Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανασκαφική

Περίληψη

Πρόκειται για «σπονδυλωτό» μάθημα συνδιδασκαλίας που προσφέρεται κάθε χρόνο, το Εαρινό Εξάμηνο και έχει ως στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών στις μεθόδους και τεχνικές της ανασκαφικής έρευνας. Περιλαμβάνει (α) 9 συναντήσεις στην αίθουσα διδασκαλίας και ασκήσεις, μια πρώτη γραπτή αξιολόγηση τον Ιούνιο («πρόοδος» που ισοδυναμεί με 4/10 του τελικού βαθμού) και (β) συμμετοχή το καλοκαίρι για περίοδο τουλάχιστον 2 εβδομάδων σε μία από τις πανεπιστημιακές ανασκαφές του ΙΑΚΑ που οι ίδιοι οι φοιτητές θα επιλέξουν (με δεύτερη αξιολόγηση στο πεδίο [6/10]). Ο τελικός βαθμός ανακοινώνεται στο τέλος της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου (λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος δεν υπάρχει δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης).

Ο αριθμός των φοιτητών που μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα είναι περιορισμένος και τα κριτήρια επιλογής ανακοινώνονται πριν την έναρξη των εγγραφών στο μάθημα. Φοιτητές που σκοπεύουν να αποφοιτήσουν τον Ιούνιο δεν θα πρέπει να επιλέξουν το μάθημα. Φοιτητές που έχουν συμμετάσχει μόνον σε ανασκαφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ή σε μια από τις πανεπιστημιακές ανασκαφές του ΙΑΚΑ για περίοδο μικρότερη των 2 εβδομάδων θα γίνουν κανονικά δεκτοί στο μάθημα. Φοιτητές που έχουν ήδη συμμετάσχει σε ανασκαφές του ΙΑΚΑ (Βελίκα, Ζερέλια, Κύθνο, Σικυώνα, Σκιάθο, Ωρωπό) για περίοδο μεγαλύτερη των δύο εβδομάδων δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί στο μάθημα.

Δομή μαθήματος

Αίθουσα διδασκαλίας
  • 1 εισαγωγική συνάντηση
  • 1 συνάντηση με θέμα «Επιφανειακές έρευνες»
  • 2 συναντήσεις με θέμα «Μέθοδοι και τεχνικές ανασκαφών (Προϊστορική Αρχαιολογία)»
  • 2 συναντήσεις με θέμα «Μέθοδοι και τεχνικές ανασκαφών (Κλασική Αρχαιολογία)»
  • 2 συναντήσεις με θέμα «Μέθοδοι και τεχνικές ανασκαφών (Βυζαντική Αρχαιολογία)»
  • 1 συνάντηση «Ανασκαφική τεκμηρίωση»
Πεδίο
  • Υποχρεωτική συμμετοχή το καλοκαίρι σε μία από τις πανεπιστημιακές ανασκαφές του ΙΑΚΑ και για περίοδο όχι μικρότερη των 2 εβδομάδων.

Συγγράμματα

  • Renfrew C., Bahn P. (2013): Αρχαιολογία. Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές, Αθήνα: Καρδαμίτσα (3)
  • Σακελλαράκης Γιάννης (2006): Ανασκάπτοντας το παρελθόν, Ίκαρος
  • Χουρμουζιάδης Γ.Χ. (1999): Λόγια από χώμα, Αθήνα: Νησίδες (3)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας