιγ. Τουρναβίτου. «Κύθηρα. Το Μινωϊκό Ιερό Κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό. 4. Κεραμεική της Εποχής του Χαλκού», Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αριθ. 289, Αθήναι, 2014.
 3. Tournavitou, I., forthcoming, “The Mycenaean Wall Paintings from the West House at Mycenae”, INSTAP Press.
Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
 1. “Εnclave Colonies Model - True or False?” Annual of the BSA 85 (1990), pp. 415-418.
 2. “Practical Use and Social Function: a Neglected Aspect of Mycenaean Pottery”, Annual of the BSA 87 (1992), pp. 181-210.
 3. "Τhe Mycenaean Ivories from the Temple of Artemis at Delos", BCH 119 (1995), pp. 479-527.
 4. «Ιδιωτικός Βίος και Κρατικός Τομέας στο Τέλος της Υστερης Εποχής του Χαλκού στις Μυκήνες - Η Αποψη της Αρχιτεκτονικής», Αριάδνη 8 (1996), pp. 31-64.
 5. 5. “Α Mycenaean Building Reconsidered: the Case of the West House at Mycenae”, Annual of the BSA 101 (2006), pp. 217-267.
Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους
 1. "Towards an Identification of a Workshop Space", Proceedings of the International Conference for the 100 years of the British School at Athens, Manchester, April 1986, entitled: “Problems in Greek Prehistory”, 1988, E. B. French, K. A. Wardle (eds.), pp. 447-467.
 2. "Aspects of Trade and Production in Mycenaean Greece", HYDRA 7, 1990, Gullog Nordquist and Carol Zerner (eds.), pp. 76-86.
 3. “The Ivories from the House of the Sphinxes and the House of the Shields: Techniques in a Palatial Workshop Context”, In "Ivory in Greece and the Eastern Mediterranaean from the Bronze Age to the Hellenistic Period", British Museum, Occasional Paper 85 (1992), Lesley J. Fitton (ed.), pp. 37-44.
 4. “The Shaft Grave Phenomenon. A Dead End?”, In “Trade and Production in Pre-monetary Greece: Aspects of Trade”, Studies in Mediterranean Archaeology and Literature (SIMA), Pocket Book 134, 1995, Carole Gillis, Christina Risberg, Birgitta Sjoberg (eds.), pp. 111-123.
 5. “Jewellers Moulds and Jewellers Workshops in Mycenaean Greece. An Archaeological Utopia”, In “Trade and Production in Pre-monetary Greece: Production and the Craftsman”, Studies in Mediterranean Archaeology and Literature (SIMA), Pocket Book 143, 1997, Carole Gillis, Christina Risberg, Birgitta Sjoberg (eds.),pp. 209-256.
 6. “The Social and Economic Position of Artisans in the Mycenaean World”, In “Trade and Production in Pre-monetary Greece: Production and the Craftsman”, Studies in Mediterranean Archaeology and Literature (SIMA), Pocket Book 143, 1997, Carole Gillis, Christina Risberg, Birgitta Sjoberg (eds.), pp. 29-41.
 7. “Attachment Methods and Aspects of Technology in Late Bronze Age Workshops:The case of Ivory”, In «Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία», Πεπραγμένα του Πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου, που διοργάνωσε η Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας και το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1997, Θεσσαλονίκη, pp. 183-191.
 8. "Αrts and Grafts: Contrasts and Comparisons between Neopalatial and "Mycenaean Crete - The Case of Ivory", In “La Crète Mycénienne”, BCH Suppl. 30, 1997, Jan Driessen and A. Farnoux (eds), pp. 445-454 .
 9. “Οι Τοιχογραφίες σαν Αντικείμενα Κύρους στην ΥΕ ΙΙΙ Εποχή: Η Περίπτωση της Αργολίδας”, In «Eliten in der Bronzenzeit. Ergebnisse zweier Kolloquien in Mainz und Athen», Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, No 43, 1999, pp. 119-128.
 10. “Hearths in Non Palatial Settlement Contexts. The LBA Period in the Peloponnese”, In «MELETEMATA, Studies in Aegean Archaeology Presented to Malcolm H. Wiener, as he Enters his 65th Year», 1999, Philip P. Betancourt, Vassos Karageorghis, R. Laffineur, Wolf-Dietrich Niemeier (eds.), pp. 833-840.
 11. «Μινωϊκό Ιερό Κορυφής στα Κύθηρα: Η Κεραμική», In Πεπραγμένα του Η’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, 2000, Τόμος Α3, pp. 297-316.
 12. “Metals to Metalworkers: A View to the East”, co-authored with M. Sugerman. In “Trade and Production in Pre-monetary Greece: Acquisition and Distribution of Raw Materials and Finished Products”, Studies in Mediterranean Archaeology and Literature (SIMA), Pocket Book 154, 2000, Carole Gillis, Christina Risberg, Birgitta Sjoberg (eds.), pp. 63-83.
 13. «Ρυτά στα Μινωϊκά Ιερά Κορυφής. Η Περίπτωση των Κυθήρων». In Πεπραγμένα του Θ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, 2006, Τόμος Α1, pp. 391-408.
 14. “Storage of Production in Cult Areas on the Mainland in the LH III Period. A Documented Non-Fact”. In “Trade and Production in Pre-monetary Greece: Crossing Borders”, Studies in Mediterranean Archaeology and Literature (SIMA), Pocket Book 173, 2008, Carole Gillis, Birgitta Sjoberg (eds.), pp. 259-286.
 15. «Ζώα, Ανθρωποι και Θάνατος. Ο Ρόλος των Ζώων στις Ταφικές Λάρνακες της Τανάγρας: η Περίπτωση της Σφίγγας». In Πρακτικά του 2ου Αρχαιολογικού Εργου Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 2009, Τόμος Ι, A.Mazarakis Ainian (ed.), pp. 881-895.
 16. “Does Size Matter? Miniature Pottery Vessels in Minoan Peak Sanctuaries: The Case of Ayios Yeoryios sto Vouno on Kythera”. In “Archaeologies of Cult: Essays on Ritual and Cult in Crete in Honor of Geraldine C. Gesell”, Hesperia Supplement 42, 2009, L. D’Agata, A. Van de Moortel (eds.), pp. 213-310.
 17. «Η καθημερινή Ζωή στην Κάτω Πόλη των Μυκηνών: Aποσπάσματα από τις Tοιχογραφίες της Δυτικής Οικίας». In «ΔΩΡΟΝ. Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Σπύρο Ιακωβίδη», Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης Αρχαιότητος, Σειρά Μονογραφιών 6, 2009, Δ. Δανιηλίδου (ed.), pp. 647-668.
 18. «Συλλογική λατρεία και τελετουργικές πρακτικές σε ένα περιφερειακό ιερό κορυφής. Η περίπτωση των Κυθήρων». In Πρακτικά του Ι’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, 2011 [2014], Τόμος Α3, Μ. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Ε. Παπαδοπούλου (eds.), pp. 733-752.
 19. “LM IB pottery from the colonies. Hagios Georgios sto Vouno, Kythera”. In “LM IB pottery. Relative Chronology and Regional Differences”, Monographs of the Danish Institute at Athens 11.1, 2011, Thomas M. Brogan και Erik Hallager (eds.), pp. 117-138.
 20. «Τεκμήρια μυκηναϊκής παρουσίας σε Πρωτο-Γεωμετρικό νεκροταφείο: ο γρίφος του αποθέτη στην «Αγριελιά». In Πεπραγμένα του 3ου Αρχαιολογικού Εργου Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΑΕΘΣΕ), 2012, A.Mazarakis Ainian (ed.), pp. 219-229.
 21. “Fresco Decoration and Politics in a Mycenaean Palatial Centre: the Case of the West House at Mycenae”. “Kosmos. Jewellery, Adornment and Textiles in the Aegean Bronze Age”, Aegaeum 33, 2012, M.-L. Nosch and R. Laffineur (eds.), pp. 723-729.
 22. «Ο Σπύρος Ιακωβίδης στις Μυκήνες (1958-2013)» In Mentor, vol.109, Oct. 2014, pp. 223-258.
 23. “The Mycenaean Wall Paintings from Argos – A preliminary presentation”. (co-authored with Hariklia Brecoulaki). In “Mycenaean Wall Paintings in Context: New Discoveries and Old Finds Reconsidered” National Hellenic Research Foundation, Institute for Historical Research, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 72, 2014, Hariklia Brecoulaki, Jack L. Davis, Sharon R. Stocker (eds.), pp. 213-245.
 24. “Sport, Prestige and Ritual Outside the Palaces: Pictorial Frescoes from the West House at Mycenae”. In “Mycenaean Wall Paintings in Context: New Discoveries and Old Finds Reconsidered” National Hellenic Research Foundation, Institute for Historical Research, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 72, 2014, Hariklia Brecoulaki, Jack L. Davis, Sharon R. Stocker (eds.), pp. 145-169.
 25. «Η Θρησκεία σαν Θέαμα: Τελετουργικές Πυρές στα Μινωϊκά Ιερά Κορυφής.Μύθος ή Πραγματικότητα;». Forthcoming: in Proceedings of International Conference, entitled: «Ο Κόσμος μία Σκηνή: Το Θέαμα στην Αρχαιότητα»/“The World as a Stage: Spectacle in Antiquity”, organized by the Department of History, Archaeology and Social Anthropology, University of Thessaly, J. Varalis (ed.).
 26. “Textile Production at Mycenae. Tools, Contexts and the Organization of Production”. Forthcoming: In “Τools, Textiles and Contexts”, Oxbow Books, Oxford, Eva Andersson Strand & Marie-Louise Nosch (eds.).
 27. “The East House in the Lower Town of Mycenae: The Past, the Present and the Future”. Forthcoming: In Proceedings of International Conference, entitled: “Mycenaeans Up to Date: The Archaeology of the NE Peloponnese – Current Concepts and New Directions”, Svenska Institutet i Athen, ActaAth 4˚, I. Tournavitou & Ann-Louise Schallin (eds.).
 28. “Unconditional Acceptance and Selective Rejection. Interactive Thematic Cycles in Mycenaean Painting. A Tale of the Unexpected”. Forthcoming: In Proceedings of International Conference, entitled: “PAINT BRUSHES. Wall-painting and vase-painting of the 2nd millennium BC in dialogue”, A. Vlachopoulos (ed.).
 29. “The Ivories”., Chapter in forthcoming book entitled: “Blackwell’s Companion to the Archaeology of Early Greece and the Mediterranean”, I.S. Lemos and A. Kotsonas (eds.), John Wiley & Sons, New Jersey.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας