Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία Ι (Αρχαϊκή περίοδος)

 • Κωδικός: ΑΡ0301
 • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
 • Κατηγορία: Καταστατικό
 • Τρέχοντες διδάσκοντες: Δημήτρης Παλαιοθόδωρος
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2024-2025 χειμερινό, 2023-2024 χειμερινό, 2022-2023 χειμερινό, 2020-2021 εαρινό, 2018-2019 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2014-2015 εαρινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 εαρινό, 2010-2011 εαρινό, 2009-2010 εαρινό, 2008-2009 εαρινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Μάθημα που έχει ως στόχο να μυήσει τους πρωτοετείς φοιτητές στην «Κλασική Αρχαιολογία». Σύντομη επισκόπηση της αρχιτεκτονικής, πλαστικής, αγγειογραφίας, μεταλλοτεχνίας, μικροτεχνίας και νομισματικής. Δεν θα δοθεί έμφαση στην επιλεκτική περιγραφή και ανάλυση «έργων τέχνης», αλλά σε όλες τις κατηγορίες τέχνεργων, από τα τέλη της γεωμετρικής περιόδου έως και τα τέλη της αρχαϊκής περιόδου. Παράλληλα με τη θεματική εξιστόρηση στα πλαίσια κάθε χρονολογικής ενότητας, επιχειρείται ανάλυση της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης των αρχαίων Ελλήνων και των θρησκευτικών τους δοξασιών μέσα από το πρίσμα της «ανάγνωσης» και ερμηνείας του υλικού πολιτισμού της κλασικής αρχαιότητας. Ενδεικτικές χρονολογικές και θεματικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή: Η «αναγέννηση» της Γεωμετρικής εποχής και η γένεση της πόλης (750-700  π.Χ.). Εικονιστικές τέχνες και αλφάβητο. Διαμόρφωση των πόλεων.
 2. 7ος αιώνας: η ανατολίζουσα τέχνη (κεραμική, μεταλλοτεχνία, μικροτεχνία) και η δαιδαλική πλαστική (κούροι και κόρες). Οι επαφές με την Ανατολή και τη Δύση.
 3. Αρχαϊκή περίοδος (600-520 π.Χ.): η κορύφωση της αρχαϊκής τεχνοτροπίας στην κεραμική, την πλαστική και την αρχιτεκτονική. Η εμφάνιση του νομίσματος.
 4. Η ύστερη αρχαϊκή περίοδος (520-480 π.Χ.). Η ωρίμανση του αρχαϊκού ρυθμού.

Συγγράμματα

 • Πλάντζος Δ. (2016): Ελληνική τέχνη και αρχαιολογία, Αθήνα: Καπόν
 • Neer R.T. (2018): Τέχνη και αρχαιολογία του ελληνικού κόσμου, Αθήνα: Ψυχογιός
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας