Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαιολογία του ελληνιστικού κὀσμου

  • Κωδικός: ΑΡ0303
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Γιάννης Λώλος
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2024-2025 χειμερινό, 2022-2023 χειμερινό, 2020-2021 εαρινό, 2016-2017 χειμερινό, 2014-2015 εαρινό, 2013-2014 χειμερινό, 2011-2012 εαρινό, 2010-2011 εαρινό, 2009-2010 χειμερινό

Περίληψη

Με τις κατακτήσεις του Αλέξανδρου Γ’ ο ελληνικός κόσμος εξαπλώθηκε σε ένα μεγάλο μέρος της Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής με καταλυτικές συνέπειες σε πολλά επίπεδα. Ο ελληνικός πολιτισμός ήρθε σε στενή επαφή με άλλους πολιτισμούς, ιδιαίτερα τον Αιγυπτιακό και τον Περσικό, και αυτό επηρέασε άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμμεσα τον πολιτισμό και την τέχνη ολόκληρης της ελληνιστικής περιόδου (3ος -1ος αι. π.Χ.). Επιπλέον, η οικονομική ευρωστία των Μακεδονικών βασιλείων (των Αντιγονιδών στην Ελλάδα, των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο και των Σελευκιδών στην Ασία), τουλάχιστον κατά την πρώιμη ελληνιστική περίοδο, είχε ως αποτέλεσμα μια άνευ προηγουμένου οικοδομική δραστηριότητα σε πόλεις και ιερά. Στο μάθημα θα επιχειρήσουμε μια επισκόπηση του υλικού πολιτισμού και της τέχνης στα Ελληνιστικά βασίλεια με έμφαση στην αρχιτεκτονική, την πολεοδομία, την πλαστική και την κεραμική.

Συγγράμματα

  • Pollitt J.J. (2014): Η τέχνη στην ελληνιστική εποχή, Αθήνα: Παπαδήμας (7)
  • Lauter, H. (2016): Αρχιτεκτονική των ελληνιστικών χρόνων, Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας