Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας Ι. Τέχνη και Πολιτική: Η τέχνη της τοιχογραφίας στο Αιγαίο την Εποχή του Χαλκού

  • Κωδικός: ΑΠ1110
  • Κατεύθυνση: -
  • Εξάμηνο: 1
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιφιγένεια Τουρναβίτου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 10.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2022-2023 εαρινό, 2021-2022 χειμερινό

Περίληψη

Η μνημειακή ζωγραφική, η δυσδιάστατη εικονιστική αναπαράσταση ενός τρισδιάστατου κόσμου, συνοψίζει με ένα μοναδικό τρόπο την οπτική μας αντίληψη αυτού του κόσμου. Ο χώρος, ο χρόνος, η κίνηση, το σχήμα, η γραμμή, το φώς, η σκιά, και το χρώμα στην μνημειακή τοιχογραφία κωδικοποιούν την αντίληψη ή/και την αντίδραση της κάθε κοινωνίας ως προς τον τρισδιάστατο αυτό κόσμο και αποτελούν μία από τις πλέον αυθεντικές εκφάνσεις του πολιτισμικού κατεστημένου. Στο προϊστορικό Αιγαίο η τέχνη της μνημειακής ζωγραφικής συνδέεται με την εμφάνιση των πρώτων Μινωϊκών ανακτόρων και την εντατικοποίηση των επαφών με την Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή. Η τέχνη της μνημειακής εικονιστικής ζωγραφικής διαμορφώθηκε αργότερα, κατά την Νεοανακτορική περίοδο στην Κρήτη και σύντομα διαδόθηκε στα πιο εκμινωϊσμένα νησιά του Αιγαίου. Αν και στα Μινωϊκά ανακτορικά συγκροτήματα η τέχνη αυτή αφορά το ιδεολογικό κατεστημένο της ανακτορικής ελίτ, στα νησιά, και κυρίως στο Ακρωτήρι της Θήρας συνδέεται με την καθημερινότητα και τους εθιμικούς κώδικες της νησιωτικής κοινωνίας. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, αν και η τέχνη της μνημειακής ζωγραφικής, η οποία υιοθετείται από τις ελλαδικές ηγετικές ομάδες, ακολουθεί αρχικά την Αιγαιακή καλλιτεχνική παράδοση, σύντομα ανατρέπει τα Μινωϊκά/Αιγαιακά της πρότυπα. Οι ελλαδικές τοιχογραφίες αναπόφευκτα εκφράζουν την αισθητική, την ιδεολογία και την πολιτική προπαγάνδα της ελλαδικής κεντρικής πολιτικής εξουσίας, αλλά, αντίθετα με τα Μινωϊκά πρότυπα, είναι αφιερωμένες στο  ανθρώπινο στοιχείο και πιο συγκεκριμένα στην ελίτ, κοσμική πλευρά της ανθρώπινης κατάστασης.

Εκπαιδευτικές εκδρομές στο Μουσείο Θηβών και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας