Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Βάσεις δεδομένων και βιβλιογραφικές βάσεις

1. Καταγραφή παραδοσιακών εργαστηρίων στο Πήλιο (2005-2010)

Βάση δεδομένων περίπου 100 μονάδων παραγωγής που βασίζονται κυρίως στην ενέργεια του νερού (υπό ανάπτυξη).

2. Αρχείο του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου (1920-2006)

Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Εργαστηρίου, έγινε αναταξινόμηση και καταλογογράφηση του αρχείου (ο κατάλογος είναι διαθέσιμος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή). Το αρχείο προσφέρεται για τη μελέτη της γυναικείας μαθητείας και της τοπικής κοινωνίας από το Μεσοπόλεμο έως σήμερα.

3. Φύλο και Μεσαίωνας (βιβλιογραφική βάση)

Βάση ξενόγλωσσων άρθρων για το θέμα.

4. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μέσα από τον τοπικό Τύπο.

Αποκόμματα εφημερίδων σχετικά με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

5. Από τον Μεσοπόλεμο στην Ανασυγκρότηση (1930-1960). Η Εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικο-ακουστικές Μαρτυρίες (2011). Βάση δεδομένων.

Ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία συγκεντρώνει σε ενιαίο σώμα περισσότερες από 1500 οπτικές ή ακουστικές μαρτυρίες 1088 Εβραίων της Ελλάδας, επιζώντων του Ολοκαυτώματος. Οι μαρτυρίες αυτές, οι οποίες συγκεντρώθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους, γλώσσες και τόπους απογράφηκαν και αποδελτιώθηκαν δημιουργώντας έναν «οδηγό στο αρχείο των μαρτυριών» προσβάσιμο στο διαδίκτυο (http://gjst.ha.uth.gr).  Το αρχείο στο οποίο παραπέμπει η βάση δεδομένων μπορεί να υποστηρίξει την ιστορική έρευνα που, χωρίς να υποτιμά την ανάγκη της ακρίβειας, ενσωματώνει τα πολλαπλά επίπεδα της πραγματικότητας και τις εμπειρίες των επιζώντων, εμβαθύνοντας σε ζητήματα της ιστοριογραφίας του Ολοκαυτώματος.

Η Ιστοσελίδα (http://gjst.ha.uth.gr) η οποία φιλοξενεί τη βάση δεδομένων, και η οποία πέραν των πληροφοριακών στοιχείων για το Πρόγραμμα και τους Συνεργάτες περιλαμβάνει: κείμενο για την υποδοχή της μαρτυρίας στην Ιστοριογραφία («Μαρτυρία και Ιστορία»), περιλήψεις των πιλοτικών μελετών που εκπόνησαν οι ερευνητές, πλήρη βιβλιογραφικό κατάλογο των δημοσιευμένων μαρτυριών από ελληνο-εβραίους επιζώντες, κατάλογο ντοκιμαντέρ με σχετικές μαρτυρίες, χρονικό της Ιστορίας των Εβραίων στην Ελλάδα, χρονολόγιο της Κατοχής, γλωσσάρι.

6. Αποδελτίωση του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Gender & History

Αποδελτίωση του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού για την ιστορία του φύλου Gender & History, τ. 12-32 (2000-2020) και καταχώρηση των στοιχείων σε αρχείο excel.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας