Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Θέματα Κλασικής Αρχαιολογίας IΙ. Γραπτή κεραμική αρχαϊκών και κλασικών χρόνων: από την έρευνα πεδίου στη δημοσίευση

  • Κωδικός: ΑΠ1220
  • Κατεύθυνση: -
  • Εξάμηνο: 2
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Δημήτρης Παλαιοθόδωρος
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 10.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό, 2022-2023 χειμερινό, 2021-2022 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΠΕΜΠΤΗ 18:00-21:00, αιθ. Πολυμέσων

Περίληψη

Ο στόχος του μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται προκειμένου να αξιοποιηθεί η γραπτή κεραμική της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου στη μελέτη μιας ανακαφικής έρευνας. Αρχικά, θα παρουσιαστούν πολύ συνοπτικά οι βασικές κεραμικές κατηγορίες γραπτής κεραμικής που συναντά κανείς στις ανασκαφές ανά τον ελλαδικό χώρο (και κάποιων επιλεγμένων θέσεων εκτός Ελλάδος). Εν συνεχεία, θα διερευνηθούν οι διαφορετικές μέθοδοι που καλείται κανείς να χρησιμοποιήσει για να επισημάνει τις χρήσεις της διακοσμημένης κεραμικής σε διαφορετικά αρχαιολογικά συγκείμενα (ιερά, οικίες, πηγάδια και αποθέτες οικιών, καταστημάτων και δημοσίων οικοδομημάτων, νεκροταφεία, ναυάγια, εργαστήρια κεραμικής), μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Τέλος, θα παρατεθούν μέθοδοι ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης του συγκεκριμένου κεραμικού υλικού (ανά περίοδο, και σε σχέση με άλλες κατηγορίες κεραμικής, όπως η ολόβαφη και η χρηστική), κατά τη διάρκεια της μελέτης προς δημοσίευση του. Πέραν των διαλέξεων, το μάθημα θα περιλαμβάνει και πρακτικές ασκήσεις αναγνώρισης κεραμικών ρυθμών και σχημάτων και τη συγγραφή λημμάτων καταλόγου κεραμικής. Η τελική εργασία θα αφορά συγκεκριμένα δημοσιευμένα σύνολα διακοσμημένης κεραμικής, στα οποία θα εφαρμόζονται οι μέθοδοι που παρουσιάστηκαν στις διαλέξεις.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας