Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σύμβουλοι σπουδών ιστορίας

Σύμβουλοι σπουδών για την κατεύθυνση ιστορίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, είναι οι: Ρ. Μπενβενίστε, Α. Ματθαίου, Ι. Πίκουλας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας