Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ002 Μετανάστες από την Αλβανία (2001)

Περιέχει 7 συνεντεύξεις με μετανάστες και μετανάστριες από την Αλβανία (4 γυναίκες και 3 άντρες) γύρω από τη μεταναστευτική τους εμπειρία.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας