Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Δημήτρης Παλαιοθόδωρος

Βιογραφικό

1980-1986: Φοίτηση στη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή. Απολυτήριο Λυκείου. Βαθμός: Αριστα

1986-1990: Φοίτηση στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Πτυχίο Αρχαιολογίας. Βαθμός: Λίαν Καλώς

1991-1993: Φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Universite Catholique de Louvain. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Licence Speciale en Archeologie et Histoire de l΄Art. Βαθμός: ’ριστα (La plus grande distinction). Επιβλέπων καθηγητής: Tony Hackens.

1993-1997: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής για τον τίτλο του Διδάκτορα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Universite Catholique de Louvain. Τίτλος Διατριβής: L΄imagerie dionysiaque dans la ceramique attique a figures rouges de la periode archaique et du debut du classicisme (530-350 av. J.-C).

1994-1997: Υπότροφος Εξωτερικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

2000-2004: Εργασία ως ερευνητής στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Συμμετοχή με συγγραφή 60 λημμάτων στην Εγκυκλοπαίδεια Μικρασιατικού Ελληνισμού, στην Πύλη του Αιγαίου και στην Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνισμού της Μαύρης Θάλασσας.

2002-2004: Παράδοση σεμιναρίων επιμόρφωσης για ενήλικες στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, με θέματα κλασικής αρχαιολογίας, και ιδιαίτερη έμφαση στην κεραμική και την αρχιτεκτονική της αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής περιόδου και το αρχαίο θέατρο.

2000-2020: Διδασκαλία στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο εκεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων
 1. Συνδιοργάνωση συνεδρίου «Encounters between the living and the dead»του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (19-21 Ιουνίου 2009).
 2. Συνδιοργάνωση ημερίδας «Εν Ετέρα Μορφή» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 3. Συνδιοργάνωση ημερίδας «Βίαιοι Θάνατοι» στο Παν. Θεσσαλίας (24 Μαρτίου 2010).
 4. Διοργάνωση, από κοινού με την ΙΓ΄ΕΠΚΑ συνεδρίου «Εισαγωγές Αττικής Μελανόμορφης και Ερυθρόμορφης Κεραμικής στην Αρχαία Θεσσαλία» (3-5.Δεκεμβρίου 2010).
 5. Συνδιοργάνωση, από κοινού με το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθήνας συνεδρίου «ΟΙΚΟΣ-ΤΕΜΕΝΟΣ-ΤΑΦΟΣ» (26-27 Φεβρουαρίου 2016)
 6. Συνδιοργάνωση, από κοινού με την Σ. Κατακούτα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας της ημερίδας «Τοπική κεραμική της Θεσσαλίας, 7ος-5ος αιώνας π.Χ.», Λάρισα 24.11.2017.
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 1. Συμμετοχή (2004-2006) στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MEDINA στα πλαίσια του EUMEDIS.
 2. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα της ΓΓΕΤ «Ψηφιακή Αποτύπωση των κτιρίων της Αγοράς της Αθήνας», που διεκπεραίωσε το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (2004-2006).
 3. Συμμετοχή (2003-Δεκέμβριος 2013) στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα ICAR (Iconographie religieuse de l΄Italie preromaine) που συντονίζεται στο Πανεπιστήμιο Paris 10 - Nanterre.
Άλλες επιστημονικές δραστηριότητες
 1. 2001-ως σήμερα: Συμμετοχή στην Συντακτική Επιτροπή του Επιστημονικού Περιοδικού Les Etudes Classiques, που εκδίδεται στην Namur Βελγίου.
 2. Κριτικός Αναγνώστης στα επιστημονικά περιοδικά Eulimene, Les Etudes Classiques και American Journal of Archaeology
 3. Επιμελητής Έκδοσης, από κοινού με τον Λέκτορα Χρήστο Ζαφειρόπουλο, της σειράς «Έλληνες Θεοί και Ήρωες», στον Εκδοτικό Οίκο Καλέντη (τόμοι Δίας, 2014 και Διόνυσος 2015).
 4. Μέλος της εκδοτικής ομάδας του Bulletin Archeologique στο περιοδικό Revue des Etudes Grecques
 5. Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ανασκαφής στο ιερό στο Βρυόκαστρο Κύθνου (2012-σήμερα). Επιφορτισμένος με τη μελέτη και τη δημοσίευση της αττικής μελανόμορφης και ερυθρόμορφης κεραμικής (υπό δημοσίευση).
 6. Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών (Βόλος), μέλος τριμελούς επιτροπής διατριβών (Βόλος, Ρόδος, Ιωάννινα), επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (Βόλος, Ρόδος, Ιταλική Σχολή Αθηνών).
 7. Συμμετοχή στην ομάδα έρευνας και δημοσίευσης της κεραμικής από τον οικισμό στη θέση Καλάθια Φίλιας στο νομό Καρδίτσας. Επιφορτισμένος με τη μελέτη και τη δημοσίευση της αττικής μελανόμορφης και ερυθρόμορφης κεραμικής και της επείσακτης αρχαϊκής διακοσμημένης κεραμικής από τη Λακωνία, την Ανατολική Ελλάδα, τη Βοιωτία και την Εύβοια (2016-σήμερα).
 8. Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών (Βόλος), μέλος τριμελούς επιτροπής διατριβών (Βόλος, Ρόδος, Ιωάννινα, Κρήτη), επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (Βόλος, Ρόδος, Ιταλική Σχολή Αθηνών).
Διαλέξεις - Συνέδρια
 • Διαλέξεις στα Πανεπιστήμια Μονάχου, Σορβόννης, Οξφόρδης, Namur, Kent, στο Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας.
 • Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια σε Αθήνα, Ρόδο, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ρέθυμνο, Ρώμη, Λονδίνο, Παρίσι, Οξφόρδη, Κίελο, Μονπελλιέ, Καμαρίνα, Garda.

Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες
 • Epictetos, Collection des Etudes Classiques 18, Νamur-Leuven-Paris-Duddley 2004.
 • The contexts of painted pottery in the Ancient Mediterranean World (7th-4th c. BCE), Oxford 2012.
 • Στ. Κατακούτα – Δ. Παλαιοθόδωρος (επιμ.), Τοπική Κεραμική της Θεσσαλίας, 7ος-5ος αι. π.Χ., Πέτασος 1, Λάρισα 2019.
Άρθρα
 • «L’origine de l’ambre mycenien », Revue des Archeologues et des Historiens d’Art de Louvain 1998, 9-30
 • «Un aspect méconnu de la religion grecque : le culte des satyres», Revue des Archeologues et des Historiens d’Art de Louvain 1999, 51-63
 • «Pisistrate et Dionysos», Les Etudes Classiques 67, 1999, 321-340
 • «Satyrs as Shield Devices», Eulimene 2, 2001, 10-31
 • «Pourquoi les Etrusques achetaient-ils des vases grecs ?», Les Etudes Classiques 70, 2002, 139-160
 • «The Pithos Painter», Eulimene 4, 2003, 61-76
 • « Dionysiac Imagery on Archaic and Classical Vases Found in Italy », in Keramik im Kontext. Ed. By B. Schmaltz and M. Soldner, 220-223
 • «Ανδρική Κυριαρχία και Γυναικεία Σεξουαλικότητα στην Αρχαία Αθήνα: οι Εικονογραφικές Μαρτυρίες», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 44, 2005, σελ. 145-173.
 • «The Social Ambiguities of Ancient Greek Boxing», σε Th. Sideris κ.α. (επιμ.), Athletics, Society, Social Identity, Αθήνα 2005, 149-167.
 • “Η Διάδοση της πρώιμης ερυθρόμορφης κεραμικής στη Μαύρη Θάλασσα (525-480 π.Χ.)”, Eulimene 6 (2005-2006): 53-75
 • «Espace publique et espace domestique dans l’imagerie attique des rituels dionysiaques du Ve siecle av. J.-C.», Image et Religion dans l’antiquite greco-romaine, Naples 2007, 231-242
 • “Dionysiac Imagery in Archaic Etruria”, Etruscan Studies 10 (2004-2007), 187-210
 • “Les armes dionysiaques”, dans Sauzeau, P., Van Compernolle, Th (ed.), Les armes dans l’Antiquite, Montpellier 2007, 459-476.
 • “Αrchaeological Contexts and Iconographic Analysis: Case Studies from Greece and Etruria”, in Hannestad, L., Norskov, V., Isler-Kerenyi, C., Lewis, S. (ed.), The World of the Greek Vases, Rome 2009, 45-62
 • «Commercial Networks and the Diffusion of Early Attic Red -Figured Pottery», Mediterranean Historical Review 22.2, 2007, 165-182
 • « Les satyres de Thasos : essai d’iconographie numismatique », σε Liber Amicorum Tony Hackens, Numismatica Lovaniensia 20, σε επιμέλεια Gh. Moucharte κ.α., Louvain-la-Neuve 2007, 143-151.
 • «Οι εισαγωγές γραπτής κεραμικής από την Ανατολική Ελλάδα στη Θεσσαλία και την Στερεά κατά την ΄Υστερη Αρχαϊκή Περίοδο», σε Α. Μαζαράκη-Αινιάν (επιμ.) Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 2006. Βόλος 2009, σελ. 231-244.
 • «Light and Darkness in Dionysiac Rituals as Illustrated on Attic Vase Paintings of the 5th Century BCE», σε M. Christopoulos, E. Karakantza, O. Levaniouk (επιμ.), Light and Darkness in Ancient Greek Myth and Religion, Rowman & Littlefield Publishers, .Lanham-Boulder-New York-Toronto-Plymouth 2010, 237-260.
 • “Etruscan Black-Figure in Context”, Bollettino di Archeologia Online, Special Issue 2010.
 • “Οι Απεικονίσεις των Ψυχών στην Αρχαία Τέχνη», Αρχαιολογία και Τέχνες 118.2, 2010, 7-13.
 • «Dionysos a Camarina», in G. Giudice (ed.), Veder Greco a Camarina, Catania 2011, 133-143.
 • “A Complex Approach to Etruscan Black Figure Vase Painting”, Mediterranea 8, 2011, 33-82.
 • “H λατρεία της Αρτέμιδος Φεραίας από τη Θεσσαλία στις Συρακούσες”, ΑΕΘΣΕ 3, 2009, Βόλος 2012, 439-450.
 • “Dionysos and the Tyrrhenian Pirates”, in V. Bellelli (ed.), Le origini degli Etruschi, Rome 2012, 455-485.
 • (with Anthi Dipla) «Selected for the dead», in Encountering Imagery, Stockholm 2012, 209-233.
 • “Introduction” and “Sex and the Athenian Women”, in D. Paleothodoros (ed.), The Contexts of Painted Pottery in the Mediterranean World (7th-4th centuries BCE), Oxford 2012.
 • “Dionysos in Late Archaic Athens”, Electra 2, 2014, 51-66.
 • “Τρία αδημοσίευτα αγγεία από τη Δυτική Ελλάδα στο Αθανασάκειο Μουσείο Βόλου», ΑΕΘΣΕ 4, 2012, Βόλος 2015, 229-236.
 • “The Fat-Boy Group”, in G. Giudice (ed.), Studi Miscellanei di ceramografia greca, I, Catania 2015, 105-118.
 • Αncient Greek Vase Iconography: Theories and Practice”, Pharos 21, 2016 (in press)
 • “Boeotian Vases Abroad”, σε ηχάδιν ΙΙ, Τιμητικό Τόμο Προς τιμήν της Καθηγήτριας Στέλλας Δρούγου, Θεσσαλονίκη 2016, 270-290.
 • Α. Alexandridou, A. Alexandropoulou, M. Koutsoumpou, A. Mazarakis-Ainian, D. Paleothodoros, M. Panagou, P. Tsilogianni, Pottery and Clay Figurines from the Sanctuary of Kythnos, σε Α. Mazarakis Ainian (επιμ.), The Archaic sanctuary of Kythnos, Presses Universitaires de Rennes 2017, 107-164
 • “H Ομάδα του Αγρινίου», σε H΄Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Θεσσαλονίκη 2018, 379-388.
 • “Σχέσεις της Δυτικής Θεσσαλίας με τη Νότια Ελλάδα κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο.” Στο Γη και Αγώνες των Πεδινών Θεσσαλών – Καραγκούνηδες, Κιλελέρ 2018, 40-51.
 • «Lekythoi by the Berlin Painter: Tradition and Innovation.” In G. Giudice (ed.), Studi Miscelannei di Ceramografia Greca IV, Catania 2018, 105-127.
 • “The Import of Attic Black-Figured Vases in the Cyclades.” In: E. Angliker –R. Tully (ed.), Cycladic Archaeology and Research. New Approaches and Discoveries, Oxford, 101-112.
 • «An Etruscan Representation of the Murder of Itys on a Black-Figured Oinochoe in the Faina Museum.» Στo: V. Bellelli, A. Martas (ed.), Superis Deorum Gratus et Imis, Mediterranea 15, 2018, 51-65.
 • «Η μελέτη της Τοπικής Κεραμικής στη Θεσσαλία: Ζητήματα και Προοπτικές.» Στο: Στ. Κατακούτα, Δ. Παλαιοθόδωρος (επιμ.), Τοπική Κεραμική της Θεσσαλίας, 7ος-5ος αι., Πέτασος 1, Λάρισα 2019, 9-19.
 • Παλαιοθόδωρος, Δ. – Τριανταφυλλοπούλου, Π., «Ταφικά σύνολα του 5ου αιώνα π.Χ. από νεκροταφείο των αρχαίων Παγασών», ΑΕΘΣΕ 5, 2015, Βόλος 2020, 351-361.
 • “Etruscan Vase-Painters: Literate or Illiterate?” In. R.D. Whitehouse (ed.), Etruscan Literacy in its Social Context, London 2020, 69-89.
 • Αττική Μελανόμορφη και Ερυθρόμορφη Κεραμική, σε Α. Μαζαράκης Αινιάν (επιμ.), Κύθνος-Βρυόκαστρο. Η κεραμεική και τα κοροπλαστικά αναθήματα από το ιερό του Μεσαίου Πλατώματος (υπό έκδοση)
 • “Oινοχόη της Ομάδας Fat-Boy στο Αθανασάκειο Μουσείο Βόλου», in The Import of attic black- and red-figure pottery in Thessaly, Volos 2020 (in press).
Εκλαϊκευτικές Δημοσιεύσεις
 • «Μυκήνες», στο ένθετο «Επτά Ημέρες» της Καθημερινής της 16.6.2002.
 • «Μυκηναϊκή Αθήνα», στο ένθετο «Επτά Ημέρες» της Καθημερινής της 18.8.2002.
 • «Les Bacchantes», σε P. Marchetti (επιμ.), La Grece antique et les Femmes. Helene, Aphrodite, Aspasie et les Autres, Abbaye St-Gerard de Brogne 2004, 75-78.
 • Συντονισμός έκδοσης και συγγραφή κειμένων στο έργο Παράλια της Μικράς Ασίας. Αρχαιολογικός Άτλας, έκδοση Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού – Explorer, Αθήνα 2005.
 • «Dionysos’un Kutsal Armagani» («Διόνυσος, ο θεός του κρασιού») στο περιοδικό P, Dunya Sanati Dergisi 40 (2006) 44-51.
 • «Yunan ve Etrusk Sanatinda Odysseus Betimleri» («Ο Οδυσσεύς στην Ελληνική και Ετρουσκική Τέχνη»), στο περιοδικό P, Dunya Sanati Dergisi 45 (2007) 34-43.
 • «Το οικοδομικό πρόγραμμα του Περικλή: η Δημοκρατία « επί το έργον», στο Ο Χρυσός Αιώνας της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και η Γέννηση του Δυτικού Πολιτισμού, Discovery & Science, συλλεκτικό τεύχος 2, 2007.
 • «Ελληνιστική Περίοδος στη Δύση. Σικελία και Μεγάλη Ελλάδα», σε Ιστορία των Ελλήνων, Τόμος 4, Ελληνιστικοί Χρόνοι, Αθήνα, Εκδόσεις Δομή 2006, 344-383.
 • «Ρωμαϊκή Τέχνη στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Μικρά Ασία », σε Ιστορία των Ελλήνων, Τόμος 5, Ο Πολιτισμός και η Τέχνη της Αρχαιότητας, Αθήνα, Εκδόσεις Δομή 2006, 660-677.
 • «H Κύπρος κατά την Ελληνιστική Περίοδο», σε Ιστορία των Ελλήνων, Τόμος 15, Κύπρος, Αθήνα, Εκδόσεις Δομή 2006, 178-182, 183-184, 193-217.
 • «Ιστορία της Εφέσου», σε Σίδερης, Θ. (επιμ.), Αρχαία Έφεσος, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα 2010.
Bιβλιοκρισίες
 • Susan Moraw, Die Manade un der attischen Vasenmalerei des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr., Mainz 1997: Les Etudes Classiques 68.1, 2000, 123-124.
 • Allesandra Tempesta, Le raffigurazioni mitologiche sulla ceramica greco-orientale arcaica, Roma 1998: Les Etudes Classiques 69.3, 2001, 346-348.
 • Xavier Riu, Dionysism and Comedy, Greek Studies: Interdisciplinary Approaches, Rowman and Littlefiled Publishers, Lanham-Boulder-New York-Oxford, 1998, Les Etudes Classiques, 69, 2001, 322-323.
 • Erika Kunze-Gotte, J. Heiden, J. Burow, Archaische Keramik auis Olympia, Berlin 2000: Les Etudes Classiques 69.4, 2001, 470-471
 • Michael Vickers, Skeuomorphismus oder die Kunst, aus wenig viel zu machen, 16. Trierer Winkelmannsprogramm, Verlag Philipp von Zabern, Mainz, 1998, Les Etudes Classiques, 70.1, 2002, 219-220.
 • Ph. Rouet, Approaches to the Study of Attic Vases. Beazley and Pottier, Oxford 2001: Les Etudes Classiques 71.2, 2003, 221-223.
 • E. Simon, Ausgewahlte Schriften, I-II, Mainz 1998, Les Etudes Classiques, 71, 2003, 315-316.
 • F. Curti, La bottega del Pittore di Meleagro, Supplemento al RdA 25, 2001, in Les Etudes Classiques, 71, 2003, 318-319.
 • R. Wachter, Non-Attic Vase Inscriptions, Oxford 2001 : Les Etudes Classiques 71.3, 2003, 319-320.
 • Cornelia Isler-Kerenyi, Dionysos nella Grecia arcaica. Il contributo degli immagini, Pisa-Roma 2001: American Journal of Archaeology 107, 2003, 677-679.
 • St. Perentidis, Pratiques de mariage et nuances de continuite dans le monde grec, Montpellier 2002, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 36, 2003, 206-212.
 • Chirstoph Reusser, Vasen fur Etrurien, Zurich 2002: American Journal of Archaeology 108, 2004, 122-123.
 • M.W. Dickie, Magic and Magicians in the Greco-Roman World, London-New York, Routledge, 2001: Les Etudes Classiques 72.1-2, 2004, 136-137.
 • C.M. Stibbe, Trebenishte. The fortunes of an Unusual Excavation (Studia Archeologica, 121), Roma, Giorgio Bretschneider, 2002: Les Etudes Classiques 72.1-2, 2004, 189-190.
 • Armin Wiegand, Das Theater von Solunt. Ein besonderer Skenentyp des Spathellenismus auf Sizilien (Deutshces Archaologisches Institut Rom. Sonderschriften, Band 12), Mainz am Rhein, Verlag Philipp von Zabern, 1997: Les Etudes Classiques 72.1-2, 2004, 190.
 • Barbara Grassi, Vasellame e oggetti in bronzo. Artigiani e commitenza (Capua Preromana, VIII), Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2000: Les Etudes Classiques 72.1-2, 2004, 190-191.
 • Marco Minoja, Il bucchero del Museo Provinciale Campano. Ricezione, Produzione e Commercio del bucchero a Capua (Capua Preromana, IX), Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2000: Les Etudes Classiques 72.1-2, 2004, 190-191.
 • Marco Rendelli, La necropoli del Ferrone (Archaeologica, 188), Roma, Giorgio Bretschneider, 1996: Les Etudes Classiques 72.1-2, 2004, 191.
 • F. Gino Lo Porto, Corredi di tombe daunie da Minervino Murge (Monumenti antichi. Serie Miscellanea, VI, 2), Roma, Giorgio Bretschneider, 1999: Les Etudes Classiques 72.1-2, 2004, 192.
 • Manuela Fano Santi (ed.), Le collezioni di antichita nella cultura antiquaria europea (Supplementi alla RdA, 21), Roma, Giorgio Bretschneider, 1999: Les Etudes Classiques 72.1-2, 2004, 192.
 • N. Bonacasa, L. Braccesi & E. De Miro (ed.), La Sicilia dei due Dionisi. Atti della Settimana di Studio, Agrigento, 24-28 febbraio 1999, Roma, « L’Erma » di Bretschneider, 2001: Les Etudes Classiques 72.3, 2004, 270.
 • La Lega Etrusca dalla dodecapoli ai quindecim populi. Atti della Giornata di Studi (Chiusi, 9 ottobre 1999) (Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, Biblioteca di « Studi Etruschi », 37), Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2001: Les Etudes Classiques 72.3, 2004, 272.
 • J.-P. Thuillier, Les Etrusques, Histoire d’un peuple (Civilisations), Paris, Armand Colin, 2003: Les Etudes Classiques 72.1-2, 2004, 272-273.
 • A .T. Reyes, The Stamp-Seals of Ancient Cyprus (Oxford University School of Archeology, Monograph 52), Oxford, Oxbow, 2001: Les Etudes Classiques 72.1-2, 2004, 276-277.
 • Francoise Gaultier, Corpus Vasorum Antiquorum. France, fascicule 39, Louvre, fascicule 26, Paris, De Boccard, 2003: Les Etudes Classiques 72.1-2, 2004, 277-279.
 • W. Regter, Imitation and Creation. Development of Early Bucchero Design at Cerveteri in the Seventh Century BC (Allard Pierson Series, 15), Amsterdam, 2003: Les Etudes Classiques 72.1-2, 2004, 279-280.
 • A. Bottini & Elisabetta Setari, La necropoli italica di Braida di Vaglio in Basilicata. Materiali dallo scavo del 1994 con una appendic e di M. Torelli e L. Agostiniani (Accademia Nazionale dei Lincei. Monumenti Antichi, Seria Miscellanea, VII), Roma, Giorgio Bretschneider, 2003: Les Etudes Classiques 72.1-2, 2004, 280.
 • E. Gilli, I Materiali Archeologici della Raccolta Nyary del Museo Civico Correr di Venezia (Collezioni e Musei Archeologici del Veneto), Roma, G. Bretschneider, 1999: Les Etudes Classiques 72.3, 2004, 281-282.
 • Valeria Acconza, Il santuario di Pozzarello a Bolsena (Scavi Gabrici 1904) (Archaeologica, 127- Corpus delle stipi votive in Italia, X, Regio VII, 5), Roma, Giorgio Bretschneider, 2000): Les Etudes Classiques 72.3, 2004, 282-283.
 • Monica Miari, Stipi votive dell’Etruria Padana (Archaeologica, 128- Corpus delle stipi votive in Italia XI, Reggio III, 3), Roma, Giorgio Bretschneider, 2000: Les Etudes Classiques 72.3, 2004, 283-284.
 • L. Leciejewicz (ed.), Torcello. Nuove ricerche archeologiche (Supplementi alla RdA, 23), Roma, Giorgio Bretschneider, 2000: Les Etudes Classiques 72.3, 2004, 284.
 • T. Gesztelyi, Antike Gemmen im Ungarischen Nationalmuseum (Catalogi Musei Nationalis Hungarici, Series archaeologica III), Budapest, Ungarisches Nationalmuseum, 2000: Les Etudes Classiques 72.3, 2004, 284-285.
 • Lisa C. Pieraccini, Around the Hearth. Caeretan Cylinder-Stamped Braziers (Studia Archeologica, 120), Roma, « L’Erma » di Bretschneider, 2003: Les Etudes Classiques 72.4, 2004, 374-375.
 • Annamaria Comella, Il santuario di Punta della Vipera. Santa Marinella, commune di Civitavecchia, I. I materiali votivi (Archaeologica, 131), Roma, Giorgio Bretschneider, 2001: Les Etudes Classiques 72.4, 2004, 375-376.
 • Concetta Masseria (ed.), 10 anni di archeologia a Cortona (Archaeologica, 129/ Archaeologia Perusina, 15), Roma, Giorgio Bretschneider, 2001: Les Etudes Classiques 72.4, 2004, 376.
 • P. Pensabene, Le terrecotte del Museo nazionale romano. II. Materiali dai depositi votivi di Palestrina: Collezioni « Kircheriana » e « Palestrina » (Studia Archaeologica, 112), Roma, « L’Erma » di Bretschneider, 2001: Les Etudes Classiques 72.4, 2004, 376-377.
 • R. Neer, Style and Politics in Athenian Vase-Painting, Cambridge 2002: Les Etudes Classiques 73.4, 2005, 405-411.
 • W. Johannowsky, Il santuario sull’Acropoli di Gortina, II, Roma 2002: Les Etudes Classiques 74.1, 2006, 96.
 • Yuri Kalashnik, Greek Gold from the Treasure Rooms of the Hermitage, Amsterdam 2005: Les Etudes Classiques 74.2, 2006, 191-192.
 • Daria de Bernardi Ferrero (ed.), Saggi in Onore di PaoloVerzone, Hierapolis, Scavi e Ricerce IV, Roma 2002: Les Etudes Classiques 74.4, 2006, 408-410.
 • Dominique Talleux, Corpus Vasorum Antiquorum France Fasc. 40, Lille, Palais des Beaux Arts, Universite Charles-de-Gaule, Paris 2005: Les Etudes Classiques 74.4, 2006, 411-413.
 • Conrad Stibbe, Lakonische Vasenmalerei des sechsten Jahrhunderts. Supplementum, Mainz 2005: American Journal of Archaeology 111, 2007, σ168-169.
 • Nancy Thompson de Grummond, Erica Simon (ed.), The Religion of the Etruscans, Austin 2006: Les Etudes Classiques 75.3, 2007, 259-262.
 • Luigi Todisco (ed.), La ceramica figurata a soggetto tragico in Magna Grecia e in Sicilia, Roma 2003: Les Etudes Classiques 76.2-3, 2008, 319-320.
 • Irad Malkin (ed.), Mediterranean Paradigms and Classical Antiquity, London 2005: Les Etudes Classiques 76.4, 2008, 407-409.
 • Federica Wiel Marin, La ceramica attica a figure rosse di Adria. La famiglia Bocchi e l’archeologia (Ministero per i Beni e l’Attivita Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici dl Veneto) Padova, CLEUP, 2005: Les Etudes Classiques 77.2, 2009, 204-205.
 • Rosalba Panvini, Lavinia Sole, L’Acropoli di Gela. Stipi, depositi o scarichi (Archeologica, 143, Corpus delle stipi votivi in Italia, XVIII), Roma 2005: Les Etudes Classiques 77.2, 2009, 205-207.
 • Susan Guettel Cole, Landscapes, Gender, and Ritual Space. The Ancient Greek Experience. Berkeley; University of California Press 2004: Les Etudes Classiques 77.3-4, 2009, 340-343
 • Barbara Goff, Citizen Bacchae. Women’s Ritual Practice in Ancient Greece, Berkeley – Los Angeles – Londres, University of California Press 2004: Les Etudes Classiques 77.3-4, 2009, 343-347.
 • Sara Fordsyke, Exile, Ostracism and Democracy. The Politics of Expulsion in Ancient Greece, Princeton and Oxford, Princeton University Press 2005: Les Etudes Classiques 77.3-4, 2009, 371-375.
 • Yves Liebart. Regards sur la tryphe etrusque. Presses Universitaires de Limoges. Limoges 2006: Les Etudes Classiques 77.3-4, 2009, 380-382.
 • Manuela Fano Santi (ed.), Studi di Archeologia in onore di Gustavo Traversari, Universita Ca’Foscari – Venezia, Dipartimento di Scienze dell’Antichita e del Vicino Oriente, Archeologica 141, Giorgio Bretschneider Editore, 2 volumes, Roma 2004: Les Etudes Classiques 77.3-4, 2009, 388-389.
 • Robin Osborne, Barry Cunliffe (ed.), Mediterranean Urbanization 800-600 BC, Proceedings of the British Academy, Oxford University Press, Oxford 2005: Les Etudes Classiques 77.3-4, 2009, 390-391.
 • Rachel Sternberg (ed.), Pity and Power in Ancient Athens, Cambridge University Press 2005: Les Etudes Classiques 77.3-4, 2009, 391-394.
 • Giovanni Gorini e Attilio Mastrocinque (ed.). Corpus delle stipi votive in Italia. XIX. Stipi Votive delle Venezie. Altichiero, Monte Altare, Musile, Garda, Riva, Giorgio Bretschneider Editore, Roma 2005: 397-398.
 • Mediterranean Archaeology Vol. 17, 2004. Festschrift in Honour of J. Richard Green, edited by Lesley Beaumont, Craig Barker, and Elizabeth Bollen. March 2006. ISSN: 1030-8482, σε Histara, Les comptes rendus: http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=206.
 • Valentina VINCENTI, La tomba Bruschi di Tarquinia (Archaeologica, 150 - Materiali del Museo Archologico Nazionale di Tarquinia, XVII), Roma, G. Bretschneider, 2009, Les Etudes Classiques 80.3-4, 2012
 • Anthony TUCK, The necropolis of Poggio Civitate (Murlo). Burials from Poggio Aguzzo (Archaeologica, 153), Roma, G. Bretschneider, 2009, Les Etudes Classiques 80.3-4, 2012.
 • F. Giudice, R. Panvini (ed.), Il Greco, il Barbaro, la Ceramica, I, Catania 2010, The Journal of Hellenic Studies 134, 2014, 139-140.
 • S. Schierup, V. Sabetai (ed.), The Regional Production of Red-Figure Pottery: Greece, Magna Graecia and Etruria (Gösta Enbom Monographs 4). Aarhus: Aarhus University Press 2014. Pp. 358. $56. ISBN 978-87-7124-393-2 (cloth). April 2020 https://www.ajaonline.org/book-review/4089
Μεταφράσεις
 • Maurice Sartre, L’Anatolie hellenistique de l’Egee au Caucase, Paris 2003. Εκδόσεις Πατάκη 2006: Η Ελληνιστική Μικρασία.
 • Federica Borelli, Maria Christina Targia, Etruschi, Roma, Mondadori Electa 2003. Εκδόσεις Electa – Ημερησία 2006: Οι Ετρούσκοι.
 • Richard Seaford, Dionysos, London & New York 2006. Εκδόσεις Καλέντη 2015: Διόνυσος.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας