Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ023 Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Βόλου (2014-)

Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Βόλου (ΟΠΙΒΟ) δημιουργήθηκε το 2014, αποτελείται από εθελοντές ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, εκπαιδευτικούς, αρχειονόμους και καλλιτέχνες, και συνεργάζεται με τα ΓΑΚ Μαγνησίας και το Τμήμα ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ΟΠΙΒΟ έχει συγκεντρώσει πάνω από 100 αφηγήσεις ζωής που καλύπτουν θεματικές όπως η δεκαετία του 1940, η μετανάστευση, οι Μικραστιάτες πρόσφυγες και η βιομηχανική εργασία.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας