Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ027 Μικρασιάτες πρόσφυγες (1990)

Δωρεά Τασούλας Κονταξή. Συνεντεύξεις με Μικρασιάτες πρόσφυγες 1ης και 2ης γενιάς που πραγματοποιήθηκαν στη δεκαετία του 1990.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας