Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ008 Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης από τη Νοτιανατολική Ευρώπη (2004-2007)

Η συλλογή περιέχει 60 συνεντεύξεις με μετανάστες και μετανάστριες από την Αλβανία και τη Βουλγαρία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ομώνυμου ερευνητικού προγράμματος. Οι συνεντεύξεις φωτίζουν τις (επανα)διαπραγματεύσεις έμφυλων ταυτοτήτων από άντρες και γυναίκες στη διάρκεια της μεταναστευτικής διαδικασίας και ακολουθούν τρεις διαφορετικούς θεματικούς άξονες (εργασία, ιστορική κουλτούρα, διαπολιτισμική επικοινωνία). Μια ιδιαίτερη συμπληρωματική πτυχή της έρευνας είναι το «photo project», 6 βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις, όπου μετανάστες και μετανάστριες σχολιάζουν φωτογραφίες από το προσωπικό τους άλμπουμ.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας