Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προσωπικό τομέα ιστορίας

Μέλη ΔΕΠ

Πολυμέρης Βόγλης
Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ "Σπουδές στην κινητικότητα"Φωτογραφία
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ιωάννα Λαλιώτου
ΚαθηγήτριαΦωτογραφία
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία του Σύγχρονου κόσμου (19ος-20ος) με έμφαση στις διαπολιτισμικές σχέσεις

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Άννα Ματθαίου
ΚαθηγήτριαΦωτογραφία
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική Ιστορία

Σε άδεια αυτό το εξάμηνο


Ρίκα Μπενβενίστε
ΚαθηγήτριαΦωτογραφία
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορική ανθρωπολογία της μεσαιωνικής Δύσης, ιστοριογραφία, εβραϊκή ιστορία και Ολοκαύτωμα

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ανδρονίκη Διαλέτη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια Τομέα ΙστορίαςΦωτογραφία
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία της πρώιμης νεότερης Ευρώπης

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Μήτσος Μπιλάλης
Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου ΙστορίαςΦωτογραφία
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Σύγχρονη Ιστορία, Θεωρία της Ιστορίας, Ιστοριογραφία, Θεωρία της Τεχνολογίας, Σπουδές διαδικτύου, Σπουδές οπτικού πολιτισμού, Κριτική Θεωρία, Πολιτισμικές Σπουδές.

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Μαρία Πατέρα
Επίκουρος ΚαθηγήτριαΦωτογραφία
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αρχαία ελληνική ιστορία, ιστορία των θρησκειών, ιστορία των συναισθημάτων, κοινωνική και πολιτισμική ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Έφη Ράγια
Επίκουρος ΚαθηγήτριαΦωτογραφία
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Βυζαντινή ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί
Επίκουρος ΚαθηγητήςΦωτογραφία
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Οθωμανική ιστορία

Σε άδεια αυτό το εξάμηνο


Μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ

Ρέα Ματσάγγου
ΕΔΙΠΦωτογραφία
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Θρησκευτική, κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της Ύστερης Αρχαιότητας

Σε άδεια αυτό το εξάμηνο


ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας