Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Mαθήματα ιστορίας

Ο τομέας ιστορίας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων που εκτείνονται χρονολογικά από την αρχαία έως τη σύγχρονη εποχή.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τομέα Ιστορίας περιλαμβάνει:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τομέα Ιστορίας περιλαμβάνει δύο σεμινάρια ανά εξάμηνο, τα οποία καλύπτουν θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας και γνωστικά πεδία που σχετίζονται με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων καθώς  και φροντιστηριακά σεμινάρια που υποστηρίζουν τους φοιτητές στην εκπόνηση των διπλωματικών τους εργασιών.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος δύο μέλη ΔΕΠ του τομέα αναλαμβάνουν το ρόλο των συμβούλων σπουδών. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οι σύμβουλοι σπουδών είναι: Π. Βόγλης, Ι. Πίκουλας, Α. Διαλέτη.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας