Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ010 Ευξεινούπολη, μια πολυπολιτισμική κοινότητα (2007)

Η Ευξεινούπολη είναι ένα σχετικά «νέο» χωριό που δημιουργήθηκε το 1906 από Έλληνες πρόσφυγες από την Αν. Ρωμυλία και στη συνέχεια κατοικήθηκε και από άλλες εθνοπολιτισμικές ομάδες (Πόντιοι, Μικρασιάτες, Βλάχοι, Σαρακατσάνοι, Αρμένιοι και τελευταία μετανάστες από τη Βουλγαρία και την Αλβανία). Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η έννοια της «κοινότητας» και η διαπολιτισμική επαφή σε μια πολυπολιτισμική κοινότητα. Με τη συνεργασία του Δήμου Ευξεινούπολης και των πολιτισμικών συλλόγων του χωριού πραγματοποιήθηκαν 22 συνεντεύξεις με εκπροσώπους όλων των πολιτισμικών ομάδων.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας