Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κράτος, κοινωνία, οικονομία στην Ελλάδα (19ος αιώνας)

  • Κωδικός: ΚΝ0401
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Άννα Ματθαίου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό, 2020-2021 χειμερινό, 2018-2019 εαρινό, 2017-2018 χειμερινό, 2015-2016 εαρινό, 2012-2013 χειμερινό, 2010-2011 εαρινό, 2006-2007 εαρινό, 2005-2006 χειμερινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Στο μάθημα παρουσιάζεται η διαδικασία συγκρότησης του νέου ελληνικού κράτους, καθώς και οι πολιτικές, κοινωνικές,  οικονομικές και ιδεολογικές αλλαγές στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Αναλύονται οι αλλαγές στην πολιτική διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την εκκλησία, τον τακτικό στρατό, αλλά και η συνεχής ανάμιξη του παραδοσιακού στοιχείου με το σύγχρονο. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα παρακολουθούμε την ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας, των αστικών κέντρων, τα μεγάλα έργα υποδομής, τον εξωτερικό δανεισμό και την πτώχευση (1893), σε συνάρτηση με τις εθνικές διεκδικήσεις και τη Μεγάλη Ιδέα. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη βασική βιβλιογραφία, τις ιστορικές πηγές και τις μεθόδους μελέτης της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Συγγράμματα

  • Λούβη, Λ. (2020): Η Ευρώπη των Ελλήνων, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
  • Καραφουλίδου, Β. (2018): "...της μεγάλης ταύτης ιδέας..." Όψεις της εθνικής ιδεολογίας 1770-1854, Αθήνα: Πόλις
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας