Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κόμβοι με ιστορικό ενδιαφέρον

Αρχαιότητα & Ύστερη αρχαιότητα

Perseus Digital Library

Rassegna degli Strumenti Informatici per lo Studio dell'Antichita Classica

Pomoerium - Classsics Resources

Fordham University - Internet Ancient History Sourcebook

Dumbarton Oaks Print and Digital Resources for Scholars

The Oxford Companion to Classical Civilization

Who's Who in the Classical World

Κυρτάτας, Δ. Ι., & Ράγκος, Σ. Ι. (2010). Η ελληνική αρχαιότητα: Πόλεμος - Πολιτική - Πολιτισμός. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).

University of Canbridge - Faculty of Classics - Links

Βυζαντινή Ιστορία

Fordham University: Byzantium. Internet Medieval Sourcebook Selected Sources

Prosopographical Reading of Byzantine Sources, 1025-1150, http://www.pbw.kcl.ac.uk/

Dumbarton Oaks Print and Digital Resources for Scholars,http://www.doaks.org/resources

Byzantium 1200. A project aimed at creating computer reconstructions of the Byzantine Monuments located in Istanbul, TURKEY as of year 1200 AD, http://www.byzantium1200.com/index.html

A Bibliographical basis on Christianity in Palestine/Eretz-Israel: http://www.csc.org.il/db/db.aspx?db=SB

Ευρωπαϊκή Ιστορία - Μέσοι χρόνοι

Internet Medieval Sourcebook, Fordham University, http://www.fordham.edu/halsall/sbook.asp

On-line Reference Book for Medieval Studies, http://www.the-orb.net/

The Labyrinth: Resources for Medieval Studies. An Online Repository of Works Printed in English between theYears 1477 and 1799, http://labyrinth.georgetown.edu/index.cfm

Scriptorium: Medieval and Early Modern Manuscripts Online, http://scriptorium.english.cam.ac.uk/

Mirabile: Archivio digitale della cultura medievale / Digital Archives for Medieval Culture, http://www.mirabileweb.it/

Menestrel, http://www.menestrel.fr/

Νεότερη και σύγχρονη Ιστορία

Early Modern History, http://earlymodernweb.org/

Internet Modern History Sourcebook, Fordham University, http://www.fordham.edu/Halsall/mod/modsbook.asp

The Oxford Companion to World War II

Who's Who in the Twentieth Century

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής - Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Εθνικό Ίδρυμα "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", http://www.venizelosarchives.gr/tree.asp

Ψηφιοποιημένα βιβλία για την ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (ΙΑΕΝ / ΚΝΕ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)

Ελληνομνήμων : Ελληνικά φιλοσοφικά και επιστημονικά και κείμενα 1600-1821. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μνήμων: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ): http://www.askiweb.eu/index.php/el/

Γενικοί σύνδεσμοι Ιστορίας

Ήλιος: Αποθετήριο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. http://helios-eie.ekt.gr/EIE/

Κατάλογος τίτλων ηλεκτρονικών περιοδικών (History General & History of Europe)

Fordham Univerity - Internet History Sourcebooks Project

The Center for Online Judaic Studies: Educational Resource Guides http://www.cojs.org/

AJH/German History in Documents and Images (GHDI) http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/index.cfm?language=english

Luminarium: Anthology of English Literature http://www.luminarium.org/ lumina

Fondazione Casa di Oriani http://www.fondazionecasadioriani.it/

Ελληνική βιβλιογραφία της ιστοριογραφίας των γυναικών και του φύλου (1974-2013):

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/6/6/7/metadata-1382700536-109398-18169.tkl

Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου. Ιστορικό Αρχείο

Ιστορικό Αρχείο της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της ΓΓΙΦ:

http://www.isotita.gr/index.php/docs/c82/

Περιοδικά

Αρχαιολογία & Τέχνη

Βυζαντινά Σύμμεικτα

BYZANTINA. Annual Review of the "Byzantine Research Centre"

ΙΣΤΟΡΕΙΝ http://www.historein.gr/

ΜΝΗΜΩΝ Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ)

ΕΜΝΕ.ΜΝΗΜΩΝ

ΕΜΝΕ ΜΝΗΜΩΝ - Σύνδεσμοι: Κατάλογος ιστορικών περιοδικών ανά τον κόσμο

The Historical Revue (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/ΕΙΕ)

Τετράδια Εργασίας. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών

Εγκυκλοπαίδειες - Λεξικά - Βιβλιοθήκες

Oxford Dictionary of World History

Oxford Dictionary of Contemporary World History

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος


 

 

 

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας