Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ006 Πολιτικοί Πρόσφυγες στη Βουλγαρία (2003)

9 συνεντεύξεις με πρώην πολιτικούς πρόσφυγες που ζουν στη Σόφια Βουλγαρίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τη Δήμητρα Κόφτη στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας με τίτλο «Πτυχές του μετα-σοσιαλιστικού λόγου των πολιτικών προσφύγων από την Ελλάδα στην Βουλγαρία» (2004).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας