Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ004 Έλληνες Μετανάστες στη Γερμανία (2002)

Περιέχει 5 συνεντεύξεις με Έλληνες μετανάστες και μετανάστριες στη Γερμανία (2 γυναίκες και 3 άντρες) που κατέγραψαν τις δυσκολίες της μεταπολεμικής περιόδου που οδήγησαν τα υποκείμενα στη μετανάστευση, τη μετάβαση από την αγροτική ζωή στην βιομηχανική εργασία και τα προβλήματα κατά την επιστροφή στην Ελλάδα. Με βάση των συλλογών Σ002 και Σ004 φοιτητές ετοίμασαν μια ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο «Ταξίδι στο Άπειρο» που συγκρίνει τις εμπειρίες Ελλήνων και Αλβανών μεταναστών. Βλέπε Riki Van Boeschoten, Public Memory as Arena of Contested Meaning: A Student’s Project on Migration. In: P.Hamilton and L.Shopes (eds), Oral History and Public Memories, Philadelphia, Temple University Press, 2008, pp. 211-230.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας