Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιστορία της οικογένειας (17ος-19ος αι.)

  • Κωδικός: ΙΣ2061
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Άννα Ματθαίου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2024-2025 χειμερινό, 2022-2023 εαρινό, 2020-2021 εαρινό, 2019-2020 εαρινό, 2016-2017 χειμερινό, 2014-2015 εαρινό, 2012-2013 εαρινό, 2010-2011 εαρινό, 2009-2010 εαρινό, 2008-2009 εαρινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα εξετάζει τον γάμο και την οικογένεια του παρελθόντος μέσα από τη σύγχρονη, ελληνική και διεθνή, ιστοριογραφία και ανθρωπολογία. Βασικοί θεματικοί άξονες είναι: ο θεσμός του γάμου, ο έλεγχος της σεξουαλικότητας και των γεννήσεων, λαϊκά και εκκλησιαστικά πρότυπα οικογένειας, οι συζυγικοί ρόλοι, η αντισύλληψη, η προίκα, καθώς και οι αναπαραστάσεις της οικογένειας στη λογοτεχνία του 19ου και 20ού αιώνα. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, τις ιστορικές πηγές και τις μεθόδους μελέτης της ιστορίας της οικογένειας.

Συγγράμματα

  • Καυτατζογλου Ρ. (1996): Οι Οικογενειες Του Παρελθοντος: Μορφες Οικιακης Οργανωσης Στην Ευρωπη Και Τα Βαλκανια, Αθήνα: Αλεξανδρεια
  • Ματθαίου Α. (2019): Οικογένεια και σεξουαλικότητα, Αθήνα: Μέλισσα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας